Obavijest građanima i pravnim osobama o plaćanju posebnog poreza na motorna vozila

Objavljeno: 15.7.2013.

1. Uvod

Ova obavijest je namijenjena svim građanima i pravnim osobama koji od 1. srpnja 2013. godine namjeravaju kupiti motorno vozilo s namjerom da ga registriraju i koriste na cestama u Republici Hrvatskoj, čime nastaje obveza plaćanja posebnog poreza na motorna vozila (ili trošarine na motorna vozila kako se ovaj porez uobičajeno naziva u javnosti i kod trgovaca motornim vozilima). Namjera nam je pružiti informacije o područjima koja su do sada pobuđivala najviše interesa javnosti. Nakon početka primjene Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (u daljnjem tekstu: Zakon) objavljivat ćemo obavijesti o drugim temama u vezi s oporezivanjem motornih vozila koje su od interesa za građane. Ako u ovoj obavijesti ne možete pronaći odgovor na pitanja koja vas zanimaju upućujemo vas da neposredno kontaktirate carinske urede na vašem području ili postavite upit Središnjem uredu Carinske uprave putem Odjela za odnose s javnošću.

 

2. Kupnja novih motornih vozila u RH

Ako kupite novo vozilo kod trgovca u Republici Hrvatskoj, trgovac će vam izdati račun s iznosom posebnog poreza uz naznaku da je posebni porez obračunat u skladu s odredbama Zakona i posebni porez uplatiti Carinskoj upravi u vaše ime i za vaš račun. Na temelju tako izdanog računa i drugih isprava koje ćete dobiti od trgovca možete obaviti prvu registraciju vozila kod Ministarstva unutarnjih poslova i nemate nikakvih administrativnih obveza prema Carinskoj upravi. Kako je danas u RH već uvriježena praksa da trgovci za kupca obave sve poslove oko prve registracije vozila, moguće je da će trgovac to učiniti u vaše ime.

Važno je znati da je pri kupnji novog vozila porezna osnovica preporučena prodajna cijena s uključenim porezom na dodanu vrijednost koju su proizvođač, predstavnički ured proizvođača u Republici Hrvatskoj i trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj obvezni dostaviti Carinskoj upravi i učiniti dostupnom kupcima. Zbog toga se može dogoditi, da ako vam trgovac da popust, osnovica za PDV bude cijena iskazana na računu, a koja će biti niža od preporučene cijene koja je osnovica za posebni porez. U svakom slučaju, ako uz novo vozilo kupite i dodatnu opremu koja nije uključena u preporučenu cijenu, tvornički ugrađena dodatna oprema se uključuje u poreznu osnovicu prema važećem cjeniku trgovca na dan izdavanja računa o prodaji novog motornog vozila i time se povećava iznos posebnog poreza kojeg ćete morati platiti.

Preporučena prodajna cijena novog vozila u RH je također porezna osnovica ako kupite novo vozilo u inozemstvu.

 

3. Kupnja rabljenih motornih vozila u RH

Ako kupite rabljeno vozilo (vozilo koje je već bilo registrirano u nekoj drugoj državi ali nikad nije bilo registrirano u RH) kod trgovca rabljenih vozila u RH, dva su načina na koja možete platiti posebni porez i zatim registrirati vaše vozilo. Za razliku od kupnje novog vozila, Carinska uprava treba u svakom pojedinom slučaju utvrditi tržišnu vrijednost rabljenog vozila na hrvatskom tržištu, odnosno njegovu poreznu osnovicu, nakon čega se donosi rješenje o utvrđenoj obvezi posebnog poreza. S tim u vezi, možete:

a) opunomoćiti trgovca rabljenim vozilima da u vaše ime i za vaš račun obavi sve poslove u vezi s plaćanjem posebnog poreza,

b) kupiti rabljeno vozilo od trgovca i sami podnijeti poreznu prijavu za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila (Obrazac 1 tiskan u Prilogu 1 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (u daljnjem tekstu: Pravilnik) na temelju koje će carinski ured utvrditi tržišnu vrijednost vozila i donijeti rješenje o poreznoj obvezi. Nakon što uplatite iznos posebnog poreza, carinski ured će na rješenje staviti naznaku da je posebni porez plaćen u skladu s odredbama Zakona, nakon čega možete obaviti registraciju vozila. 

