Cestarine

Izbor naplatne postaje

Izaberite naplatnu postaju i ispisat će Vam se sve naplatne postaje do kojih je moguće doći s cijenom cestarine.

Pričekajte trenutak

Skupine vozila

Skupina IA Skupina IA

Motorna vozila sa karakteristikama motocikla, motornog tricikla i četverocikla

Skupina ISkupina I

Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,30 m mjereno kod prve osovine osim motornih vozila iz II b)

Skupina IISkupina II

a) Motorna vozila s tri ili više osovina, visine do 1,30 m mjereno kod prve osovine,
b) Motorna vozila s dvije osovine visine veće od 1,90 m, a najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg

Skupina IIISkupina III

Motorna vozila s dvije ili tri osovine, visine veće od 1,30 m mjereno kod prve osovine najveće dopuštene mase preko 3500 kg i Motorna vozila iz II b) s prikolicom

Skupina IVSkupina IV

Motorna vozila s četiri ili više osovina, visine veće od 1,30 m mjereno kod prve osovine najveće dopuštene mase preko 3500 kg