• Model Europa
 • Obiteljski Model Europa

Pogodnosti članskog modela Europa

Općenito

Općenito Članarina za članstvo EUROPA iznosi 500 kn.
Član može učlaniti dodatnog člana za 165 kn.
Osnovni i dodatni član zajednički koriste navedene pogodnosti odabranog članskog modela.
Članska godina dodatnom članu ističe kada i osnovnom članu.
Područje pružanja usluga je teritorijalno područje Republike Hrvatske i sljedećih država:

 • Albanije
 • Austrije
 • Belgije
 • Bjelorusije
 • Bosne i Hercegovine
 • Bugarske
 • Cipra
 • Crne Gore
 • Češke
 • Danske
 • Estonije
 • Finske
 • Francuske (uključujući Monako i Korziku)
 • Grčke
 • Irske
 • Islanda
 • Italije (uključujući San Marino, Vatikan i Sardiniju)
 • Letonije
 • Litve
 • Luksemburga
 • Mađarske
 • Makedonije
 • Malte
 • Nizozemske
 • Norveške
 • Njemačke
 • Poljske
 • Portugala
 • Rumunjske
 • Rusije
 • Slovačke
 • Slovenije
 • Srbije
 • Španjolske (uključujući Gibraltar i Andoru)
 • Švedske
 • Švicarske
 • Turske (europski i azijski dio)
 • Ukrajine
 • Velike Britanije

Članske pogodnosti i pomoć mogu se koristiti samo za uredno registrirana vozila.
Član snosi troškove koji nadmašuju navedene maksimalne iznose.

Besplatne usluge Pomoći na cesti ukupnog iznosa do 3.000 kn (s PDV-om)

Besplatne usluge pomoći na cesti ukupnog iznosa do 3.000 kn (s PDV-om) Člansku pogodnost Pomoć na cesti član može ostvariti višekratno tijekom članske godine, uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom član upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te je pozivom na jedinstveni broj 1987 zatražio pomoć na cesti i sačekao pružanje usluge.

Jedna besplatna usluga Prijevoza vozila u slučaju krađe ili prometne nezgode od mjesta nezgode do prebivališta člana ili do ovlaštene specijalizirane radionice, ukupno do najviše 4.000 kn (s PDV-om)

Jedna besplatna usluga prijevoza vozila u slučaju krađe ili prometne nezgode od mjesta nezgode do prebivališta člana ili do ovlaštene specijalizirane radionice, ukupno do najviše 4.000 kn (s PDV-om) Člansku pogodnost Prijevoza vozila u slučaju prometne nezgode član može ostvariti jednom tijekom članske godine uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom član upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te je pozivom na jedinstveni broj 1987 zatražio prijevoz vozila i sačekao pružanje usluge.

Jedan besplatan prijevoz prikolice, u slučaju prometne nezgode ili kvara

Jedan besplatan prijevoz prikolice, u slučaju prometne nezgode ili kvara

Jedna usluga vraćanja vozila u Hrvatsku iz inozemstva, do ukupno najviše 5.000 kn (s PDV-om)

Jedna usluga vraćanja vozila u Hrvatsku iz inozemstva, do ukupno najviše 5.000 kn (s PDV-om) Ova pogodnost se može ostvariti jednom tijekom članske godine, ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti.
Ako je vozilo u kvaru/oštećeno bilo prevezeno u ovlašteni servis pripadajuće marke vozila u inozemstvu, ali ne može biti popravljeno u roku od 7 radnih dana, HAK će organizirati dopremu vozila iz inozemstva u RH, u odgovarajući servis u Hrvatskoj ili na adresu prebivališta člana.

Neograničen broj usluga prijevoza vozila uz naplatu prema cjeniku za članove

Neograničen broj usluga prijevoza vozila uz naplatu prema cjeniku za članove

Jedan kontrolni pregled vozila

Kontrolni pregledi i ostale pogodnosti vezane uz vozilo Kontrolni pregled može se ostvariti tijekom članske godine na području Republike Hrvatske.
Pogodnost obuhvaća jednu provjeru ispravnosti rada motora, i jednu kontrolu i podešavanje svjetala.
Član također ima pravo dva puta tijekom članske godine koristiti pogodnost demontaže i montaže guma te balansiranje kotača na vozilu.

