• Model Europa
 • Obiteljski Model Europa

Pogodnosti članskog modela Europa

Općenito

Općenito Članarina za članski model EUROPA iznosi 520 kn.
Član može učlaniti dodatnog člana za 170 kn.
Redovni i dodatni član zajednički koriste pogodnosti odabranog članskog modela.
Članska godina dodatnom članu ističe kad i redovnom članu, neovisno o datumu uplate godišnje članarine za dodatnog člana.
Popust od 50% za učenike i redovne studente od 18 do 25 godina, za osobe koje su navršile 65 godina u trenutku početka članske godine te za osobe s utvrđenim tjelesnim oštećenjem od najmanje 50%.
 Područje pružanja usluga je teritorijalno područje Republike Hrvatske i sljedećih država:

 • Albanije
 • Austrije
 • Belgije
 • Bjelorusije
 • Bosne i Hercegovine
 • Bugarske
 • Cipra
 • Crne Gore
 • Češke
 • Danske
 • Estonije
 • Finske
 • Francuske (uključujući Monako i Korziku)
 • Grčke
 • Irske
 • Islanda
 • Italije (uključujući San Marino, Vatikan i Sardiniju)
 • Letonije
 • Litve
 • Luksemburga
 • Mađarske
 • Makedonije
 • Malte
 • Nizozemske
 • Norveške
 • Njemačke
 • Poljske
 • Portugala
 • Rumunjske
 • Rusije
 • Slovačke
 • Slovenije
 • Srbije
 • Španjolske (uključujući Gibraltar i Andoru)
 • Švedske
 • Švicarske
 • Turske (europski i azijski dio)
 • Ukrajine
 • Velike Britanije

Članske pogodnosti i pomoć mogu se koristiti samo za uredno registrirana vozila.
Član snosi troškove koji su veći od bonusa navedenih u Pravilima članskog modela Europa.

Besplatne usluge Pomoći na cesti ukupnog iznosa do 3.000 kn (s PDV-om)

Besplatne usluge pomoći na cesti ukupnog iznosa do 3.000 kn (s PDV-om) Člansku pogodnost Pomoć na cesti korisnik članskih pogodnosti može ostvariti višekratno tijekom članske godine, uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom korisnik članskih pogodnosti upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te je pozivom na jedinstveni broj 1987 zatražio pomoć na cesti i pričekao pružanje usluge.

Jedna besplatna usluga prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće ili krađe, od mjesta nesreće do mjesta po odabiru korisnika članskih pogodnosti, najviše do iznosa bonusa od 4.000 kn (s PDV-om)

Jedna besplatna usluga prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće ili krađe, od mjesta nesreće do mjesta po odabiru korisnika članskih pogodnosti, najviše do iznosa bonusa od 4.000 kn (s PDV-om) Člansku pogodnost Prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće korisnik članskih pogodnosti može ostvariti jednom tijekom članske godine uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom korisnik članskih pogodnosti upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te je pozivom na jedinstveni broj 1987 zatražio prijevoz vozila i pričekao pružanje usluge.

Jedna usluga vraćanja vozila u Hrvatsku iz inozemstva, do ukupno najviše 5.000 kn (s PDV-om)

Jedna besplatna usluga organizacije i prijevoza vozila u kvaru iz inozemstva u Republiku Hrvatsku (repatrijacija), do ukupnog iznosa bonusa od najviše 5.000 kn (s PDV-om) Ova pogodnost se može ostvariti jednom tijekom članske godine, ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti, ili usluga Prijevoza vozila u kvaru.
Ako je vozilo u kvaru bilo prevezeno u servis u inozemstvu, ali ne može biti popravljeno u roku od sedam radnih dana, HAK će organizirati prijevoz vozila iz inozemstva u Republiku Hrvatsku, u odgovarajući servis ili na adresu prebivališta korisnika članskih pogodnosti.

Neograničen broj usluga uz naplatu prema Pregledu naknada za usluge tehničke pomoći

Neograničen broj usluga uz naplatu prema Pregledu naknada za usluge tehničke pomoći

Korištenje vozila za putnike u vozilu, do trenutka popravka kvara, maksimalno do 5 dana i do 500 kn/dan

Korištenje vozila za nastavak putovanja do popravka kvara, najdulje pet dana i najviše do iznosa od 500 kn po danu Ova se pogodnost može ostvariti jednom tijekom članske godine ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti, ili usluga Prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće.
Ako se 100 ili više km od adrese prebivališta Korisnika članskih pogodnosti dogodila prometna nesreća odnosno kvar koji nije moguće otkloniti tijekom radnog dana, korisnik članskih pogodnosti može koristiti uslugu vozila za nastavak putovanja tijekom popravka vozila najdulje pet dana i najviše do iznosa od 500 kn po danu.

