• Model Start
  • Obiteljski Model Start

Pogodnosti članskog modela Start

Općenito

Općenito Članarina za članski model START iznosi 220 kn.
Član može učlaniti dodatnog člana za 70 kn.
Redovni i dodatni član zajednički koriste pogodnosti odabranog članskog modela.
Članska godina dodatnom članu ističe kad i redovnom članu, neovisno o datumu uplate godišnje članarine za dodatnog člana.
Područje pružanja usluga je teritorijalno područje Republike Hrvatske.
Članske pogodnosti i pomoć mogu se koristiti samo za uredno registrirana vozila.
Član snosi troškove koji su veći od bonusa navedenih u Pravilima članskog modela Start.
Popust od 50% za učenike i redovne studente od 18 do 25 godina, za osobe koje su navršile 65 godina u trenutku početka članske godine te za osobe s utvrđenim tjelesnim oštećenjem od najmanje 50%.

Besplatne usluge Pomoći na cesti ukupnog iznosa do 2.000 kn (s PDV-om)

Besplatne usluge pomoći na cesti ukupnog iznosa do 2.000 kn (s PDV-om) Člansku pogodnost Pomoć na cesti korisnik članskih pogodnosti može ostvariti višekratno tijekom članske godine, uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom korisnik članskih pogodnosti upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te je pozivom na jedinstveni broj 1987 zatražio pomoć na cesti i pričekao pružanje usluge.

Jedna besplatna usluga prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće ili krađe, od mjesta nesreće do mjesta po odabiru korisnika članskih pogodnosti, najviše do iznosa bonusa od 3.000 kn (s PDV-om)

Jedna besplatna usluga prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće ili krađe, od mjesta nesreće do mjesta po odabiru korisnika članskih pogodnosti, najviše do iznosa bonusa od 3.000 kn (s PDV-om) Člansku pogodnost Prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće korisnik članskih pogodnosti može ostvariti jednom tijekom članske godine uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom korisnik članskih pogodnosti upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te je pozivom na jedinstveni broj 1987 zatražio prijevoz vozila i pričekao pružanje usluge.

Neograničen broj usluga uz naplatu prema Pregledu naknada za usluge tehničke pomoći

Neograničen broj usluga uz naplatu prema Pregledu naknada za usluge tehničke pomoći

Kontrolni pregled i ostale pogodnosti

Kontrolni pregledi i ostale pogodnosti vezane uz vozilo Kontrolni pregled može se ostvariti tijekom članske godine na području Republike Hrvatske.
Pogodnost obuhvaća jednu provjeru ispravnosti rada motora, i jednu kontrolu i podešavanje svjetala.
Korisnik članskih pogodnosti također ima pravo jedan put tijekom članske godine koristiti pogodnost demontaže i montaže guma te balansiranje kotača na vozilu, a ostvaruje se pozivom na broj 0800 0058.

Besplatno čuvanje vozila u kvaru ili oštećenog u prometnoj nesreći do najdulje dva dana

Besplatno čuvanje vozila u kvaru ili oštećenog u prometnoj nesreći do najdulje dva dana

Jednokratna novčana pomoć u slučaju smrti, u iznosu od 10.000 kn (s PDV) ili trajnog invaliditeta u iznosu od 20.000 kn (s PDV), kao posljedice prometne nesreće

Jednokratna novčana pomoć u slučaju smrti, u iznosu od 10.000 kn (s PDV) ili trajnog invaliditeta u iznosu od 20.000 kn (s PDV), kao posljedice prometne nesreće

Neograničeni broj pravnih savjeta o cestovnom prometu i vozilu

Neograničeni broj pravnih savjeta o cestovnom prometu i vozilu Pogodnost pravnog savjetovanja korisnik članskih pogodnosti ostvaruje kontaktiranjem Sektora članstva HAK-a, telefonom, mailom, pismom ili drugim načinom komunikacije pri kojem je moguće nedvojbeno potvrditi identitet korisnika članskih pogodnosti.

Besplatno primanje Revije HAK u tiskanom ili elektroničkom obliku – prema odabiru korisnika članskih pogodnosti

Besplatno primanje Revije HAK u tiskanom ili elektroničkom obliku – prema odabiru korisnika članskih pogodnosti

Korištenje popusta u programima uštede HAK preporučuje i Show your Card!

Korištenje popusta u programima uštede HAK preporučuje i Show your Card!

Sudjelovanje u HAK-ovu programu vjernosti

Sudjelovanje u HAK-ovu programu vjernosti

Posebne cijene za članove u web-shopu HAK-a

Posebne cijene za članove u web-shopu HAK-a

Detaljan opis članskog modela, pogodnosti, prednosti i uvjete te način ostvarivanja možete pogledati ovdje.

