Izvještaji

Sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) Hrvatski autoklub objavljuje financijske izvještaje zajedno s izvještajem neovisnog revizora.