ili

Organiziranje besplatnog smještaja za korisnika članskih pogodnosti , do trenutka popravka kvara najdulje 3 dana i do 500 kn/noć

Korištenje trodnevnog smještaja, najviše do iznosa od 500 kn za noćenje s doručkom Ova se pogodnost može ostvariti jednom tijekom članske godine, ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti, ili usluga Prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće.
Ako se 100 ili više km od adrese prebivališta Korisnika članskih pogodnosti dogodila prometna nesreća odnosno kvar koji nije moguće otkloniti tijekom radnog dana, Korisnik članskih pogodnosti može koristiti uslugu trodnevnog smještaja, najviše do iznosa od 500 kn za jedno noćenje s doručkom.
Ostali putnici u vozilu mogu koristiti ovu uslugu samo ako su članovi u modelu EUROPA.

ili

Organiziranje nastavka putovanja uz bonus od 400 kn (autobus, vlak, taksi) jednokratno za korisnika članskih pogodnosti

Jednokratno organiziranje nastavka putovanja ili povratka u mjesto stanovanja javnim prijevozom, najviše do iznosa od 400 kn Ova pogodnost može se ostvariti jednom tijekom članske godine, ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti, ili usluga Prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće. Ako se 100 ili više km od adrese prebivališta Korisnika članskih pogodnosti dogodila prometna nesreća odnosno kvar koji nije moguće otkloniti tijekom radnog dana, Korisnik članskih pogodnosti može nastaviti putovanje ili se vratiti u mjesto stanovanja vlakom ili autobusom. HAK će nadoknaditi trošak karte najviše do iznosa od 400 kn.
Ostali putnici u vozilu mogu koristiti ovu uslugu samo ako su članovi u modelu EUROPA

Napomena: Pogodnosti Zamjensko vozilo, Smještaj i Nastavak putovanja ili povratak u mjesto stanovanja ne mogu se međusobno nikako kombinirati. Ostvarivanjem jedne od navedenih usluga, korisnik je konzumirao mogućnost korištenja ostalih dviju usluga.

Jedan kontrolni pregled vozila

Kontrolni pregledi i ostale pogodnosti vezane uz vozilo Kontrolni pregled može se ostvariti tijekom članske godine na području Republike Hrvatske.
Pogodnost obuhvaća jednu provjeru ispravnosti rada motora, i jednu kontrolu i podešavanje svjetala.
Korisnik članskih pogodnosti također ima pravo dva puta tijekom članske godine koristiti pogodnost demontaže i montaže guma te balansiranje kotača na vozilu, a ostvaruje se pozivom na broj 0800 0058.

Besplatno čuvanje vozila u kvaru ili oštećenog u prometnoj nesreći do najdulje sedam dana

Besplatno čuvanje vozila u kvaru ili oštećenog u prometnoj nesreći do najdulje sedam dana

Jednokratna novčana pomoć u slučaju smrti, u iznosu od 10.000 kn (s PDV-om) ili trajnog invaliditeta u iznosu od 20.000 kn (s PDV-om), kao posljedice prometne nesreće

Jednokratna novčana pomoć u slučaju smrti, u iznosu od 10.000 kn (s PDV-om) ili trajnog invaliditeta u iznosu od 20.000 kn (s PDV-om), kao posljedice prometne nesreće.

Neograničeni broj pravnih savjeta o cestovnom prometu i vozilu

Neograničeni broj pravnih savjeta o cestovnom prometu i vozilu Pogodnost pravnog savjetovanja korisnik članskih pogodnosti ostvaruje kontaktiranjem Sektora članstva HAK-a, telefonom, mailom, pismom ili drugim načinom komunikacije pri kojem je moguće nedvojbeno potvrditi identitet korisnika članskih pogodnosti .

Besplatno primanje Revije HAK u tiskanom ili elektroničkom obliku – prema odabiru korisnika članskih pogodnosti

Besplatno primanje Revije HAK u tiskanom ili elektroničkom obliku – prema odabiru korisnika članskih pogodnosti

Korištenje popusta u programima HAK preporučuje i Show your Card!

Korištenje popusta u programima ušteda HAK preporučuje i Show your Card!

Sudjelovanje u HAK-ovu programu vjernosti

Sudjelovanje u HAK-ovu programu vjernosti

Posebne cijene za članove u web-shopu HAK-a

Posebne cijene za članove u web-shopu HAK-a

Detaljan opis članskog modela, pogodnosti, prednosti i uvjete te način ostvarivanja možete pogledati ovdje.

