Cijene goriva

Aktualne cijene goriva u Hrvatskoj

Cijene goriva mogu varirati na pojedinačnim postajama ovisno o cjenovnoj politici kompanije. Ovo su najčešće cijene goriva za određenu kompaniju. Članovi HAK-a imaju popust na BP Tifona i Croduxa. Cijene su preuzete s portala www.min-go.hr

  • Eurosuper 95

  • Eurosuper 98

  • Eurosuper 100

  • Eurodizel

  • Autoplin

  • Lož ulje

  • Plavi dizel

Gorivo Cijena (kn)
Tifon d.o.o.
CLASS euroSUPER 95 BS
9,30
INA – Industrija nafte d.d.
EUROSUPER BS 95
9,17
INA – Industrija nafte d.d.
EUROSUPER BS 95 CLASS
9,27
LUKOIL Croatia d.o.o.
Eurosuper BS 95 ECTO
9,43
Tifon d.o.o.
euroSUPER 95 BS
9,17
Petrol d.o.o.
Q MAX EUROSUPER BS 95
9,17
Crodux Derivati Dva d.o.o.
EUROSUPER 95 BS
9,17
LUKOIL Croatia d.o.o.
Eurosuper BS 95
9,18
Gorivo Cijena (kn)
INA – Industrija nafte d.d.
EUROSUPER BS 98+ CLASS
9,51
Tifon d.o.o.
CLASS euroSUPER 98+ BS
9,66
Gorivo Cijena (kn)
Petrol d.o.o.
Q MAX EUROSUPER BS 100
9,78
Crodux Derivati Dva d.o.o.
EUROSUPER 100 BS
9,77
Gorivo Cijena (kn)
Crodux Derivati Dva d.o.o.
EURODIZEL BS PREMIUM
8,60
Tifon d.o.o.
CLASS euroDIESEL BS
8,63
Crodux Derivati Dva d.o.o.
EURODIZEL BS
8,50
Petrol d.o.o.
Q MAX EURODIESEL BS
8,63
INA – Industrija nafte d.d.
EURODIZEL BS CLASS
8,60
LUKOIL Croatia d.o.o.
Eurodiesel BS
8,50
Tifon d.o.o.
euroDIESEL BS
8,50
Petrol d.o.o.
EURODIESEL BS
8,50
INA – Industrija nafte d.d.
EURODIZEL BS
8,50
LUKOIL Croatia d.o.o.
Eurodiesel BS ECTO
8,72
Gorivo Cijena (kn)
Tifon d.o.o.
Auto plin (LPG)
4,02
Petrol d.o.o.
Q MAX LPG AUTOPLIN
4,02
Crodux Derivati Dva d.o.o.
AUTOPLIN
4,02
LUKOIL Croatia d.o.o.
AUTOPLIN (UNP)
4,02
INA – Industrija nafte d.d.
AUTOPLIN
4,02
Gorivo Cijena (kn)
Crodux Derivati Dva d.o.o.
LOŽ ULJE EKSTRA LAKO
4,42
INA – Industrija nafte d.d.
EURO LOŽIVO ULJE EKSTRA LAKO
4,42
Petrol d.o.o.
EURO LOŽ ULJE EXTRA LAKO
4,42
LUKOIL Croatia d.o.o.
EURO Lož Ulje
4,76
Gorivo Cijena (kn)
Petrol d.o.o.
EURODIESEL BS PLAVI
4,50
INA – Industrija nafte d.d.
EURODIZEL BS PLAVI
4,50
Crodux Derivati Dva d.o.o.
DIESEL-PLAVI DG
4,50
LUKOIL Croatia d.o.o.
Eurodiesel BS PLAVI
4,59

Cijene goriva u Europi

Nema dostupnih podataka o cijenama goriva

Kod države Država Zastava Bezolovno (Superbleifrei, Euro sans plomb, Euro95) Dizel (Gazole, Gasóleo)