• Model Start
  • Obiteljski Model Start

Pogodnosti članskog modela Start

Općenito

Općenito Članarina za članski model START iznosi 200 kn.
Član može učlaniti dodatnog člana za 66 kn.
Redovni i dodatni član zajednički koriste pogodnosti odabranog članskog modela.
Članska godina dodatnom članu ističe kad i redovnom članu, neovisno o datumu uplate godišnje članarine za dodatnog člana.
Područje pružanja usluga je teritorijalno područje Republike Hrvatske.
Članske pogodnosti i pomoć mogu se koristiti samo za uredno registrirana vozila.
Član snosi troškove koji su veći od bonusa navedenih u Pravilima članskog modela Start.
Popust od 50% za učenike i redovne studente od 18 do 25 godina, za osobe koje su navršile 65 godina u trenutku početka članske godine te za osobe s utvrđenim tjelesnim oštećenjem od najmanje 50%.

Besplatne usluge Pomoći na cesti ukupnog iznosa do 2.000 kn (s PDV-om)

Besplatne usluge pomoći na cesti ukupnog iznosa do 2.000 kn (s PDV-om) Člansku pogodnost Pomoć na cesti korisnik članskih pogodnosti može ostvariti višekratno tijekom članske godine, uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom korisnik članskih pogodnosti upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te je pozivom na jedinstveni broj 1987 zatražio pomoć na cesti i pričekao pružanje usluge.

Jedna besplatna usluga prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće ili krađe, od mjesta nesreće do mjesta po odabiru korisnika članskih pogodnosti, najviše do iznosa bonusa od 3.000 kn (s PDV-om)

Jedna besplatna usluga prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće ili krađe, od mjesta nesreće do mjesta po odabiru korisnika članskih pogodnosti, najviše do iznosa bonusa od 3.000 kn (s PDV-om) Člansku pogodnost Prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće korisnik članskih pogodnosti može ostvariti jednom tijekom članske godine uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom korisnik članskih pogodnosti upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te je pozivom na jedinstveni broj 1987 zatražio prijevoz vozila i pričekao pružanje usluge.

Neograničen broj usluga uz naplatu prema Pregledu naknada za usluge tehničke pomoći

Neograničen broj usluga uz naplatu prema Pregledu naknada za usluge tehničke pomoći

Kontrolni pregled i ostale pogodnosti

Kontrolni pregledi i ostale pogodnosti vezane uz vozilo Kontrolni pregled može se ostvariti tijekom članske godine na području Republike Hrvatske.
Pogodnost obuhvaća jednu provjeru ispravnosti rada motora, i jednu kontrolu i podešavanje svjetala.
Korisnik članskih pogodnosti također ima pravo jedan put tijekom članske godine koristiti pogodnost demontaže i montaže guma te balansiranje kotača na vozilu, a ostvaruje se pozivom na broj 0800 0058.

Besplatno čuvanje vozila u kvaru ili oštećenog u prometnoj nesreći do najdulje dva dana

Besplatno čuvanje vozila u kvaru ili oštećenog u prometnoj nesreći do najdulje dva dana

Jednokratna novčana pomoć u slučaju smrti, u iznosu od 10.000 kn (s PDV) ili trajnog invaliditeta u iznosu od 20.000 kn (s PDV), kao posljedice prometne nesreće

Jednokratna novčana pomoć u slučaju smrti, u iznosu od 10.000 kn (s PDV) ili trajnog invaliditeta u iznosu od 20.000 kn (s PDV), kao posljedice prometne nesreće

Neograničeni broj pravnih savjeta o cestovnom prometu i vozilu

Neograničeni broj pravnih savjeta o cestovnom prometu i vozilu Pogodnost pravnog savjetovanja korisnik članskih pogodnosti ostvaruje kontaktiranjem Sektora članstva HAK-a, telefonom, mailom, pismom ili drugim načinom komunikacije pri kojem je moguće nedvojbeno potvrditi identitet korisnika članskih pogodnosti.

Besplatno primanje Revije HAK u tiskanom ili elektroničkom obliku – prema odabiru korisnika članskih pogodnosti

Besplatno primanje Revije HAK u tiskanom ili elektroničkom obliku – prema odabiru korisnika članskih pogodnosti

Korištenje popusta u programima uštede HAK preporučuje i Show your Card!

Korištenje popusta u programima uštede HAK preporučuje i Show your Card!

Sudjelovanje u HAK-ovu programu vjernosti

Sudjelovanje u HAK-ovu programu vjernosti

Posebne cijene za članove u web-shopu HAK-a

Posebne cijene za članove u web-shopu HAK-a

Detaljan opis članskog modela, pogodnosti, prednosti i uvjete te način ostvarivanja možete pogledati ovdje.