Treba znati da se u oba slučaja može dogoditi da Carinska uprava utvrdi poreznu osnovicu u većem iznosu nego što je to cijena iskazana na računu trgovca rabljenog vozila (o procjeni rabljenih motornih vozila bit će riječi kasnije u tekstu).

 

4. Kupnja rabljenog motornog vozila u članici EU ili uvoz rabljenog motornog vozila

Ako ste kupili rabljeno motorno vozilo u nekoj od država članica EU ili ste ga uvezli iz trećih zemalja (sve države izvan EU) obvezni ste prije podnošenja porezne prijave za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila nadležnom carinskom uredu, obaviti postupak utvrđivanja sukladnosti vozila koji provodi Državni zavod za mjeriteljstvo. Prije samog postupka, ako uz vozilo niste dobili izvornik COC dokumenta (EU certifikat o sukladnosti ili COC dokument (EU Certificate of Conformity) je dokument koji izdaje proizvođač vozila s podacima predmetnog vozila kojim se potvrđuje da je vozilo iz serije vozila koje posjeduje EU homologaciju tipa vozila (WVTA) i ispunjava zahtjeve koji su bili na snazi u vrijeme njegove proizvodnje), dužni ste od predstavnika proizvođača u RH zatražiti potvrdu proizvođača. Provedbu postupka, provjeru dokumentacije i pregled vozila temeljem ovlasti Državnog zavoda za mjeriteljstvo, obavljaju Centar za vozila Hrvatske i Hrvatski autoklub na ovlaštenim ispitnim mjestima. Po završetku postupka izdat će vam se Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila na kojoj će se nalaziti mjerodavan podatak o prosječnoj emisiji CO2 na temelju koje će se odrediti iznos posebnog poreza.

Nakon što ste dobili Potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila dužni ste carinskom uredu nadležnom prema mjestu vašeg sjedišta ili prebivališta podnijeti poreznu prijavu za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila (Obrazac 1 tiskan u Prilogu 1 Pravilnika). Prijava se mora podnijeti najkasnije u roku od 15 dana od dana unosa ili uvoza motornog vozila na područje Republike Hrvatske (ako to ne učinite u tom roku protiv vas se može pokrenuti prekršajni postupak).

Nakon što vam je na temelju porezne prijave izdano rješenje na temelju kojeg ste platili posebni porez, carinski ured će na rješenje staviti naznaku da je posebni porez plaćen i s rješenjem i Potvrdom o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila možete pristupiti postupku prve registracije vozila kod MUP-a RH. 

Više o postupku utvrđivanja sukladnosti vozila i ovlaštenim ispitnim mjestima možete saznati na web stranicama www.dzm.hrwww.cvh.hr i www.hak.hr.

Napomenaod 1. srpnja 2013. godine unos vozila iz država članica EU provodi se bez bilo kakvih carinskih formalnosti, dok se pri uvozu vozila iz trećih zemalja mora podnijeti carinska deklaracija. U tom slučaju se posebni porez ne obračunava u postupku carinjenja ili na carinskoj deklaraciji, već na temelju porezne prijave, nakon obavljenog uvoza u istom postupku kao za vozila unesena iz EU.

 

5. Kupnja novog motornog vozila u članici EU ili uvoz novog vozila

Ako ste kupili novo motorno vozilo u nekoj od država članica EU ili ste ga uvezli iz trećih zemalja postupak je isti kao kod rabljenih vozila, osim što vam za pregled treba isključivo COC dokument kojeg moratezatražiti prilikom kupnje vozila u inozemstvu.

