Misija, vizija i strateški ciljevi HAK-a

Misija Hrvatskog autokluba

Hrvatski autoklub nacionalna je udruga vozača i vlasnika vozila te udruga autoklubova sa stoljetnom tradicijom. Misija Hrvatskog autokluba kao jedinstvene nacionalne udruge zaštita je interesa i zadovoljavanje potreba svojih članova i svih korisnika usluga, vozača općenito ali i svih sudionika cestovnog prometa. Zadržavanje uspješnosti i visoke kvalitete u pomoći, mobilnosti te uslugama, kao i neprekidno i sustavno razvijanje i podizanje razine prometne i tehničke kulture, povećanje sigurnosti cestovnog prometa, razvoj turizma te zaštita čovjekova okoliša od pretjeranog zagađivanja korištenjem cestovnih prometnih vozila također spada u sam vrh misije određenih opredjeljenja Hrvatskog autokluba.

Vizija Hrvatskog autokluba

Naša je vizija Hrvatskog autokluba kao snažne, moderne, brojne i prepoznatljive nestranačke i nevladine udruge, orijentirane na članove, koji u njoj zadovoljavaju svoje svakodnevne potrebe i interese a u društvu je odgovoran, objektivan, stručan i relevantan promicatelj aktivnosti, stavova i rješenja koja pozitivno utječu na povećanje sigurnosti cestovnog prometa, razvoj automobilizma i cestovne infrastrukture. Hrvatski autoklub je udruga koja osigurava mobilnost kroz pouzdanost usluga koje pruža.

Član je bio i ostaje u budućnosti središnji razlog našeg postojanja i garancija naše snage i utjecaja u društvu. Hrvatski autoklub predstavlja najbolji mogući servis usluga za svoje članove a to možemo i moramo postići daljnjim razvojem i dizanjem kvalitete i kvantitete naših usluga članovima i korisnicima usluga te beskompromisnom zaštitom njihovih interesa. Brojna smo i snažna udruga vozača i vlasnika vozila koja obuhvaća manje od 20% vozačke populacije u Republici Hrvatskoj čiji je cilj postići brojnost na razini najrazvijenijih Europskih autoklubova.

Hrvatski autoklub potpuno se mora profilirati ali i definirati kao neosporni autoritet kada je u pitanju problematika cestovnog prometa i to kod sva tri osnovna elementa koja taj cestovni promet čine (vozač, vozilo, prometnica). Ne smije se i ne može održati niti jedan stručni skup, okrugli stol ili javna rasprava, a da u njemu ravnopravno ne sudjeluju stručni predstavnici Hrvatskog autokluba kao zaštitnici interesa te najbrojnije vozačke populacije u ukupnom stanovništvu.

Temeljne klupske funkcije – tehnička pomoć vozačima na cesti, informiranje o stanju u cestovnom prometu, edukacija i sigurnosno-preventivni programi – temelj su prepoznatljivosti i financijske neovisnosti.

Cestovna pomoć i izvještavanje o stanju u prometu poslovi su i zadaci od nacionalnog i klupskog interesa, ali i osiguravanje stalnog marketinškog nastupa u javnosti te osiguravanje određenih materijalnih prihoda potrebnih za rad i razvoj Hrvatskog autokluba.

Sustav javnih ovlasti koje obavlja Hrvatski autoklub organiziran je kao stručan posao, neovisan o trenutačnim odnosima u društvu, koji osigurava snažan ugled i partnerski odnos s državnim institucijama, kao i stručan, autonoman i financijski razvoj udruge. Stoga je očuvanje i daljnje jačanje i razvoj javnih ovlasti jedan od naših važnijih zadataka i obveza, no moramo biti svjesni da su moguće i određene promjene u toj djelatnosti s obzirom na usklađivanje sa zakonodavstvom EU. Snažnim razvojem naše stručnosti, osiguravanjem neovisnosti i nepristranosti moći ćemo trajno braniti i obraniti obnašanje istih u okviru djelatnosti Hrvatskog autokluba, pazeći pritom na prepoznatljivost Hrvatskog autokluba kao stručne i neovisne članske udruge.

Razvojem različitih komercijalnih djelatnosti organiziranih na dohodovnom principu osigurat će se financijska a time i politička neovisnost naše Udruge. Kvalitetni odnosi s europskim autoklubovima koji su razvili komercijalne poslove, kao i brojčano snažna, stručno ekipirana i financijski neovisna udruga može kvalitetno ispunjavati sve naprijed, u našoj viziji navedene zadaće i obveze.

Strateški ciljevi Hrvatskog autokluba

  • Kontinuiran rast broja članova Hrvatskog autokluba
  • Zaštita interesa članova
  • Skrb o sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu
  • Definiranje odnosa Hrvatskog autokluba i udruženih autoklubova
  • Informiranje javnosti o stanju u prometu i jamstvo mobilnosti
  • Visoki standardi u obavljanju javnih ovlasti
  • Razvoj gospodarskih djelatnosti
  • Razvoj međunarodnih odnosa i društveno odgovorno ponašanje