Besplatno čuvanje oštećenoga vozila, do najviše 7 dana

Besplatno čuvanje oštećenoga vozila, do najviše 7 dana

Jednokratnu novčanu pomoć u slučaju smrti ili trajnog invaliditeta kao posljedice prometne nezgode, do maksimalnog iznosa od 20.000 kn (s PDV-om)

Jednokratnu novčanu pomoć u slučaju smrti ili trajnog invaliditeta kao posljedice prometne nezgode, do maksimalnog iznosa od 20.000 kn (s PDV-om)

Neograničeni broj pravnih savjeta o cestovnom prometu i vozilu

Neograničeni broj pravnih savjeta o cestovnom prometu i vozilu Pogodnost pravnog savjetovanja član ostvaruje kontaktiranjem Službe za članove HAK-a, telefonom, mailom, pismom ili drugim načinom komunikacije pri kojem je moguće nedvojbeno potvrditi identitet člana.

Besplatno primanje HAK revije (u tiskanom ili elektroničkom obliku - prema odabiru člana)

Besplatno primanje HAK revije (u tiskanom ili elektroničkom obliku - prema odabiru člana)

Korištenje popusta u programu HAK preporučuje i Show your Card!

Korištenje popusta u programu HAK preporučuje i Show your Card!

Sudjelovanje u HAK-ovu programu vjernosti

Sudjelovanje u HAK-ovu programu vjernosti

Posebne cijene za članove u web-shopu HAK-a

Posebne cijene za članove u web-shopu HAK-a

Korištenje besplatnog zamjenskog vozila za putnike u vozilu, do trenutka popravka kvara, maksimalno do 5 dana i do 500 kn/dan

Korištenje besplatnog zamjenskog vozila za putnike u vozilu, do trenutka popravka kvara, maksimalno do 5 dana i do 500 kn/dan Ova se pogodnost može ostvariti jednom tijekom članske godine ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti.
Ako vozilo ne može biti popravljeno istoga dana kada je dovezeno u servis, HAK će organizirati zamjensko vozilo do popravka vozila u servisu, ali ne dulje od 5 dana, uz maksimalni iznos od 500 kuna za dnevni najam vozila.

ili

Organiziranje besplatnog smještaja za člana, do trenutka popravka kvara najdulje 3 dana i do 500 kn/noć

Organiziranje besplatnog smještaja za člana, do trenutka popravka kvara najdulje 3 dana i do 500 kn/noć Ova se pogodnost može ostvariti jednom tijekom članske godine, ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti.
Ako se 100 ili više km od mjesta prebivališta člana dogodio kvar koji nije moguće otkloniti istog dana kada je nastao, član može koristiti uslugu smještaja u hotelu, ne dulje od tri dana i do maksimalnog iznosa od 500 kn po osobi za noćenje s doručkom

ili

Organiziranje nastavka putovanja uz bonus od 400 kn (autobus, vlak, taksi) jednokratno za člana

Organiziranje nastavka putovanja uz bonus od 400 kn (autobus, vlak, taksi) jednokratno za člana Ova pogodnost može se ostvariti jednom tijekom članske godine, ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti. Ako se kvar dogodio 100 ili više km od prebivališta člana i ako bi popravak vozila u servisnoj mreži trajao više od tri dana, član ima pravo na karte za vlak ili autobus za nastavak putovanja ili za povratak u mjesto prebivališta. Ako bi vožnja vlakom/autobusom trajala dulje od osam sati, član ima pravo na avionske karte ekonomske klase.

Napomena: Pogodnosti Zamjensko vozilo, Smještaj i Nastavak putovanja ili povratak u mjesto stanovanja ne mogu se međusobno nikako kombinirati. Ostvarivanjem jedne od navedenih usluga, korisnik gubi pravo na ostale dvije.

Detaljan opis članskog modela, pogodnosti, prednosti i uvjete te način ostvarivanja možete pogledati ovdje.

Pogodnosti Obiteljskog članskog modela Europa

Općenito

Općenito Članarina za Obiteljsko članstvo modela "EUROPA" iznosi 665 kn. U Obiteljskom članstvu sudjeluju: nositelj članstva te minimalno jedan član obitelji (bračni ili izvanbračni drug te djeca do 25 godina starosti), koji zajednički koriste ovdje navedene pogodnosti. Svaki član Obiteljskog članstva dobije vlastitu karticu i može samostalno koristiti pogodnosti.
Članske pogodnosti vezane uz vozilo dostupne su članovima obitelji starijima od 18 godina, a maloljetnici imaju pravo na ostale pogodnosti.
Područje pružanja usluga je teritorijalno područje Republike Hrvatske i u inozemstvu.
Članske pogodnosti i pomoć mogu se koristiti samo za uredno registrirana vozila.
Članovi Obiteljskog članstva snose troškove koji nadmašuju navedene maksimalne iznose.

