Akreditacija za obavljanje djelatnosti

AKREDITACIJA

Sektor za vozila - Odjel stručnog nadzora nad radom stanica za tehnički pregled vozila je od 14. svibnja 2008. godine, od strane Hrvatske akreditacijske agencije, akreditiran za djelatnost stručnog nadzora nad radom stanica za tehničke preglede vozila, sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17020:2005, koja propisuje opće zahtjeve za različite vrste tijela koje provode inspekciju, odnosno nadzor.