Pogodnosti Obiteljskog članskog modela Europa

Općenito

Općenito Članarina za Obiteljsko članstvo modela "EUROPA" iznosi 700 kn. U Obiteljskom članstvu sudjeluju najmanje dvije osobe: nositelj članstva i ostali članovi obitelji, odnosno roditelji, partneri te njihova djeca do 25 godina starosti koji zajednički koriste ovdje navedene pogodnosti. Svaki član Obiteljskog modela članstva dobije vlastitu karticu i može samostalno koristiti pogodnosti.
Članske pogodnosti vezane uz vozilo dostupne su članovima obitelji starijima od 18 godina, a maloljetnici imaju pravo na ostale pogodnosti.
Članska godina obiteljskim članovima ističe kad i nositelju, neovisno o datumu učlanjenja drugih članova obitelji. Područje pružanja usluga je teritorijalno područje Republike Hrvatske i u inozemstvu.
Članske pogodnosti i pomoć mogu se koristiti samo za uredno registrirana vozila.

 • Albanije
 • Austrije
 • Belgije
 • Bjelorusije
 • Bosne i Hercegovine
 • Bugarske
 • Cipra
 • Crne Gore
 • Češke
 • Danske
 • Estonije
 • Finske
 • Francuske (uključujući Monako i Korziku)
 • Grčke
 • Irske
 • Islanda
 • Italije (uključujući San Marino, Vatikan i Sardiniju)
 • Letonije
 • Litve
 • Luksemburga
 • Mađarske
 • Makedonije
 • Malte
 • Nizozemske
 • Norveške
 • Njemačke
 • Poljske
 • Portugala
 • Rumunjske
 • Rusije
 • Slovačke
 • Slovenije
 • Srbije
 • Španjolske (uključujući Gibraltar i Andoru)
 • Švedske
 • Švicarske
 • Turske (europski i azijski dio)
 • Ukrajine
 • Velike Britanije

Članske pogodnosti i pomoć mogu se koristiti samo za uredno registrirana vozila.
Članovi snose troškove koji su veći od bonusa navedenih u Pravilima Obiteljskog članskog modela Europa.

Besplatne usluge Pomoći na cesti ukupnog iznosa do 4.000 kn (s PDV-om)

Besplatne usluge pomoći na cesti ukupnog iznosa do 4.000 kn (s PDV-om) Člansku pogodnost Pomoć na cesti korisnici članskih pogodnosti Obiteljskog modela članstva mogu ostvariti višekratno tijekom članske godine, uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom jedan od punoljetnih članova Obiteljskog modela članstva upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te je pozivom na jedinstveni broj 1987 zatražio pomoć na cesti i pričekao pružanje usluge.

Jedna besplatna usluga prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće ili krađe, od mjesta nesreće do mjesta po odabiru korisnika članskih pogodnosti, najviše do iznosa bonusa od 5.000 kn (s PDV-om).

Jedna besplatna usluga prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće ili krađe, od mjesta nesreće do mjesta po odabiru korisnika članskih pogodnosti, najviše do iznosa bonusa od 5.000 kn (s PDV-om). Člansku pogodnost Prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće korisnici članskih pogodnosti Obiteljskog modela članstva mogu ostvariti jednom tijekom članske godine uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom jedan od punoljetnih članova Obiteljskog modela članstva upravljao upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te je pozivom na jedinstveni broj 1987 zatražio prijevoz vozila i pričekao pružanje usluge.

Jedna besplatna usluga organizacije i prijevoza vozila u kvaru iz inozemstva u Republiku Hrvatsku (repatrijacija), do ukupnog iznosa bonusa od najviše 6.000 kn (s PDV-om)

Jedna besplatna usluga organizacije i prijevoza vozila u kvaru iz inozemstva u Republiku Hrvatsku (repatrijacija), do ukupnog iznosa bonusa od najviše 6.000 kn (s PDV-om). Ova pogodnost se može ostvariti jednom tijekom članske godine, ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti, ili usluga Prijevoza vozila u kvaru.
Ako je vozilo u kvaru bilo prevezeno u servis u inozemstvu, ali ne može biti popravljeno u roku od sedam radnih dana, HAK će organizirati prijevoz vozila iz inozemstva u Republiku Hrvatsku, u odgovarajući servis ili na adresu prebivališta korisnika članskih pogodnosti.

