Prometna preventiva

Svojim aktivnim sudjelovanjem u radu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, Hrvatski autoklub daje maksimalni doprinos u ostvarivanju zacrtanih ciljeva kako u Republici Hrvatskoj tako i u Europskoj uniji, a to je 8 poginulih u prometnim nesrećama na 100.000 stanovnika.

Prometno-edukativne akcije „Sigurno u prometu“ i „Sigurno u školu s HAK-om“ postale su tradicionalne aktivnosti po kojima su Hrvatski autoklub i udruženi autoklubovi prepoznatljivi među svojim članovima ali i ostalim građanima u Republici Hrvatskoj.