• Model Optimum
  • Obiteljski Model Optimum

Pogodnosti članskog modela Optimum

Općenito

Općenito Članarina za članstvo OPTIMUM iznosi 300 kn.
Član može učlaniti dodatnog člana za 99 kn.
Osnovni i dodatni član zajednički koriste navedene pogodnosti odabranog članskog modela.
Članska godina dodatnom članu ističe kada i osnovnom članu.
Područje pružanja usluga je teritorijalno područje Republike Hrvatske.
Članske pogodnosti i pomoć mogu se koristiti samo za uredno registrirana vozila.
Član snosi troškove koji nadmašuju navedene maksimalne iznose.

Besplatne usluge Pomoći na cesti ukupnog iznosa do 2.500 kn (s PDV-om)

Besplatne usluge pomoći na cesti ukupnog iznosa do 2.500 kn (s PDV-om) Člansku pogodnost Pomoć na cesti član može ostvariti višekratno tijekom članske godine, uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom član upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te je pozivom na jedinstveni broj 1987 zatražio pomoć na cesti i sačekao pružanje usluge.

Jedna besplatna usluga Prijevoza vozila u slučaju krađe ili prometne nezgode od mjesta nezgode do prebivališta člana ili do ovlaštene specijalizirane radionice, ukupno do najviše 3.500 kn (s PDV-om)

Jedna besplatna usluga prijevoza vozila u slučaju krađe ili prometne nezgode od mjesta nezgode do prebivališta člana ili do ovlaštene specijalizirane radionice, ukupno do najviše 3.500 kn (s PDV-om) Člansku pogodnost Prijevoza vozila u slučaju prometne nezgode član može ostvariti jednom tijekom članske godine uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom član upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te je pozivom na jedinstveni broj 1987 zatražio prijevoz vozila i sačekao pružanje usluge.

Jedan besplatan prijevoz prikolice, u slučaju prometne nezgode ili kvara

Jedan besplatan prijevoz prikolice, u slučaju prometne nezgode ili kvara

Neograničen broj usluga prijevoza vozila uz naplatu prema cjeniku za članove

Neograničen broj usluga prijevoza vozila uz naplatu prema cjeniku za članove

Jedan kontrolni pregled vozila

Kontrolni pregledi i ostale pogodnosti vezane uz vozilo Kontrolni pregled može se ostvariti tijekom članske godine na području Republike Hrvatske.
Pogodnost obuhvaća jednu provjeru ispravnosti rada motora, i jednu kontrolu i podešavanje svjetala.
Član također ima pravo dva puta tijekom članske godine koristiti pogodnost demontaže i montaže guma te balansiranje kotača na vozilu.

Besplatno čuvanje oštećenoga vozila, do najviše 5 dana

Besplatno čuvanje oštećenoga vozila, do najviše 5 dana

Jednokratnu novčanu pomoć u slučaju smrti ili trajnog invaliditeta kao posljedice prometne nezgode, do maksimalnog iznosa od 20.000 kn (s PDV-om)

Jednokratnu novčanu pomoć u slučaju smrti ili trajnog invaliditeta kao posljedice prometne nezgode, do maksimalnog iznosa od 20.000 kn (s PDV-om)

Neograničeni broj pravnih savjeta o cestovnom prometu i vozilu

Neograničeni broj pravnih savjeta o cestovnom prometu i vozilu Pogodnost pravnog savjetovanja član ostvaruje kontaktiranjem Službe za članove HAK-a, telefonom, mailom, pismom ili drugim načinom komunikacije pri kojem je moguće nedvojbeno potvrditi identitet člana.

Besplatno primanje HAK revije (u tiskanom ili elektroničkom obliku - prema odabiru člana)

Besplatno primanje HAK revije (u tiskanom ili elektroničkom obliku - prema odabiru člana)

Korištenje popusta u programu HAK preporučuje i Show your Card!

Korištenje popusta u programu HAK preporučuje i Show your Card!