 • Albanije
 • Austrije
 • Belgije
 • Bjelorusije
 • Bosne i Hercegovine
 • Bugarske
 • Cipra
 • Crne Gore
 • Češke
 • Danske
 • Estonije
 • Finske
 • Francuske (uključujući Monako i Korziku)
 • Grčke
 • Irske
 • Islanda
 • Italije (uključujući San Marino, Vatikan i Sardiniju)
 • Letonije
 • Litve
 • Luksemburga
 • Mađarske
 • Makedonije
 • Malte
 • Nizozemske
 • Norveške
 • Njemačke
 • Poljske
 • Portugala
 • Rumunjske
 • Rusije
 • Slovačke
 • Slovenije
 • Srbije
 • Španjolske (uključujući Gibraltar i Andoru)
 • Švedske
 • Švicarske
 • Turske (europski i azijski dio)
 • Ukrajine
 • Velike Britanije

Članske pogodnosti i pomoć mogu se koristiti samo za uredno registrirana vozila.
Članovi Obiteljskog članstva snose troškove koji nadmašuju navedene maksimalne iznose.

Besplatne usluge Pomoći na cesti ukupnog iznosa do 4.000 kn (s PDV-om)

Besplatne usluge pomoći na cesti ukupnog iznosa do 4.000 kn (s PDV-om) Člansku pogodnost Pomoć na cesti članovi Obiteljskog članstva mogu ostvariti višekratno tijekom članske godine, uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom jedan od punoljetnih članova Obiteljskog članstva upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te je pozivom na jedinstveni broj 1987 zatražio pomoć na cesti i sačekao pružanje usluge.

Jedna besplatna usluga Prijevoza vozila u slučaju krađe ili prometne nezgode od mjesta nezgode do prebivališta člana ili do ovlaštene specijalizirane radionice, ukupno do najviše 5.000 kn (s PDV-om)

Jedna besplatna usluga prijevoza vozila u slučaju krađe ili prometne nezgode od mjesta nezgode do prebivališta člana ili do ovlaštene specijalizirane radionice, ukupno do najviše 5.000 kn (s PDV-om) Člansku pogodnost Prijevoza vozila u slučaju prometne nezgode članovi Obiteljskog članstva mogu ostvariti jednom tijekom članske godine uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom jedan od punoljetnih članova Obiteljskog članstva upravljao upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te je pozivom na jedinstveni broj 1987 zatražio prijevoz vozila i sačekao pružanje usluge.

Jedan besplatan prijevoz prikolice, u slučaju prometne nezgode ili kvara

Jedan besplatan prijevoz prikolice, u slučaju prometne nezgode ili kvara

Jedna usluga vraćanja vozila u Hrvatsku iz inozemstva, do ukupno najviše 6.000 kn (s PDV-om)

Jedna usluga vraćanja vozila u Hrvatsku iz inozemstva, do ukupno najviše 6.000 kn (s PDV-om) Ova pogodnost se može ostvariti jednom tijekom članske godine, ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti.
Ako je vozilo u kvaru/oštećeno bilo prevezeno u ovlašteni servis pripadajuće marke vozila u inozemstvu, ali ne može biti popravljeno u roku od 7 radnih dana, HAK će organizirati dopremu vozila iz inozemstva u RH, u odgovarajući servis u Hrvatskoj ili na adresu prebivališta člana.

Neograničen broj usluga prijevoza vozila uz naplatu prema cjeniku za članove

Neograničen broj usluga prijevoza vozila uz naplatu prema cjeniku za članove

Jedan kontrolni pregled vozila

Kontrolni pregledi i ostale pogodnosti vezane uz vozilo Kontrolni pregled može se ostvariti tijekom članske godine na području Republike Hrvatske.
Pogodnost obuhvaća jednu provjeru ispravnosti rada motora, i jednu kontrolu i podešavanje svjetala.
Član također ima pravo dva puta tijekom članske godine koristiti pogodnost demontaže i montaže guma te balansiranje kotača na vozilu.