 

6. Unos ili uvoz u RH motornog vozila koje može biti izuzeto od postupka utvrđivanja sukladnosti

Ako u Republiku Hrvatsku unosite ili uvozite motorno vozilo koje može biti izuzeto od postupka utvrđivanja sukladnosti (povratnici, starodobna vozila i sl.) dužni ste od Državnog zavoda za mjeriteljstvo zatražiti izuzeće nakon čega vozilo ide na pregled prema alternativnim (sniženim) zahtjevima na temelju kojeg će također biti izdana Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila na kojoj će se nalaziti mjerodavan podatak o prosječnoj emisiji CO2 na temelju koje će se odrediti iznos posebnog poreza te obaviti prva registracija. Ako se povratnik ili se preseljavate u Republiku Hrvatsku također ste obvezni poreznu prijavu za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila neovisno da li ste na vozilo platili posebni porez u državi iz koje dolazite.

 

7. Emisija ugljičnog dioksida

Trebate imati na umu da će se u postupku utvrđivanja posebnog poreza u svim gore navedenim slučajevima mjerodavnim smatrati isključivo podatak o prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) naveden na Potvrdi o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila. 

 

Ako na Potvrdi o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila nije naveden podatak o prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2), za potrebe oporezivanja uzet će se da je prosječna emisija vašeg vozila 301 g/km.

 

Prije kupnje vozila informirajte se o prosječnoj emisiji CO2 za pojedino motorno vozilo kod trgovaca (predstavnika proizvođača) u RH, putem Interneta i sl., neslužbeni podaci neće se moći koristiti kao osnova za oporezivanje ili osporavanje utvrđenog iznosa posebnog poreza.

 

Kako se za motocikle ne utvrđuje emisija CO2, taj kriterij se ne primjenjuje za njihovo oporezivanje. Za oporezivanje motocikala primjenjuje se razina emisije ispušnih plinova (EURO III, II i I).

 

8. Utvrđivanje vrijednosti (porezne osnovice) rabljenih motornih vozila

Neovisno gdje ste kupili rabljeno motorno vozilo i koliko ste ga platili, Carinska uprava će u svim slučajevima utvrđivati tržišnu vrijednost rabljenog motornog vozila na hrvatskom tržištu (vrijednost rabljenog motornog vozila s uključenim PDV-om), koja predstavlja poreznu osnovicu za utvrđivanje posebnog poreza za rabljena motorna vozila.

 

Ako ste kupili rabljeno motorno vozilo koje nikad nije bilo registrirano u RH trebate platiti posebni porez da bi ga mogli registrirati i koristiti na cestama u Republici Hrvatskoj. U tom smislu obvezni ste carinskom uredu prema vašem sjedištu ili prebivalištu najkasnije u roku od 15 dana od dana unosa ili uvoza motornog vozila na područje Republike Hrvatske podnijeti poreznu prijavu za obračun i plaćanje posebnog poreza koja je tiskana na Obrascu 1 u Prilogu 1 Pravilnika (na poleđini prijave su navedene detaljne upute za ispunjavanje).

 

Porezna prijava se može podnijeti niže navedenim carinskim uredima u kojima se također možete informirati o provedbi postupka:

 

PODRUČNI CARINSKI URED

ADRESA

TELEFON I FAKS

PODRUČNI CARINSKI URED RIJEKA

CARINSKI URED RIJEKA

RGP ŠKRLJEVO

INDUSTRIJSKA ZONA BB, 51227 KUKULJANOVO

T: 051-319-123

F: 051-319-100

 

CARINSKI URED PULA

 

RGP LUKA PULA

LABINSKA 38, 52101 PULA

T: 052-615-266

F: 052-615-210

CARINSKI URED GOSPIĆ

RGP GOSPIĆ

BILAJSKA 141, 53000 GOSPIĆ

T: 053-655-325

F: 053-655-321

PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB

 

 

 

CARINSKI URED ZAGREB I

 

JANKOMIR 25, ZAGREB

T: 01-6511-750

F: 01-6511-803

 01-3871-568

 

CARINSKI URED ZAGREB II

 

SLAVONSKA AVENIJA B.B., ZAGREB

T: 01-6511-735

F: 01-6511-804

 

CARINSKI URED KRAPINA

 

