Oglašavanje u Reviji HAK

Dana 27. lipnja 2013. stupila je na snagu nova Odluka o cjeniku i uvjetima oglašavanja u Reviji HAK, koju možete preuzeti iz repozitorija ispod.