Vidi i klikni

Vidi i klikni

Na ozljeđivanja i stradavanja djece u prometu treba biti posebno osjetljiv, bez obzira radi li se o obitelji ili društvu u cjelini. Učestalo upozoravanje i senzibilizacija vozača, roditelja, javnosti uopće može i mora dovesti do cjelokupne promjene stavova i ponašanja sudionika prometa.

HAK provodi nekoliko tradicionalnih kampanja koje imaju za cilj podizanje svijesti za odgovorno i sigurno sudjelovanje u prometu koje su dio događanja vezanih za podizanje razine cestovne sigurnosti.

Poznavanje prometnih propisa, sigurnosnih pravila i odgovorno ponašanje na cesti vitalni su ponderi svake kampanje.

Sve dosad provođene kampanje, akcije i aktivnosti – kao i ovaj preventivno sigurnosni projekt, dio su misije HAK-a i koncepta cjeloživotnog učenja o prometu i odgajanja za sigurno sudjelovanje u prometu. 

Kontakt:
Andrijana Šimunec
andrijana.simunec@hak.hr
031/213-884

 

BROJ NASTRADALE DJECE U PROMETU PREMA SVOJSTVU, od 2007. do 2009. g. (Izvor: MUP RH)
 

Program Vidi i klikni

Ideja programa je UČENJE KROZ ČINJENJE!

Problem malih pješaka - djece u prometu, najčešće je vezan za rizike njihova sudjelovanja u prometu u funkciji pješaka, kao i za siguran smještaj i sjedenje u automobilu - u svojstvu putnika.

Koncept programa „Vidi i klikni“ ja usvajanje praktičnih informacija, spoznaja i znanja o: 

 • sigurnom načinu ponašanja u prometu (u svojstvu pješaka ili suputnika u automobilu),
 • prepoznavanju karakterističnih opasnosti kojima su djeca izložena u prometu,
 • korištenju nogostupa,
 • sigurnom prelasku ceste (propisnom i pravilnom prelaženju korištenjem pješačkih prijelaza, rizicima prelaska ceste između parkiranih automobila…),
 • prolasku raskrižjem,
 • prepoznavanju znakova koje u prometu daju vozači automobila (pokazivači smjera),
 • uspostavi vizualnog kontakta / komunikacije pješak – vozač,
 • propisnom, pravilnom i sigurnom ulasku u vozilo te sjedenju i korištenju sigurnosnih pojaseva u automobili
 • rizicima zbog nepropisnog i nepravilnog sjedenja i nekorištenja sigurnosnih pojaseva

Održivost ovoga programa sadržano je u činjenici da djeca stječu znanja i iskustva za buduće sigurno sudjelovanje u prometu i utječu pozitivno na eventualna pogrešna ponašanja njihovih roditelja.

Ciljna skupina za ovaj projekt su djeca u dobi od 6 do 7 godina:

 • zadnje vrtićke skupine (godišta)
 • prvi razredi osnovne škole

Ciljevi su djecu u dobi od 6 do 7 godina naučiti prepoznati i vidjeti opasnost u prometu, te kako ih učiniti vidljivim za vozače.

Optimalni broj sudionika u skupini je približno 20/25-ero djece (približno jedan razred učenika/jedna vrtićka skupina) po modulu.

Vrijeme potrebno za realizaciju jednoga modula je efektivno 75 minuta (s pripremom i raspremanjem dva školska sata ili oko 90 minuta).

Potreban prostor za realizaciju je školska/vrtićka gimnastička dvorana. Moguće je u vrtićima gdje ne postoji dvorana koristiti drugi odgovarajući prostor.

Program realiziraju dva stručna djelatnika HAK-a.

Trošak za djecu - školu ne postoji!

Sudjelovanje roditelja se postiže tako što djeca dobivaju bojanku - slikovnicu koja predstavlja žalbu djeteta upućenu roditeljima kako bi roditelji postali svjesni da je njihovo uzorno ponašanje prvi i neprikosnoveni primjer djeci i glavni doprinos sigurnosti na cestama.

Vidi i klikni Vidi i klikni Vidi i klikni Vidi i klikni

Edukativna dimenzija (Metoda, sadržaj, nastavna sredstva i pomagala)

Nastavna metoda je učenje kroz činjenje, rad, igru, osobno iskustvo – pokazivanje i vježbanje.

Uvodni, teorijski dio modula Uvodni, teorijski dio modula

Sadržaj modula

Djeca kao pješaci

 • pravilno korištenje nogostupa (simulacija hodanja nogostupom)
 • upoznavanje prometnih znakova
 • prelazak ceste
  • rizici neodgovornog ili nesmotrenog prelaženja ceste
  • pravilno prelaženje ceste korištenjem pješačkih prijelaza
  • simulacija prelaska

   Uvodni, teorijski dio modula Uvodni, teorijski dio modula
 • prolazak raskrižjem
  • propisno prelaženje (pojedinačno, u koloni)
  • poznavanje prometnih svjetala (simulacija prelaska)
  • vizualni kontakt i komunikacija s vozačem

   Propisno i sigurno prolaženje raskrižjem – vizualni kontakt s vozačem
  • rizici prelaska ceste između parkiranih automobila - vidno polje, crta vidljivosti, uočljivost od strane vozača (simulacija s automobilima za napuhavanje i elektroautomobilom)

   Postupak prolaska između parkiranih vozila, crta vidljivosti, međusobno uočavanje djece i vozača Postupak prolaska između parkiranih vozila, crta vidljivosti, međusobno uočavanje djece i vozača

Djeca kao putnici u automobilu

 • propisno i pravilno ulaženje u automobil i sjedenje
 • korištenje sigurnosnih pojaseva u automobilu na prednjim i stražnjim sjedalima (simulacija u elektroautomobilu)

  Propisno i sigurno sjedenje u automobilu
 • rizici zbog nepropisnog i nepravilnog sjedenja i nekorištenja sigurnosnih pojaseva
 • simulacija sjedenja u automobilu i posljedica neupotrebe sigurnosnih pojaseva u slučaju naglog kočenja (korištenjem lutke koja je nevezana i udara u armaturu automobila)

  Kočenje i posljedice nevezivanja sigurnosnih pojaseva

Minimalni uvjeti da bi se program mogao provesti:

 • dvorana veličine 60 m2 (minimalna širina prostora 6 m)
 • pristupna vrata širine najmanje 110cm
 • ne više od pet stepenica u pristupu do dvorane
 • pristup i parkirno mjesto za dostavno (kombi) vozilo

Nastavna sredstva i pomagala

 • semafor za pješake (plastificitani karton, drvena podloga)
 • zebra - pješački prijelaz (plastična folija ili tepih)
 • modeli automobila za napuhavanje (elektro pumpe za napuhavanje)
 • električni automobil
 • lutak (dijete)
 • bojanka - slikovnica
 • kombi vozilo (rampa za ukrcaj i iskrcaj električnog automobila)
 • prigodni poklon HAK-a (eventualno partnera ili sponzora) djeci

  Poklon HAK-a nakon završenog programa