ŽUTNICA 4-6, KRAPINA

T: 049-264-932

F: 049-264-902

CARINSKI URED VARAŽDIN

 

VILKA NOVAKA 48 C, VARAŽDIN

 

T: 042-234 216

F: 042-234-201

CARINSKI URED KOPRIVNICA

KOLODVORSKA B.B., KOPRIVNICA

T: 048-664-837

 048-664-836

F: 048-664-802

CARINSKI URED SISAK

RIMSKA B.B., SISAK

T: 044-614-411

F: 044-614-401

CARINSKI URED KARLOVAC

ILOVAC B.B., KARLOVAC

T: 047-614-740

F: 047-614-743

PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT

 

 

 

CARINSKI URED SPLIT

PUT SJEVERNE LUKE B.B., SPLIT

T: 021-342-193

F: 021-342-105

CARINSKI URED ŠIBENIK

KOD PRIVREMENE TRAJEKTNE RAMPE

OBALA HRVATSKE MORNARICE, ŠIBENIK

T: 022-462-212

F: 022-462-202

CARINSKI URED ZADAR

GAŽENIĆKA CESTA 28, ZADAR

T: 023-282-331

 

CARINSKI URED PLOČE

 

TERMINAL ZA PREGLED VOZILA

PETRA SVAČIĆA B.B., PLOČE

T: 020-796-026

F: 020-796-001

CARINSKI URED DUBROVNIK

TERMINAL ZA PREGLED VOZILA

OBALA IVANA PAVLA II B.B., DUBROVNIK

T: 020-772-028

F: 020-772-001

PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK

 

 

CARINSKI URED OSIJEK

VELETRŽNICA OSIJEK

ULICA JABLANOVA 11, OSIJEK

T: 031-593-175

F: 031-297-106

RGPVINKOVCI

EUGENA KVATERNIKA 76, VINKOVCI

T: 032-453-254

F: 032-453-203

RGPVUKOVAR

LUKA VUKOVAR, DUNAVSKI PRILAZ B.B., VUKOVAR

T: 032-453-241

F: 032-453-240

CARINSKI URED SLAVONSKI BROD

DR. MILE BUDAKA 1, SLAVONSKI BROD

T: 035-453-570

F: 035-453-502

POŽEGA (MJESTO NADZORA)

OSJEČKA 19, POŽEGA

T: 034-203-406

F: 034-203-401

CARINSKI URED VIROVITICA

 

VINKOVAČKA CESTA 14, VIROVITICA

 

T: 033-743-330

F: 033-725-532

 

Tržišna vrijednost rabljenog vozila se može utvrditi na dva načina:

a) Ako želite da se vrijednost utvrdi na temelju niže navedene fiksne deprecijacijske tablice iz članka 6. Pravilnika trebate to naznačiti u rubrici 15. Obrasca 1. U tom slučaju, carinski ured će utvrditi tržišnu cijenu prema postotku deprecijacije navedenom u tablici, a ovisno o razdoblju od prve registracije rabljenog motornog vozila kao novog, do dana podnošenja porezne prijave. Pri tom će se kao osnova uzeti preporučena cijena tog vozila u Republici Hrvatskoj važeća na dan njegove prve registracije ako je poznata Carinskoj upravi.

Drugim riječima, ako je preporučena cijena vašeg vozila u Republici Hrvatskoj na dan kad je vozilo prvi put registrirano u inozemstvu bila 100.000,00 kuna, a na dan podnošenja porezne prijave proteklo je 22 mjeseca od prve registracije, tržišna vrijednost vašeg rabljenog vozila bit će utvrđena u iznosu od 69.000,00 kuna.

Ako preporučena cijena nije poznata ili se ne može utvrditi, tržišna vrijednost rabljenog vozila se neće utvrditi na temelju Tablice 1, već na temelju procjene.

Pri primjeni fiksne deprecijacijske tablice neće se uzimati u obzir stanje vozila, već će se porezna osnovica utvrditi samo na temelju propisanih postotaka u tablici i rješenje će se izdati u tzv. skraćenom postupku bez provedbe ikakvih dodatnih formalnosti.