Pogodnosti Obiteljskog članskog modela Start

Općenito

Općenito Članarina za Obiteljsko članstvo modela "START" iznosi 266 kn. U Obiteljskom članstvu sudjeluju: nositelj članstva te minimalno jedan član obitelji (bračni ili izvanbračni drug te djeca do 25 godina starosti), koji zajednički koriste ovdje navedene pogodnosti. Svaki član Obiteljskog članskog modela dobije vlastitu karticu i može samostalno koristiti pogodnosti.
Članske pogodnosti vezane uz vozilo dostupne su članovima obitelji starijima od 18 godina, a maloljetnici imaju pravo na ostale pogodnosti. Područje pružanja usluga je teritorijalno područje Republike Hrvatske, osim pogodnosti iz programa Show Your Card! koje se mogu koristiti i u inozemstvu.
Članske pogodnosti i pomoć mogu se koristiti samo za uredno registrirana vozila. Korisnici pogodnosti Obiteljskog članskog modela troškove koji su veći od bonusa navedenih u Pravilima Obiteljskog članskog modela Start.

Besplatne usluge Pomoći na cesti ukupnog iznosa do 3.000 kn (s PDV-om)

Besplatne usluge pomoći na cesti ukupnog iznosa do 3.000 kn (s PDV-om) Člansku pogodnost Pomoć na cesti korisnici usluga Obiteljskog članskog modela mogu ostvariti višekratno tijekom članske godine, uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom jedan od punoljetnih korisnika članskih pogodnosti Obiteljskog članskog modela upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te je pozivom na jedinstveni broj 1987 zatražio pomoć na cesti i pričekao pružanje usluge.

Jedna besplatna usluga Prijevoza vozila u slučaju krađe ili prometne nesreće od mjesta nesreće do prebivališta korisnika članskih pogodnosti ili do ovlaštene specijalizirane radionice, ukupno do najviše 4.000 kn (s PDV-om)

Jedna besplatna usluga prijevoza vozila u slučaju krađe ili prometne nesreće od mjesta nesreće do mjesta po odabiru korisnika, ukupno do najviše 4.000 kn (s PDV-om) Člansku pogodnost Prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće korisnici usluga Obiteljskog članskog modela mogu ostvariti jednom tijekom članske godine uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom jedan od punoljetnih korisnika članskih pogodnosti Obiteljskog članskog modela upravljao upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te je pozivom na jedinstveni broj 1987 zatražio prijevoz vozila i pričekao pružanje usluge.

Neograničen broj usluga uz naplatu prema Pregledu naknada za usluge tehničke pomoći

Neograničen broj usluga uz naplatu prema Pregledu naknada za usluge tehničke pomoći

Kontrolni pregled i ostale pogodnosti

Kontrolni pregledi i ostale pogodnosti vezane uz vozilo Kontrolni pregled može se ostvariti tijekom članske godine na području Republike Hrvatske.
Pogodnost obuhvaća jednu provjeru ispravnosti rada motora, i jednu kontrolu i podešavanje svjetala.
Korisnici pogodnosti Obiteljskog članskog modela također imaju pravo jedan put tijekom članske godine koristiti pogodnost demontaže i montaže guma te balansiranje kotača na vozilu, a ostvaruje se pozivom na broj 0800 0058.

 Besplatno čuvanje vozila u kvaru ili oštećenog u prometnoj nesreći do najdulje dva dana

Besplatno čuvanje vozila u kvaru ili oštećenog u prometnoj nesreći do najdulje dva dana

Jednokratna novčana pomoć u slučaju smrti, u iznosu od 10.000 kn (s PDV) ili trajnog invaliditeta u iznosu od 20.000 kn (s PDV), kao posljedice prometne nesreće

Jednokratna novčana pomoć u slučaju smrti, u iznosu od 10.000 kn (s PDV) ili trajnog invaliditeta u iznosu od 20.000 kn (s PDV), kao posljedice prometne nesreće

Neograničeni broj pravnih savjeta o cestovnom prometu i vozilu

Neograničeni broj pravnih savjeta o cestovnom prometu i vozilu Pogodnost pravnog savjetovanja korisnik članskih pogodnosti ostvaruje kontaktiranjem Sektora članstva HAK-a, telefonom, mailom, pismom ili drugim načinom komunikacije pri kojem je moguće nedvojbeno potvrditi identitet korisnika članskih pogodnosti.

Besplatno primanje Revije HAK u tiskanom ili elektroničkom obliku – prema odabiru korisnika članskih pogodnosti

Besplatno primanje Revije HAK u tiskanom ili elektroničkom obliku – prema odabiru korisnika članskih pogodnosti. Jedan primjerak revije se dostavlja za cijelu obitelj.

Korištenje popusta u programima HAK preporučuje i Show your Card!

Korištenje popusta u programima ušteda HAK preporučuje i Show your Card!

Sudjelovanje u HAK-ovu programu vjernosti

Sudjelovanje u HAK-ovu programu vjernosti

Posebne cijene za članove u web-shopu HAK-a

Posebne cijene za članove u web-shopu HAK-a

Detaljan opis članskog modela, pogodnosti, prednosti i uvjete te način ostvarivanja možete pogledati ovdje.