Sudjelovanje u HAK-ovu programu vjernosti

Sudjelovanje u HAK-ovu programu vjernosti

Posebne cijene za članove u web-shopu HAK-a

Posebne cijene za članove u web-shopu HAK-a

Pravo na zamjensko vozilo (samo na području RH i to jednokratno) najdulje 3 dana (do 400 kn po danu)

Pravo na zamjensko vozilo (samo na području RH i to jednokratno) najdulje 3 dana (do 400 kn po danu) Ova se pogodnost može ostvariti jednom tijekom članske godine ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti.
Ako vozilo ne može biti popravljeno istoga dana kada je dovezeno u servis, HAK će organizirati zamjensko vozilo do popravka vozila u servisu, ali ne dulje od 3 dana, uz maksimalni iznos od 400 kuna za dnevni najam vozila.

ili

Pravo na smještaj člana i priznavanje jednodnevnih troškova hotela u Hrvatskoj (do 500 kn)

Pravo na smještaj člana i priznavanje jednodnevnih troškova hotela u Hrvatskoj (do 500 kn) Ova se pogodnost može ostvariti jednom tijekom članske godine, ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti.
Ako se 100 ili više km od mjesta prebivališta člana dogodio kvar koji nije moguće otkloniti istoga dana kad je nastao, član može koristiti jednodnevnu uslugu smještaja u hotelu, do maksimalno 500 kn za noćenje s doručkom.

ili

Nastavak putovanja za člana ili povratak (jednokratno u RH) do troška u iznosu od 250 kn

Nastavak putovanja putovanja za člana ili povratak (jednokratno u RH) do troška u iznosu od 250 kn Ova pogodnost može se ostvariti u iznosu do 250 kn jednom tijekom članske godine i to ako se kvar dogodio 100 ili više km od mjesta prebivališta člana i ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti.

Napomena: Pogodnosti Zamjensko vozilo, Smještaj i Nastavak putovanja ili povratak ne mogu se međusobno nikako kombinirati. Ostvarivanjem jedne od navedenih usluga, korisnik gubi pravo na ostale dvije.

Detaljan opis članskog modela, pogodnosti, prednosti i uvjete te način ostvarivanja možete pogledati ovdje.

Pogodnosti članskog modela Optimum

Općenito

Općenito Članarina za Obiteljsko članstvo modela "OPTIMUM" iznosi 399 kn. U Obiteljskom članstvu sudjeluju: nositelj članstva te minimalno jedan član obitelji (bračni ili izvanbračni drug te djeca do 25 godina starosti), koji zajednički koriste ovdje navedene pogodnosti. Svaki član Obiteljskog članstva dobije vlastitu karticu i može samostalno koristiti pogodnosti.
Članske pogodnosti vezane uz vozilo dostupne su članovima obitelji starijima od 18 godina, a maloljetnici imaju pravo na ostale pogodnosti. Područje pružanja usluga je teritorijalno područje Republike Hrvatske, osim pogodnosti iz programa Show Your Card! koje se mogu koristiti i u inozemstvu. Članske pogodnosti i pomoć mogu se koristiti samo za uredno registrirana vozila. Članovi Obiteljskog članstva snose troškove koji nadmašuju navedene maksimalne iznose.

Besplatne usluge Pomoći na cesti ukupnog iznosa do 3.500 kn (s PDV-om)

Besplatne usluge pomoći na cesti ukupnog iznosa do 3.500 kn (s PDV-om) Člansku pogodnost Pomoć na cesti članovi Obiteljskog članstva mogu ostvariti višekratno tijekom članske godine, uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom jedan od punoljetnih članova Obiteljskog članstva upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te je pozivom na jedinstveni broj 1987 zatražio pomoć na cesti i sačekao pružanje usluge.

Jedna besplatna usluga Prijevoza vozila u slučaju krađe ili prometne nezgode od mjesta nezgode do prebivališta člana ili do ovlaštene specijalizirane radionice, ukupno do najviše 4.500 kn (s PDV-om)

Jedna besplatna usluga prijevoza vozila u slučaju krađe ili prometne nezgode od mjesta nezgode do prebivališta člana ili do ovlaštene specijalizirane radionice, ukupno do najviše 4.500 kn (s PDV-om) Člansku pogodnost Prijevoza vozila u slučaju prometne nezgode članovi Obiteljskog članstva mogu ostvariti jednom tijekom članske godine uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom jedan od punoljetnih članova Obiteljskog članstva upravljao upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te je pozivom na jedinstveni broj 1987 zatražio prijevoz vozila i sačekao pružanje usluge.