 

Razdoblje od prve registracije rabljenog motornog vozila do podnošenja porezne prijave

%

0 dana

do

1 mjesec

97

1 mjesec

do

2 mjeseca

94

2 mjeseca

do

3 mjeseca

91

3 mjeseca

do

4 mjeseca

89

4 mjeseca

do

5 mjeseci

87

5 mjeseci

do

6 mjeseci

85

6 mjeseci

do

7 mjeseci

84

7 mjeseci

do

8 mjeseci

83

8 mjeseci

do

9 mjeseci

82

9 mjeseci

do

10 mjeseci

81

10 mjeseci

do

12 mjeseci

80

12 mjeseci

do

15 mjeseci

77

15 mjeseci

do

18 mjeseci

74

18 mjeseci

do

21 mjesec

71

21 mjesec

do

24 mjeseca

69

24 mjeseca

do

30 mjeseci

64,5

30 mjeseci

do

36 mjeseci

60

36 mjeseci

do

42 mjeseca

56

42 mjeseca

do

48 mjeseci

52

48 mjeseci

do

60 mjeseci

45

60 mjeseci

do

72 mjeseca

39

72 mjeseca

do

84 mjeseci

34

84 mjeseci

do

96 mjeseci

30

96 mjeseci

do

108 mjeseci

27

108 mjeseci

do

120 mjeseci

26

 

b) Ako ne želite da se vrijednost utvrdi na temelju fiksne deprecijacijske tablice, već na temelju procjene, carinski ured će pri utvrđivanju vrijednosti vašeg rabljenog motornog vozila koristiti raspoložive podatke o cijenama rabljenih motornih vozila na tržištu Republike Hrvatske (katalozi, cjenici trgovaca i slično) te evidencije Carinske uprave o utvrđenim cijenama novih i rabljenih motornih vozila. Nakon utvrđivanja vrijednosti vozila, carinski ured će o tome sastaviti zapisnik, na koji možete u roku od 15 dana od dana primitka uložiti prigovor i osporavati procjenu. Također, ako se ne slažete s poreznomosnovicom utvrđenom u zapisniku možete o vlastitom trošku od stalnog sudskog vještaka ili stalnog sudskog procjenitelja zatražiti procjenu tržišne cijene vašeg rabljenog vozila, o čemu ste dužni obavijestiti carinski ured prigovorom na zapisnik u roku od 15 dana od njegova primitka.

Carinski ured može nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka ili stalnog sudskog procjenitelja u cijelosti ili djelomično prihvatiti ili odbiti, o čemu se odlučuje rješenjem o utvrđivanju porezne obveze protiv kojeg možete uložiti žalbu ako s njim niste suglasni.

U oba slučaja, Carinska uprava može u postupku utvrđivanja porezne osnovice, ako to smatra važnim, tražiti obavijesti od proizvođača, predstavničkih ureda i trgovaca radi utvrđivanja vrijednosti dodatne opreme ugrađene u rabljeno motorno vozilo.

Nakon što vam je na temelju porezne prijave izdano rješenje na temelju kojeg ste platili posebni porez, carinski ured će na rješenje staviti naznaku da je posebni porez plaćen i s rješenjem i Potvrdom o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila možete pristupiti postupku prve registracije vozila kod MUP-a RH. 

O tržišnim vrijednostima vozila na hrvatskom tržištu se možete informirati putem dostupnih kataloga, ali morate znati da se radi o orijentacijskim vrijednostima koje ne moraju biti potpuno istovjetne procjeni koju će utvrditi carinski ured.

Katalozi vrijednosti motornih vozila na bilo kojem inozemnom tržištu nisu mjerodavni i ne mogu se koristiti u postupku, osim u slučajevima jedinstvenih motornih vozila (na primjer: starodobna/kolekcionarska vozila, limuzine, rekonstruirana i slična motorna vozila) koja zbog njihovih jedinstvenih karakteristika nije moguće procjenjivati u odnosu na druga motorna vozila koja se prodaju u Republici Hrvatskoj.