Neograničen broj usluga uz naplatu prema Pregledu naknada za usluge tehničke pomoći

Neograničen broj usluga uz naplatu prema Pregledu naknada za usluge tehničke pomoći

Korištenje besplatnog zamjenskog vozila za putnike u vozilu, do trenutka popravka kvara, maksimalno do 5 dana i do 500 kn/dan

Korištenje vozila za nastavak putovanja do popravka kvara, najdulje pet dana i najviše do iznosa od 500 kn po danu Ova se pogodnost može ostvariti jednom tijekom članske godine ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti, ili usluga Prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće.
Ako se 100 ili više km od adrese prebivališta Korisnika članskih pogodnosti dogodila prometna nesreća odnosno kvar koji nije moguće otkloniti tijekom radnog dana, Korisnik članskih pogodnosti može koristiti uslugu vozila za nastavak putovanja tijekom popravka vozila najdulje pet dana i najviše do iznosa od 500 kn po danu.

ili

Korištenje trodnevnog smještaja, najviše do iznosa od 500 kn za noćenje s doručkom

Korištenje trodnevnog smještaja, najviše do iznosa od 500 kn za noćenje s doručkom Ova se pogodnost može ostvariti jednom tijekom članske godine, ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti, ili usluga Prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće.
Ako se 100 ili više km od adrese prebivališta Korisnika članskih pogodnosti dogodila prometna nesreća odnosno kvar koji nije moguće otkloniti tijekom radnog dana, Korisnik članskih pogodnosti može koristiti uslugu trodnevnog smještaja, najviše do iznosa od 500 kn za jedno noćenje s doručkom.
Ostali putnici u vozilu mogu koristiti ovu uslugu samo ako su članovi u modelu EUROPA

ili

Jednokratno organiziranje nastavka putovanja ili povratka u mjesto stanovanja javnim prijevozom, najviše do iznosa od 400 kn

OJednokratno organiziranje nastavka putovanja ili povratka u mjesto stanovanja javnim prijevozom, najviše do iznosa od 400 kn Ova pogodnost može se ostvariti jednom tijekom članske godine, ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti, ili usluga Prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće. Ako se 100 ili više km od adrese prebivališta Korisnika članskih pogodnosti dogodila prometna nesreća odnosno kvar koji nije moguće otkloniti tijekom radnog dana, Korisnik članskih pogodnosti može nastaviti putovanje ili se vratiti u mjesto stanovanja vlakom ili autobusom. HAK će nadoknaditi trošak karte najviše do iznosa od 400 kn.
Ostali putnici u vozilu mogu koristiti ovu uslugu samo ako su članovi u modelu EUROPA

Napomena: Pogodnosti Zamjensko vozilo, Smještaj i Nastavak putovanja ili povratak u mjesto stanovanja ne mogu se međusobno nikako kombinirati. Ostvarivanjem jedne od navedenih usluga korisnik je konzumirao mogućnost korištenja ostalih dviju usluga.

Jedan kontrolni pregled vozila

Kontrolni pregledi i ostale pogodnosti vezane uz vozilo Kontrolni pregled može se ostvariti tijekom članske godine na području Republike Hrvatske.
Pogodnost obuhvaća jednu provjeru ispravnosti rada motora, i jednu kontrolu i podešavanje svjetala.
Korisnik članskih pogodnosti također ima pravo dva puta tijekom članske godine koristiti pogodnost demontaže i montaže guma te balansiranje kotača na vozilu, a ostvaruje se pozivom na broj 0800 0058.

Besplatno čuvanje vozila u kvaru ili oštećenog u prometnoj nesreći do najdulje sedam dana

Besplatno čuvanje vozila u kvaru ili oštećenog u prometnoj nesreći do najdulje sedam dana

Jednokratna novčana pomoć u slučaju smrti, u iznosu od 10.000 kn (s PDV-om) ili trajnog invaliditeta u iznosu od 20.000 kn (s PDV-om), kao posljedice prometne nesreće

Jednokratna novčana pomoć u slučaju smrti, u iznosu od 10.000 kn (s PDV-om) ili trajnog invaliditeta u iznosu od 20.000 kn (s PDV-om), kao posljedice prometne nesreće

Neograničeni broj pravnih savjeta o cestovnom prometu i vozilu

Neograničeni broj pravnih savjeta o cestovnom prometu i vozilu Pogodnost pravnog savjetovanja korisnik članskih pogodnosti ostvaruje kontaktiranjem Sektora članstva HAK-a, telefonom, mailom, pismom ili drugim načinom komunikacije pri kojem je moguće nedvojbeno potvrditi identitet korisnika članskih pogodnosti .

Besplatno primanje HAK revije (u tiskanom ili elektroničkom obliku - prema odabiru nositelja Obiteljskog modela članstva)

Besplatno primanje Revije HAK u tiskanom ili elektroničkom obliku - prema odabiru nositelja Obiteljskog modela članstva

Korištenje popusta u programima HAK preporučuje i Show your Card!

Korištenje popusta u programima ušteda HAK preporučuje i Show your Card!

Sudjelovanje u HAK-ovu programu vjernosti

Sudjelovanje u HAK-ovu programu vjernosti

Posebne cijene za članove u web-shopu HAK-a

Posebne cijene za članove u web-shopu HAK-a

Detaljan opis članskog modela, pogodnosti, prednosti i uvjete te način ostvarivanja možete pogledati ovdje.