Pogodnosti Obiteljskog članskog modela Start

Općenito

Općenito Članarina za Obiteljsko članstvo modela "START" iznosi 300 kn. U Obiteljskom članstvu sudjeluju najmanje dvije osobe: nositelj članstva i ostali članovi obitelji, odnosno roditelji, partneri te njihova djeca do 25 godina starosti koji zajednički koriste ovdje navedene pogodnosti. Svaki član Obiteljskog članskog modela dobije vlastitu karticu i može samostalno koristiti pogodnosti.
Članske pogodnosti vezane uz vozilo dostupne su članovima obitelji starijima od 18 godina, a maloljetnici imaju pravo na ostale pogodnosti. Područje pružanja usluga je teritorijalno područje Republike Hrvatske, osim pogodnosti iz programa Show Your Card! koje se mogu koristiti i u inozemstvu.
Članske pogodnosti i pomoć mogu se koristiti samo za uredno registrirana vozila. Korisnici pogodnosti Obiteljskog članskog modela troškove koji su veći od bonusa navedenih u Pravilima Obiteljskog članskog modela Start.

Besplatne usluge Pomoći na cesti ukupnog iznosa do 3.000 kn (s PDV-om)

Besplatne usluge pomoći na cesti ukupnog iznosa do 3.000 kn (s PDV-om) Člansku pogodnost Pomoć na cesti korisnici usluga Obiteljskog članskog modela mogu ostvariti višekratno tijekom članske godine, uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom jedan od punoljetnih korisnika članskih pogodnosti Obiteljskog članskog modela upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te je pozivom na jedinstveni broj 1987 zatražio pomoć na cesti i pričekao pružanje usluge.

Jedna besplatna usluga Prijevoza vozila u slučaju krađe ili prometne nesreće od mjesta nesreće do prebivališta korisnika članskih pogodnosti ili do ovlaštene specijalizirane radionice, ukupno do najviše 4.000 kn (s PDV-om)

Jedna besplatna usluga prijevoza vozila u slučaju krađe ili prometne nesreće od mjesta nesreće do mjesta po odabiru korisnika, ukupno do najviše 4.000 kn (s PDV-om) Člansku pogodnost Prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće korisnici usluga Obiteljskog članskog modela mogu ostvariti jednom tijekom članske godine uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom jedan od punoljetnih korisnika članskih pogodnosti Obiteljskog članskog modela upravljao upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te je pozivom na jedinstveni broj 1987 zatražio prijevoz vozila i pričekao pružanje usluge.

Neograničen broj usluga uz naplatu prema Pregledu naknada za usluge tehničke pomoći

Neograničen broj usluga uz naplatu prema Pregledu naknada za usluge tehničke pomoći

Kontrolni pregled i ostale pogodnosti

Kontrolni pregledi i ostale pogodnosti vezane uz vozilo Kontrolni pregled može se ostvariti tijekom članske godine na području Republike Hrvatske.
Pogodnost obuhvaća jednu provjeru ispravnosti rada motora, i jednu kontrolu i podešavanje svjetala.
Korisnici pogodnosti Obiteljskog članskog modela također imaju pravo jedan put tijekom članske godine koristiti pogodnost demontaže i montaže guma te balansiranje kotača na vozilu, a ostvaruje se pozivom na broj 0800 0058.

 Besplatno čuvanje vozila u kvaru ili oštećenog u prometnoj nesreći do najdulje dva dana

Besplatno čuvanje vozila u kvaru ili oštećenog u prometnoj nesreći do najdulje dva dana

Jednokratna novčana pomoć u slučaju smrti, u iznosu od 10.000 kn (s PDV) ili trajnog invaliditeta u iznosu od 20.000 kn (s PDV), kao posljedice prometne nesreće

Jednokratna novčana pomoć u slučaju smrti, u iznosu od 10.000 kn (s PDV) ili trajnog invaliditeta u iznosu od 20.000 kn (s PDV), kao posljedice prometne nesreće

Neograničeni broj pravnih savjeta o cestovnom prometu i vozilu

Neograničeni broj pravnih savjeta o cestovnom prometu i vozilu Pogodnost pravnog savjetovanja korisnik članskih pogodnosti ostvaruje kontaktiranjem Sektora članstva HAK-a, telefonom, mailom, pismom ili drugim načinom komunikacije pri kojem je moguće nedvojbeno potvrditi identitet korisnika članskih pogodnosti.

Besplatno primanje Revije HAK u tiskanom ili elektroničkom obliku – prema odabiru korisnika članskih pogodnosti

Besplatno primanje Revije HAK u tiskanom ili elektroničkom obliku – prema odabiru korisnika članskih pogodnosti. Jedan primjerak revije se dostavlja za cijelu obitelj.

Korištenje popusta u programima HAK preporučuje i Show your Card!

Korištenje popusta u programima ušteda HAK preporučuje i Show your Card!

Sudjelovanje u HAK-ovu programu vjernosti

Sudjelovanje u HAK-ovu programu vjernosti

Posebne cijene za članove u web-shopu HAK-a

Posebne cijene za članove u web-shopu HAK-a

Detaljan opis članskog modela, pogodnosti, prednosti i uvjete te način ostvarivanja možete pogledati ovdje.