 

9. Utvrđivanje vrijednosti (porezne osnovice) novih motornih vozila

Ako ste kupili novo motorno vozilo u nekoj od država članica EU ili ste ga uvezli iz trećih zemalja postupak je isti kao kod rabljenih vozila, osim što se porezna osnovica neće utvrđivati na temelju fiksne deprecijacijske tablice ili procjene, već je porezna osnovica preporučena prodajna cijena koju su proizvođač, predstavnički ured proizvođača u Republici Hrvatskoj i trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj dostavio Carinskoj upravi, važeća na dan podnošenja porezne prijave.

Carinska uprava može u postupku utvrđivanja porezne osnovice, ako to smatra važnim, tražiti obavijesti od proizvođača, predstavničkih ureda i trgovaca radi utvrđivanja vrijednosti dodatne opreme ugrađene u novo motorno vozilo.

Valja znati da se novim motornim vozilom smatra motorno vozilo koje nije bilo registrirano u evidencijama motornih vozila nadležnog tijela bilo koje države i za koje nije izdana propisana registarska isprava i registarske pločice. Označavanje motornog vozila pokusnim, izvoznim ili prenosivim pločicama ne smatra se registracijom vozila.

 

10. Oštećena motorna vozila

Ako podnesete poreznu prijavu za motorno vozilo za koje carinski ured tijekom pregleda utvrdi da su u potvrdi o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila utvrđeni nedostaci ili carinski službenik utvrdi da motorno vozilo ima nedostatke zbog kojih ne može biti korišteno u prometu, carinski ured će zastati s postupkom utvrđivanja tržišne cijene motornog vozila dok nedostatke ne otklonite. Kad se nedostaci otklone utvrdit će se iznos posebnog poreza. 

 

11. Visina posebnog poreza na motorna vozila

 

Zakon propisuje da će se visina posebnog poreza utvrđivati na temelju postotka od porezne osnovice ili preporučene prodajne cijene za nova vozila, odnosno tržišne vrijednosti za rabljena vozila (vrijednosni kriterij) i postotka od preporučene prodajne cijene za nova vozila, odnosno tržišne vrijednosti za rabljena vozila ovisno o emisiji CO2 i vrsti goriva koje vozilo koristi za promet (ekološki kriterij), prema niže navedenim tablicama, pri čemu će se dobiveni iznosi zbrajati.

 

Tablica 1 – vrijednosni kriterij

Porezna osnovica u kn

%

0,00

do

100.000,00

1

100.000,01

do

150.000,00

2

150.000,01

do

200.000,00

4

200.000,01

do

250.000,00

6

250.000,01

do

300.000,00

7

300.000,01

do

350.000,00

8

350.000,01

do

400.000,00

9

400.000,01

do

450.000,00

11

450.000,01

do

500.000,00

12

500.000,01

do

 

14

 

Tablica 2 – dizelsko gorivo

Emisija CO2 (g/km)

%

86

do

100

1,5

101

do

110

2,5

111

do

120

3,5

121

do

130

7

131

do

140

11,5

141

do

160

16

161

do

180

18

181

do

200

20

201

do

225

23

226

do

250

27

251

do

300

29

301

do

 

31

 

Tablica 3 – benzin, ukapljeni naftni plin, prirodni plin i dizelsko gorivo s razinom emisije ispušnih plinova EURO VI

Emisija CO2 (g/km)

%

91

do

100

1

101

do

110

2

111

do

120

3

121

do

130

6

131

do

140

10

141

do

160

14

161

do

180

16

181

do

200

18

201

do

225

21

226

do

250

23

251

do

300

27

301

do

 

29

 

Ako je na primjer porezna osnovica (vrijednost) vašeg novog ili rabljenog vozila 120.000,00 kuna, a za pogon koristi benzinsko gorivo s prosječnom emisijom CO2 129 g/km, posebni porez ćete platiti u iznosu od 9.600,00 kuna ((120.000,00 x 2% = 2.400,00) + (120.000,00 x 6% = 7.200,00) = 9.600,00).

