Izvještaji neovisnog revizora

Sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), Hrvatski autoklub objavljuje izvještaje neovisnog revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja.