Cijene goriva

Aktualne cijene goriva u Hrvatskoj

Cijene goriva mogu varirati na pojedinačnim postajama ovisno o cjenovnoj politici kompanije. Ovo su najčešće cijene goriva za određenu kompaniju. Članovi HAK-a imaju popust na BP Tifona i Croduxa. Cijene su preuzete s portala www.min-go.hr

  • Eurosuper 95

  • Eurosuper 98

  • Eurosuper 100

  • Eurodizel

  • Autoplin

  • Lož ulje

  • Plavi dizel

Gorivo Cijena (kn)
LUKOIL Croatia d.o.o.
Eurosuper BS 95
9,66
Crodux Derivati Dva d.o.o.
EUROSUPER 95 BS
9,66
INA – Industrija nafte d.d.
EUROSUPER BS 95
9,66
LUKOIL Croatia d.o.o.
Eurosuper BS 95 ECTO
9,91
Tifon d.o.o.
CLASS euroSUPER 95 BS
9,79
Petrol d.o.o.
Q MAX EUROSUPER BS 95
9,66
INA – Industrija nafte d.d.
EUROSUPER BS 95 CLASS
9,76
Tifon d.o.o.
euroSUPER 95 BS
9,66
Gorivo Cijena (kn)
INA – Industrija nafte d.d.
EUROSUPER BS 98+ CLASS
10,00
Tifon d.o.o.
CLASS euroSUPER 98+ BS
10,15
Gorivo Cijena (kn)
Petrol d.o.o.
Q MAX EUROSUPER BS 100
10,30
Crodux Derivati Dva d.o.o.
EUROSUPER 100 BS
10,30
Gorivo Cijena (kn)
LUKOIL Croatia d.o.o.
Eurodiesel BS
8,90
INA – Industrija nafte d.d.
EURODIZEL BS
8,90
Crodux Derivati Dva d.o.o.
EURODIZEL BS PREMIUM
9,00
Petrol d.o.o.
Q MAX EURODIESEL BS
9,03
Petrol d.o.o.
EURODIESEL BS
8,90
Crodux Derivati Dva d.o.o.
EURODIZEL BS
8,90
Tifon d.o.o.
euroDIESEL BS
8,90
Tifon d.o.o.
CLASS euroDIESEL BS
9,03
INA – Industrija nafte d.d.
EURODIZEL BS CLASS
9,00
LUKOIL Croatia d.o.o.
Eurodiesel BS ECTO
9,12
Gorivo Cijena (kn)
Tifon d.o.o.
Auto plin (LPG)
4,66
LUKOIL Croatia d.o.o.
AUTOPLIN (UNP)
4,66
Crodux Derivati Dva d.o.o.
AUTOPLIN
4,66
Petrol d.o.o.
Q MAX LPG AUTOPLIN
4,66
INA – Industrija nafte d.d.
AUTOPLIN
4,66
Gorivo Cijena (kn)
INA – Industrija nafte d.d.
EURO LOŽIVO ULJE EKSTRA LAKO
4,87
Crodux Derivati Dva d.o.o.
LOŽ ULJE EKSTRA LAKO
4,87
Petrol d.o.o.
EURO LOŽ ULJE EXTRA LAKO
4,86
LUKOIL Croatia d.o.o.
EURO Lož Ulje
5,22
Gorivo Cijena (kn)
Crodux Derivati Dva d.o.o.
DIESEL-PLAVI DG
4,90
INA – Industrija nafte d.d.
EURODIZEL BS PLAVI
4,90
LUKOIL Croatia d.o.o.
Eurodiesel BS PLAVI
4,99
Petrol d.o.o.
EURODIESEL BS PLAVI
4,90

Cijene goriva u Europi

Preračun cijena iz eura u kune se vrši po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na datum dohvaćanja cijena. Cijene su dohvaćene na datum: 18.01.2017. s Europskog energetskog portala (Europe's Energy Portal)

Kod države Država Zastava Bezolovno (Superbleifrei, Euro sans plomb, Euro95) Dizel (Gazole, Gasóleo)
AUT Austrija Austria 1,138 €, 8,569 kn 1,088 €, 8,192 kn
BEL Belgija Belgium 1,440 €, 10,843 kn 1,333 €, 10,037 kn
BGR Bugarska Bulgaria 1,016 €, 7,650 kn (2.01ЛВ.) 0,996 €, 7,500 kn (1.97ЛВ.)
HRV Hrvatska Croatia 1,277 €, 9,615 kn (9.650KN) 1,192 €, 8,975 kn (9.01KN)
CYP Cipar Cyprus 1,207 €, 9,088 kn 1,207 €, 9,088 kn
CZE Češka Czech Republic 1,080 €, 8,132 kn (29.20KČ) 1,143 €, 8,606 kn (30.90KČ)
DNK Danska Denmark 1,571 €, 11,829 kn (11.69KR) 1,356 €, 10,210 kn (10.09KR)
EST Estonija Estonia 1,175 €, 8,847 kn 1,180 €, 8,885 kn
FIN Finska Finland 1,474 €, 11,099 kn 1,356 €, 10,210 kn
FRA Francuska France 1,397 €, 10,519 kn 1,272 €, 9,578 kn
DEU Njemačka Germany 1,392 €, 10,481 kn 1,199 €, 9,028 kn
GRC Grčka Greece 1,589 €, 11,965 kn 1,295 €, 9,751 kn
HUN Mađarska Hungary 1,173 €, 8,832 kn (366FT) 1,198 €, 9,021 kn (374FT)
IRL Irska Ireland 1,369 €, 10,308 kn 1,279 €, 9,630 kn
ITA Italija Italy 1,568 €, 11,807 kn 1,418 €, 10,677 kn
LVA Latvija Latvia 1,164 €, 8,765 kn 1,084 €, 8,162 kn
LTU Litva Lithuania 1,143 €, 8,606 kn 1,048 €, 7,891 kn
LUX Luksemburg Luxembourg 1,187 €, 8,938 kn 1,028 €, 7,740 kn
MLT Malta Malta 1,310 €, 9,864 kn 1,180 €, 8,885 kn
NLD Nizozemska Netherlands 1,671 €, 12,582 kn 1,333 €, 10,037 kn
POL Poljska Poland 1,039 €, 7,823 kn (4.54ZŁ) 1,023 €, 7,703 kn (4.47ZŁ)
PRT Portugal Portugal 1,544 €, 11,626 kn 1,342 €, 10,105 kn
ROU Rumunjska Romania 1,086 €, 8,177 kn (4.90LEI) 1,082 €, 8,147 kn (4.88LEI)
SVK Slovačka Slovakia 1,208 €, 9,096 kn 1,075 €, 8,094 kn
SVN Slovenija Slovenia 1,306 €, 9,834 kn 1,200 €, 9,036 kn
ESP Španjolska Spain 1,235 €, 9,299 kn 1,137 €, 8,561 kn
SWE Švedska Sweden 1,456 €, 10,963 kn (13.93KR) 1,417 €, 10,670 kn (13.56KR)
GBR Ujedinjeno Kraljevstvo United Kingdom 1,362 €, 10,255 kn (£1.180) 1,392 €, 10,481 kn (£1.206)