Jedan besplatan prijevoz prikolice, u slučaju prometne nezgode ili kvara

Jedan besplatan prijevoz prikolice, u slučaju prometne nezgode ili kvara

Neograničen broj usluga prijevoza vozila uz naplatu prema cjeniku za članove

Neograničen broj usluga prijevoza vozila uz naplatu prema cjeniku za članove

Jedan kontrolni pregled vozila

Kontrolni pregledi i ostale pogodnosti vezane uz vozilo Kontrolni pregled može se ostvariti tijekom članske godine na području Republike Hrvatske.
Pogodnost obuhvaća jednu provjeru ispravnosti rada motora, i jednu kontrolu i podešavanje svjetala.
Članovi Obiteljskog članstva također imaju pravo dva puta tijekom članske godine koristiti pogodnost demontaže i montaže guma te balansiranje kotača na vozilu.

Besplatno čuvanje oštećenoga vozila, do najviše 5 dana

Besplatno čuvanje oštećenoga vozila, do najviše 5 dana

Jednokratnu novčanu pomoć u slučaju smrti ili trajnog invaliditeta kao posljedice prometne nezgode, do maksimalnog iznosa od 20.000 kn (s PDV-om)

Jednokratnu novčanu pomoć u slučaju smrti ili trajnog invaliditeta kao posljedice prometne nezgode, do maksimalnog iznosa od 20.000 kn (s PDV-om)

Neograničeni broj pravnih savjeta o cestovnom prometu i vozilu

Neograničeni broj pravnih savjeta o cestovnom prometu i vozilu Pogodnost pravnog savjetovanja član ostvaruje kontaktiranjem Službe za članove HAK-a, telefonom, mailom, pismom ili drugim načinom komunikacije pri kojem je moguće nedvojbeno potvrditi identitet člana.

Besplatno primanje HAK revije (u tiskanom ili elektroničkom obliku - prema odabiru člana)

Besplatno primanje HAK revije (10 brojeva) Revija se može primati u tiskanom ili elektroničkom obliku - prema odabiru člana. Jedan primjerak revije se dostavlja za cijelu Obitelj.

Korištenje popusta u programu HAK preporučuje i Show your Card!

Korištenje popusta u programu HAK preporučuje i Show your Card!

Sudjelovanje u HAK-ovu programu vjernosti

Sudjelovanje u HAK-ovu programu vjernosti

Posebne cijene za članove u web-shopu HAK-a

Posebne cijene za članove u web-shopu HAK-a

Pravo na zamjensko vozilo (samo na području RH i to jednokratno) najdulje 4 dana (do 400 kn po danu)

Pravo na zamjensko vozilo (samo na području RH i to jednokratno) najdulje 4 dana (do 400 kn po danu) Ova se pogodnost može ostvariti jednom tijekom članske godine ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti.
Ako vozilo ne može biti popravljeno istoga dana kada je dovezeno u servis, HAK će organizirati zamjensko vozilo do popravka vozila u servisu, ali ne dulje od 4 dana, uz maksimalni iznos od 400 kuna za dnevni najam vozila.

ili

Pravo na smještaj člana i priznavanje dvodnevnih troškova hotela u Hrvatskoj (do 500 kn za noć)

Pravo na smještaj za svakog člana Obiteljskog članstva koji se nalazio u vozilu i priznavanje dvodnevnih troškova hotela u Hrvatskoj (do 500 kn za noć) Ova se pogodnost može ostvariti jednom tijekom članske godine, ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti.
Ako se 100 ili više km od mjesta prebivališta člana dogodio kvar koji nije moguće otkloniti istoga dana kad je nastao, član može koristiti dvodnevnu uslugu smještaja u hotelu, do maksimalno 500 kn za noćenje s doručkom.

ili

Nastavak putovanja za člana ili povratak (jednokratno u RH) do troška u iznosu od 250 kn

Nastavak putovanja putovanja za svakog člana Obiteljskog članstva koji se nalazio u vozilu ili povratak (jednokratno u RH) do troška u iznosu od 250 kn Ova pogodnost može se ostvariti u iznosu do 250 kn jednom tijekom članske godine i to ako se kvar dogodio 100 ili više km od mjesta prebivališta člana i ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti.

Napomena: Pogodnosti Zamjensko vozilo, Smještaj i Nastavak putovanja ili povratak ne mogu se međusobno nikako kombinirati. Ostvarivanjem jedne od navedenih usluga, korisnik gubi pravo na ostale dvije.

Detaljan opis članskog modela, pogodnosti, prednosti i uvjete te način ostvarivanja možete pogledati ovdje.

Kako bismo Vam omogućili bolje korisničko iskustvo u korištenju ovih web-stranica, na Vaše računalo pohranjujemo tzv. kolačiće (cookies). Više informacija