Besplatno čuvanje oštećenoga vozila, do najviše 7 dana

Besplatno čuvanje, na teritoriju Republike Hrvatske, vozila u kvaru ili oštećenoga u prometnoj nesreći, do najdulje 7 dana;

Jednokratnu novčanu pomoć u slučaju smrti ili trajnog invaliditeta kao posljedice prometne nezgode, do maksimalnog iznosa od 20.000 kn (s PDV-om)

Jednokratnu novčanu pomoć u slučaju smrti ili trajnog invaliditeta kao posljedice prometne nezgode, do maksimalnog iznosa od 20.000 kn (s PDV-om)

Neograničeni broj pravnih savjeta o cestovnom prometu i vozilu

Neograničeni broj pravnih savjeta o cestovnom prometu i vozilu Pogodnost pravnog savjetovanja član ostvaruje kontaktiranjem Službe za članove HAK-a, telefonom, mailom, pismom ili drugim načinom komunikacije pri kojem je moguće nedvojbeno potvrditi identitet člana.

Besplatno primanje HAK revije (u tiskanom ili elektroničkom obliku - prema odabiru nositelja Obiteljskog članstva)

Besplatno primanje HAK revije (u tiskanom ili elektroničkom obliku - prema odabiru nositelja Obiteljskog članstva)

Korištenje popusta u programu HAK preporučuje i Show your Card!

Korištenje popusta u programu HAK preporučuje i Show your Card!

Sudjelovanje u HAK-ovu programu vjernosti

Sudjelovanje u HAK-ovu programu vjernosti

Posebne cijene za članove u web-shopu HAK-a

Posebne cijene za članove u web-shopu HAK-a

Korištenje besplatnog zamjenskog vozila za putnike u vozilu, do trenutka popravka kvara, maksimalno do 5 dana i do 500 kn/dan

Korištenje besplatnog zamjenskog vozila za putnike u vozilu, do trenutka popravka kvara, maksimalno do 5 dana i do 500 kn/dan Ova se pogodnost može ostvariti jednom tijekom članske godine ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti.
Ako vozilo ne može biti popravljeno istoga dana kada je dovezeno u servis, HAK će organizirati zamjensko vozilo do popravka vozila u servisu, ali ne dulje od 5 dana, uz maksimalni iznos od 500 kuna za dnevni najam vozila.

ili

Organiziranje smještaja za svakog člana
Obiteljskog članstva koji se nalazio u vozilu, do trenutka popravka kvara najdulje 3 dana i do 500 kn/noć

Organiziranje besplatnog smještaja za svakog člana Obiteljskog članstva koji se nalazio u vozilu, do trenutka popravka kvara najdulje 3 dana i do 500 kn/noć Ova se pogodnost može ostvariti jednom tijekom članske godine, ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti.
Ako se 100 ili više km od mjesta prebivališta člana dogodio kvar koji nije moguće otkloniti istog dana kada je nastao, član može koristiti uslugu smještaja u hotelu, ne dulje od tri dana i do maksimalnog iznosa od 500 kn po osobi za noćenje s doručkom

ili

Organiziranje nastavka putovanja uz bonus od 400 kn (autobus, vlak, taksi) jednokratno za svakog člana Obiteljskog članstva
koji se nalazio u vozilu

Organiziranje nastavka putovanja uz bonus od 400 kn (autobus, vlak, taksi) jednokratno za svakog člana Obiteljskog članstva koji se nalazio u vozilu Ova pogodnost može se ostvariti jednom tijekom članske godine, ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti. Ako se kvar dogodio 100 ili više km od prebivališta člana i ako bi popravak vozila u servisnoj mreži trajao više od tri dana, član ima pravo na karte za vlak ili autobus za nastavak putovanja ili za povratak u mjesto prebivališta. Ako bi vožnja vlakom/autobusom trajala dulje od osam sati, član ima pravo na avionske karte ekonomske klase.

Detaljan opis članskog modela, pogodnosti, prednosti i uvjete te način ostvarivanja možete pogledati ovdje.

Napomena: Pogodnosti Zamjensko vozilo, Smještaj i Nastavak putovanja ili povratak u mjesto stanovanja ne mogu se međusobno nikako kombinirati. Ostvarivanjem jedne od navedenih usluga, korisnik gubi pravo na ostale dvije.

Kako bismo Vam omogućili bolje korisničko iskustvo u korištenju ovih web-stranica, na Vaše računalo pohranjujemo tzv. kolačiće (cookies). Više informacija