Biografija

Ljubomir Cerovac

Ljubomir Cerovac

Član Upravnog odbora
G. Ljubomir Cerovac rođen je 1947. u Roču, grad Buzet. Oženjen je i ima dvoje djece. Nakon pohađanja tehničke škole, diplomirao je 1969. na Mornaričkoj tehničkoj akademiji u Puli. Usporedno s Akademijom pohađao je i Strojarski fakultet u Rijeci, a 1983. diplomirao je na Komandno štabnoj Akademiji u Splitu.
 
Trenutno obnaša dužnost člana Upravnog odbora HAK-a, član je Skupštine HAK-a te je Predsjednik Auto kluba Pula-Rovinj. Ranije je obnašao dužnost člana Nadzornog odbora HAK-a.
 
Tijekom Domovinskog rata obavljao je mnoge dužnosti, a za sudjelovanje u odredu Narodne zaštite dodijeljena mu je Viteška povelja 13. rujan 1991. Za posao razminiranja zračnih luka u Puli i Zadru, kao i hidroelektrane Peruča, dodijeljena mu je nagrada Grada Pule, grb Grada Zadra kao i više pohvala načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske. Nositelj je Spomenice Domovinskog rata 1990-1992., ordena Red hrvatskog trolista, kao i više stranih odlikovanja. Umirovljen je 1994.
 
Predsjednik je Hrvatskog časničkog zbora Istarske županije te Predsjednik Udruge časnika Jadransko-Jonske regije. 
 
Od 1964. član je Judo kluba Pula, nositelj je crnog pojasa u Jiu Jitsu 1. dan, kao i u Taekwondou. Od stranih jezika govori talijanski i engleski.