Cijene goriva

Aktualne cijene goriva u Hrvatskoj

Cijene goriva mogu varirati na pojedinačnim postajama ovisno o cjenovnoj politici kompanije. Ovo su najčešće cijene goriva za određenu kompaniju. Članovi HAK-a imaju popust na BP Tifona i Croduxa. Cijene su preuzete s portala www.min-go.hr

  • Eurosuper 95

  • Eurosuper 98

  • Eurosuper 100

  • Eurodizel

  • Autoplin

  • Lož ulje

  • Plavi dizel

Gorivo Cijena (kn)
Tifon d.o.o.
euroSUPER 95 BS
9,24
Petrol d.o.o.
Q MAX EUROSUPER BS 95
9,24
LUKOIL Croatia d.o.o.
Eurosuper BS 95 ECTO
9,49
INA – Industrija nafte d.d.
EUROSUPER BS 95
9,24
Tifon d.o.o.
CLASS euroSUPER 95 BS
9,37
INA – Industrija nafte d.d.
EUROSUPER BS 95 CLASS
9,34
LUKOIL Croatia d.o.o.
Eurosuper BS 95
9,24
Crodux Derivati Dva d.o.o.
EUROSUPER 95 BS
9,24
Gorivo Cijena (kn)
INA – Industrija nafte d.d.
EUROSUPER BS 98+ CLASS
9,58
Tifon d.o.o.
CLASS euroSUPER 98+ BS
9,73
Gorivo Cijena (kn)
Petrol d.o.o.
Q MAX EUROSUPER BS 100
9,84
Crodux Derivati Dva d.o.o.
EUROSUPER 100 BS
9,81
Gorivo Cijena (kn)
Crodux Derivati Dva d.o.o.
EURODIZEL BS PREMIUM
8,64
Tifon d.o.o.
CLASS euroDIESEL BS
8,67
Crodux Derivati Dva d.o.o.
EURODIZEL BS
8,54
LUKOIL Croatia d.o.o.
Eurodiesel BS ECTO
8,76
INA – Industrija nafte d.d.
EURODIZEL BS
8,54
Petrol d.o.o.
Q MAX EURODIESEL BS
8,67
INA – Industrija nafte d.d.
EURODIZEL BS CLASS
8,64
Tifon d.o.o.
euroDIESEL BS
8,54
Petrol d.o.o.
EURODIESEL BS
8,54
LUKOIL Croatia d.o.o.
Eurodiesel BS
8,54
Gorivo Cijena (kn)
Tifon d.o.o.
Auto plin (LPG)
4,06
Crodux Derivati Dva d.o.o.
AUTOPLIN
4,06
LUKOIL Croatia d.o.o.
AUTOPLIN (UNP)
4,06
Petrol d.o.o.
Q MAX LPG AUTOPLIN
4,06
INA – Industrija nafte d.d.
AUTOPLIN
4,06
Gorivo Cijena (kn)
INA – Industrija nafte d.d.
EURO LOŽIVO ULJE EKSTRA LAKO
4,48
Petrol d.o.o.
EURO LOŽ ULJE EXTRA LAKO
4,48
Crodux Derivati Dva d.o.o.
LOŽ ULJE EKSTRA LAKO
4,48
LUKOIL Croatia d.o.o.
EURO Lož Ulje
4,83
Gorivo Cijena (kn)
Petrol d.o.o.
EURODIESEL BS PLAVI
4,52
INA – Industrija nafte d.d.
EURODIZEL BS PLAVI
4,54
Crodux Derivati Dva d.o.o.
DIESEL-PLAVI DG
4,54
LUKOIL Croatia d.o.o.
Eurodiesel BS PLAVI
4,63

Cijene goriva u Europi

Nema dostupnih podataka o cijenama goriva

Kod države Država Zastava Bezolovno (Superbleifrei, Euro sans plomb, Euro95) Dizel (Gazole, Gasóleo)