 

12. Motocikli

Zakon propisuje da će se visina posebnog poreza na motocikle utvrđivati na temelju postotka od porezne osnovice ili preporučene prodajne cijene za nove motocikle, odnosno tržišne vrijednosti za rabljene motocikle ovisno o obujmu motora u kubičnim centimetrima i postotka od preporučene prodajne cijene za nove motocikle, odnosno tržišne vrijednosti za rabljene motocikle ovisno o razini emisija ispušnih plinova, prema niže navedenim tablicama, pri čemu će se dobiveni iznosi zbrajati.

 

Tablica 4

Obujam motora u kubičnim centimetrima (cm³)

%

51

do

125

2,5

126

do

250

3

251

do

400

3,5

401

do

600

4

601

do

800

4,5

801

do

1000

5

1001

do

 

5,5

 

Tablica 5

Razina emisije ispušnih plinova

%

Euro III

5

Euro II

10

Euro I

15

 

Ako je na primjer porezna osnovica (vrijednost) vašeg novog ili rabljenog motocikla 50.000,00 kuna, a obujam motocikla u kubičnim centimetrima iznosi 750 cm3 te razina emisije ispušnih plinova EURO III, posebni porez ćete platiti u iznosu od 4.750,00 kuna ((50.000,00 x 4,5% = 2.250,00) + (50.000,00 x 5% = 2.500,00) = 4.750,00).

 

13. Povrat posebnog poreza

Vlasnik motornog vozila na koje je plaćen posebni porez nakon 1. srpnja 2013. godine prema odredbama ovoga Zakona koji izveze ili iznese motorno vozilo iz Republike Hrvatske (u države članice EU ili treće zemlje) koje je odjavljeno iz evidencije registriranih motornih vozila nadležnog tijela ima pravo na povrat dijela plaćenog posebnog poreza koji se utvrđuje u visini ostatka iznosa posebnog poreza na dan prijave motornog vozila za izvoz ili iznos carinskom uredu nadležnom prema mjestu njegovog sjedišta ili prebivališta.

U praksi bi to značilo da bi se, na primjer za motorno vozilo čija je porezna osnovica u trenutku plaćanja posebnog poreza bila 100.000,00 kuna i na koje je plaćen posebni porez u iznosu od 10.000,00 kn, ako je u trenutku izvoza ili iznosa njegova tržišna vrijednost 60.000,00 kn, vlasniku vratio posebni porez u iznosu od 6.000,00 kn, budući da je vrijednost vozila deprecirala 40% i smatra se da je u istom postotku proporcionalno umanjen i posebni porez.

Povrat se može ostvariti za motorna vozila na koja je plaćen posebni porez nakon 1. srpnja 2013. godine, neovisno da li su u trenutku plaćanja posebnog poreza bila nova ili rabljena.

Iznos posebnog poreza za povrat se utvrđuje na temelju fiksne deprecijacijske tablice ovisno o razdoblju uporabe ili registracije motornog vozila u Republici Hrvatskoj ili na temelju procjene vrijednosti vozila u trenutku izvoza ili iznosa.

O načinu ostvarenja prava na povrat nakon izvoza ili iznosa vozila iz RH možete tražiti obavijesti od carinskih ureda ili se sami informirati (članak 18. Zakona i članci 18. i 19. Pravilnika).

 

14. Nezakonita uporaba

Ako carinska služba ili policija utvrde da koristite motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici EU-a na području RH, a imate prebivalište na području Republike Hrvatske, takva uporaba će se smatrati nezakonitom. U slučajevima u kojima se utvrdi nezakonita uporaba, carinski ured će naplatiti puni iznos posebnog poreza kao da ste podnijeli poreznu prijavu za motorno vozilo te će se protiv vas provesti i prekršajni postupak, i to neovisno o tome tko je vlasnik vozila. Carinski ured može, također, radi osiguranja naplate posebnog poreza privremeno oduzeti motorno vozilo koje je bilo predmet nezakonite uporabe ili ga pak trajno oduzeti ako ne platite utvrđeni iznos posebnog poreza.