Najčešće postavljena pitanja

Pitanja

Odgovori

 • Koja je razlika u pojmovima uvoz i unos vozila?
  Unos vozila je svaki unos u Republiku Hrvatsku s teritorija države članice Europske unije, kako je propisano zakonodavstvom Europske unije, osim iz trećih teritorija dok je uvoz vozila svaki unos u Europsku uniju iz trećih država odnosno trećih teritorija.

 • Koja su davanja prilikom unosa vozila?
  Prilikom unosa vozila potrebno je platiti:
  • Posebni porez na motorna vozila (tzv. Trošarinu)
  • Naknada gospodarenja otpadnim vozilima
  • Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila (5%) – plaća se u poreznoj upravi.
   Ovaj porez plaća se ukoliko je vozilo kupljeno od fizičke osobe (po ugovoru) ili je kupljeno od pravne osobe a izdan je račun bez iskazanog PDV-a.
  • Postupak utvrđivanja sukladnosti (detaljne informacije pogledajte na popisu naknada)
  • Ostali troškovi (transport i sl)

 • Koji su mi dokumenti potrebni prilikom unosa vozila?
  Prilikom uvoza potrebno je imati sljedeće dokumente:
  • 1. dokaz o vlasništvu vozila:
   • 1.1. kupoprodajni ugovor (ukoliko je vozilo kupljeno od fizičke osobe) ili
   • 1.2. račun o kupnji vozila (ukoliko je vozilo kupljeno u trgovini) ili
   • 1.3. prometnu dozvolu (ukoliko se uvozi vlastito vozilo)
  • 2. dokument za postupak utvrđivanja sukladnosti
   • COC dokument(izdan od tvornice ili EUROCOC-a)
   • Potvrda proizvođača
   • Prometni dokument
  • 3. Prometni dokument (original prometne dozvole)

 • Koja su davanja prilikom uvoza vozila?
  Novčana davanja možemo podijeliti u tri skupine:
  • 1. Carina, trošarina, naknada gospodarenja otpadnim vozilima i PDV.
   Carina na temelju kataloške vrijednosti i računa vozila, određuje osnovicu za obračun (to je kataloška vrjednos umanjena za određeni koeficijent). Kataloška vrijednost vozila se uzima iz "Kataloga orjentacijskih vrijednosti rabljenih motornih vozila" koji izdaje Centra za vozila hrvatske.
   Na ovu osnovicu se onda zaračunava carina, trošarina i PDV.
  • 2. Postupak utvrđivanja sukladnosti (detaljne informacije pogledajte na popisu naknada)
  • 3. Ostali troškovi (transport i sl)
    
 • Koji su mi dokumenti potrebni prilikom uvoza vozila?
  Prilikom uvoza potrebno je imati sljedeće dokumente:
  • 1. dokaz o vlasništvu vozila:
   • 1.1. kupoprodajni ugovor (ukoliko je vozilo kupljeno od fizičke osobe) ili
   • 1.2. račun o kupnji vozila (ukoliko je vozilo kupljeno u trgovini) i
   • 1.3. prometnu dozvolu (ukoliko se uvozi vlastito vozilo)
  • 2. dokument za postupak utvrđivanja sukladnosti
   • 2.1. Potvrda proizvođača (izdaje ovlašteni zastupnik u RH)
   • 2.2. COC dokument (Certificate of conformity)
  • 3. Prometni dokument (original prometne dozvole)
 • Da li je povratnik oslobođen postupka utvrđivanja sukladnosti?
  Povratnik i useljenik u RH ima mogućnost zatražiti postupak utvrđivanja sukladnosti prema alternativnim zahtjevima
 • Smije li se uvesti vozilo u djelovima (smije li se uvesti samo motor vozila ili samo šasija)?
  Fizička osoba smije uvoziti robu (dakle i dijelove vozila) samo za svoje potrebe, a ne za dalju prodaju odnosno preprodaju. Odnosno smije uvoziti dijelove vozila samo ako ima istovrsno oštećeno vozilo - Što dokazuje prometnom dozvolom; a ako je riječ o vitalnim dijelovima vozila (karoserija, motor) dokazom o oštećenju vozila (policijski zapisnik ili neka druga isprava).
  Pravna osoba smije uvoziti rabljene (i nove) dijelove vozila ako je registrirana za takvu djelatnost. Ako je riječ o uvozu dijelova radi dalje prodaje - pravne osobe pri uvozu moraju dobiti uvjerenje tržišnog inspektora da roba odgovara domaćim normama u skladu sa Zakonom o nadzoru kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu (NN broj 21/95).
   
 • Mogu li se uvoziti automobili iz SAD-a?
  Mogu se uvoziti ukoliko udovoljavaju homologacijskim propisima o pojedinačnoj homologaciji vozila.
  Za vozila koja su rađena za uporabu u SAD-u (tj. nisu homologirana za europsko tržište) potrebno je kontaktirati Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu koji će pregledati vozilo i izraditi elaborat.
  Prije kupnje vozila i uvoza poslati upit na FSB sa sljedećim podacima:
  • 1. Fotografija pločice proizvođača (Certification Label, nalazi se u otvoru vozačkih vrata)
  • 2.Fotografija pločice o razini štetne emisije vozila (Vehicle Emission Information, nalazi se u blizini motora vozila).
 • Da li traktorska prikolica podliježe postupku utvrđivanja sukladnosti?
  Sve traktorske prikolice koje se registriraju podliježu postupku utvrđivanja sukladnosti