Preventivno-edukativni program „KLIK- navika odgovornog ponašanja“


 

 

 

Uvodne napomene

 

Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization) ističe da je cestovni promet osmi uzrok smrtnosti i prvi uzrok smrtnosti mladih starosti od 14 do 29 godina.  U cestovnom je prometu Republika Hrvatska visoko rizična zemlja. Među 28 zemalja Europske unije, s 82 poginula na milijun stanovnika (2015. godine) pozicionirala se je na 26 mjesto po nesigurnosti. Nesigurnije od Hrvatske su samo Rumunjska i Bugarska.

Istraživanja koje je 2015. godine proveo Fakultet prometnih znanosti pokazuje kako je učestalost korištenja sigurnosnog pojasa u prometu u Republici Hrvatskoj zabrinjavajuća – 62 % vozača i suvozača osobnih vozila koristi sigurnosni pojas tj. 38 % ih nije vezano sigurnosnim pojasom. Tek 7% putnika na stražnjim sjedalima su bili vezani. Uočene su bitne razlike u korištenju pojasa na pojedinim kategorijama cesta:

  • Autocesta                   76 %- 79 %
  • Državna cesta             60 %- 68 %
  • Županijska cesta         50 %- 56 %
  • Gradske ceste             54 %- 57 %
  • Lokalne ceste              45 %- 51 %

U Biltenu sigurnosti cestovnog prometa u statistici stradavanja na cestama 2015. godine navedeno je da od 164 smrtno stradalih vozača i putnika u osobnim vozilima njih 65 ili čak 39,6 % nije koristilo sigurnosni pojas.

Za razliku od većeg broja programa iz područja sigurnosti cestovnog prometa za edukaciju predškolske i školske djece, srednjoškolska populacija do sada nije sustavno, na nacionalnoj razini, obuhvaćena projektima iz područja sigurnosti cestovnog prometa.

 

Polazne postavke preventivno-edukativnog programa „KLIK“

Nevezanje sigurnosnog pojasa čin je nekulturnog i neodgovornog ponašanja koji se reflektira u odnosu prema: 

  • vlastitoj obitelji i prijateljima,
  • drugim sudionicima u prometu,
  • službama koje se brinu za zdravlje i sigurnost sudionika u prometu te
  • zajednici koja snosi gubitke i troškove nastale uslijed stradanja.

Želeći potaknuti svijest građana na to da su sigurnosni pojasevi najznačajniji dio  sigurnosne opreme za zaštitu putnika u vozilu,HAK je kreirao preventivno-edukativni program „KLIK – sigurnosni pojas – navika odgovornog ponašanja u prometu“. Ciljna skupina su učenici završnih razreda srednjih škola i gimnazija. Poznato je da  su adolescenti u potrazi za svojim identitetom i samostalnošću često skloni neslaganju s odraslima i usvojenim  pravilima ponašanja pod izgovorom da im se ograničava sloboda. Ta se životna faza odlikuje konsolidiranjem mentalnog života, kristalizacijom stavova i mišljenja te posebno racionalnim mentalnim sazrijevanjem. Upravo je opisani profil ličnosti jedan od ključnih razloga rizičnog ponašanja u prometu, a što potvrđuje i statistika stradavanja.

Namjena projekta „KLIK“ je stjecanje kompetencija, znanja o sigurnosnim i zaštitnim mjerama i radnjama prije i za vrijeme upravljanja (ili prevoženja) vozilom, kao i razvoj vještina odgovornog i sigurnog ponašanja u prometu. Ovim se projektom djeluje na ponašanje srednjoškolaca, usvajanje i stjecanje pozitivnih stavova o njihovoj ugroženosti u prometu. Stečene komunikacijske kompetencije učenika koriste se za promicanje odgovornog ponašanja u horizontalnom smislu (prijenos informacija drugim učenicima) i u vertikalnom smislu (utjecaj na eventualno neodgovorne roditelje – vozače).

Sadržaj programa realizira se u trajanju od dva školska sata. Stručnjaci Ureda sigurnosti cestovnog prometa u uvodnom dijelu, tijekom jednog školskog sata, kroz interaktivno predavanje objašnjavaju učenicima svrsishodnost korištenja sigurnosnog pojasa u prometu. Kroz životne primjere i priče obrazlažu kako vezanje pojasa u vozilu nije samo zakonska obveza vozača i putnika, nego i element opće i osobne kulture. Za vrijeme drugog školskog sata instruktor HAK-a i demonstratori (djelatnici autoklubova), učenicima prezentiraju efekte prometnih nesreća u kontroliranim uvjetima na simulatorima prevrtanja  i sudara.


Program „KLIK“ 2016. godine

Za vrijeme drugog polugodišta školske godine 2015./2016. i prvog polugodišta školske godine 2016./2017. program je realiziran u 9 županija uključujući grad Zagreb. Stručnjaci HAK-a su tijekom 55 radnih dana u 49 srednjih škola i gimnazija i na Fakultetu prometnih znanosti održali jedno ili više predavanja (do 4 predavanja) i praktične vježbe za 4071 učenika.

 

Programa „KLIK“ 2017. godine

Projekt „KLIK“- Navika odgovornog ponašanja tijekom 2017. sufinanciran je sredstvima iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa. 

U drugom polugodištu školske godine 2016./2017. u razdoblju od 28.02. do 19.05.2017. godine program je realiziran u 10 županija i Gradu Zagrebu. Stručnjaci HAK-a su tijekom 27 radnih dana u 15 gradova, u 39 srednjih škola održali predavanja i praktične vježbe u suradnji s autoklubovima za 2302 učenika (popis u privitku).

Ovogodišnji program „KLIK“  ostvaren je u suradnji sa autoklubovima: AAMK Sveučilište, AK Siget, AK Karlovac, AK Dalmacija, AK Imotski, AK Split, AK Virovitica, AK Varaždin, AK Polet Vukovar, AMK Križevci, AK Sisak, AK Bjelovar, AK Crikvenica i AK Krk.

 

Idemo dalje…

Program je ocijenjen najvišom ocjenom. Predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova – policijskih  postaja, policijskih uprava i ravnateljstva policije su s oduševljenjem komentirali sadržaj i način provedbe projekta i zaključili da će pripomoći smanjenju stradanja u prometu. Profesori i ravnatelji škola iskazali su interes da i sljedeće godine još već broj njihovih učenika prođe edukaciju. Ostvareni rezultati obvezuju HAK da zbog sigurnosti mladih nastavi započeto.

Pozivamo predstavnike škola (ravnatelje, pedagoge i dr,) da kontaktiraju   autoklubove u svom okruženju ili HAK (viduka@hak.hr) te dogovore termine za preventivno-edukativno program „KLIK“ u njihovoj školi.     

 

 

Galerija fotografija

Program 'KLIK'-Nova Gradiška Program 'KLIK'-Slavonski Brod Program 'KLIK'-Tehnička škola,Čakovec Program 'KLIK'-Varaždin Program 'KLIK'-Križevci Program 'KLIK'-Škola za cestovni promet, Zagreb u AK Siget Program 'KLIK'-Klasična gimnazija,Zagreb Program 'KLIK'-Prelog Program 'KLIK'-Ludbreg Program 'KLIK'-Zadar Program 'KLIK'-Pula Program 'KLIK'-Varaždin Program 'KLIK'-Druga gimnazija, Varaždin Program 'KLIK'-Klasična gimnazija, Pazin