Savjetovanje s javnošću o nacrtu nove odluke

Hrvatski autoklub otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu nove odluke "Odluka o iznosu naknada za podmirenje troškova obavljanja posebnih poslova stručnog nadzora" u razdoblju od 25. 5. 2018. do 24. 6. 2018.

Za detaljnije informacije pogledajte priloge.