Prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača

Natječaj za izgradnju smjestišta za čuvanje vozila u Zadru te natječaj za stručni nadzor nad izgradnjom

Objavljeno: 19.2.2016.

Hrvatski autoklub objavljuje natječaje za odabir najpovoljnijeg ponuđača za (I) izgradnju smjestišta za čuvanje vozila pod carinskim nadzorom u Zadru i (II) za stručni nadzor nad njegovom izgradnjom.

Postupak slobodnog nadmetanja objavljen je dana 19. veljače 2016. na službenim web-stranicama Hrvatskog autokluba www.hak.hr i ne vodi se prema Zakonu o javnoj nabavi.

Zainteresirani ponuđači svoje ponude mogu dostaviti poštom ili predajom u pisarnicu u sjedištu Hrvatskog autokluba, najkasnije do 7. ožujka 2016. do 12.00 sati.

Otvaranje ponuda obavit će se 7. ožujka 2016. u 12.15 sati u sjedištu Hrvatskog autokluba u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 44.

U prilogu ovoj obavijesti zainteresirani subjekti mogu preuzeti dokumentaciju za nadmetanje, a projektna dokumentacija i troškovnici dostupni su za preuzimanje nakon registracije zainteresiranog poslovnog subjekta na web-stranici

http://go.hak.hr/natjecaj-murvica-02-2016

te provedenog postupka verifikacije subjekta od strane odgovorne osobe u Hrvatskom autoklubu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti e-mailom na natjecaj@hak.hr.