Cijene goriva

Aktualne cijene goriva u Hrvatskoj

Cijene goriva mogu varirati na pojedinačnim postajama ovisno o cjenovnoj politici kompanije. Cijene označene sa * vrijede za benzinske postaje na autocestama. Članovi HAK-a imaju popust od 3 lipe po litri goriva (10 lp uz prepaid karticu) na BP Tifona. Cijene su osvježene dana 24.4.2014. u 10:13 h.

  • Eurosuper 95

  • Eurodizel

Gorivo Cijena (kn)
KONZUMBenz
Eurosuper 95 BS
9,99
Gorivo Cijena (kn)
KONZUMBenz
Eurodiesel BS
10,79

Cijene goriva u Europi

Cijene su dohvaćene na datum: 24.04.2014. sa Europskog energetskog portala (Europe's Energy Portal)

Alpha3 Country Flag Unleaded (Superbleifrei, Euro sans plomb, Euro95) Diesel (Gazole, Gasóleo)
AUT Austria Austria 1,36000 € 1,30600 €
BEL Belgium Belgium 1,64200 € 1,45100 €
BGR Bulgaria Bulgaria 1,28500 € (2.52ЛВ.) 1,30600 € (2.56ЛВ.)
HRV Croatia Croatia 1,40900 € (10.74KN) 1,30400 € (9.94KN)
CYP Cyprus Cyprus 1,43700 € 1,42700 €
CZE Czech Republic Czech Republic 1,30300 € (35.80KČ) 1,31800 € (36.20KČ)
DNK Denmark Denmark 1,73100 € (12.93KR) 1,53600 € (11.47KR)
EST Estonia Estonia 1,29900 € 1,27900 €
FIN Finland Finland 1,62700 € 1,51700 €
FRA France France 1,49800 € 1,29200 €
DEU Germany Germany 1,62500 € 1,42400 €
GRC Greece Greece 1,68000 € 1,36800 €
HUN Hungary Hungary 1,37600 € (416FT) 1,39600 € (422FT)
IRL Ireland Ireland 1,54600 € 1,48000 €
ITA Italy Italy 1,79000 € 1,68000 €
LVA Latvia Latvia 1,29500 € 1,26700 €
LTU Lithuania Lithuania 1,30000 € (LT4.49) 1,26600 € (LT4.37)
LUX Luxembourg Luxembourg 1,33900 € 1,19800 €
MLT Malta Malta 1,46000 € 1,36000 €
NLD Netherlands Netherlands 1,80500 € 1,49600 €
POL Poland Poland 1,28000 € (5.38ZŁ) 1,27700 € (5.35ZŁ)
PRT Portugal Portugal 1,62200 € 1,39900 €
ROU Romania Romania 1,40200 € (6.26LEI) 1,40700 € (6.28LEI)
SVK Slovakia Slovakia 1,43500 € 1,33500 €
SVN Slovenia Slovenia 1,47700 € 1,36600 €
ESP Spain Spain 1,41600 € 1,33500 €
SWE Sweden Sweden 1,49500 € (13.58KR) 1,49500 € (13.58KR)
GBR United Kingdom United Kingdom 1,57400 € (£1.296) 1,65000 € (£1.359)