Učinimo ceste sigurnima

2007. godina proglašena je godinom poduzimanja mjera koje moraju doprinijeti povećanju razine globalne sigurnosti u prometu na cestama. Na Generalnoj skupštini FIA-e (Federation Internationale de l'Automobile, Međunarodne automobilske federacije, koja okuplja 213 nacionalnih organizacija – autoklubova, iz 125 zemalja s pet kontinenata i broji preko 150 milijuna članova), održanoj u Barceloni u listopadu 2006. godine, kao znak prihvaćanja, predsjednik i glavni tajnik HAK-a potpisali su FIA deklaraciju o globalnoj sigurnosti na cestama "UČINIMO CESTE SIGURNIMA". Na ovaj se način HAK uključio u široku međunarodnu kampanju i pridružio se ogromnoj obitelji nacionalnih autoklubova, koji će podržati i biti nositelji provedbe ove globalne aktivnosti. Kulminacija kampanje bit će u razdoblju od 23. do 29. travnja 2007. godine, kada Ujedinjeni narodi obilježavaju širom svijeta svoj prvi Tjedan sigurnosti prometa na cestama.

Hrvatski autoklub bezrezervno podržava ovu značajnu inicijativu Ujedinjenih naroda koja ima za cilj podići razinu svijesti o prometnoj epidemiji koja svake godine širom svijeta odnosi 1,2 milijuna života. Osim neprihvatljivog broja poginulih, godišnje u tim prometnim nesrećama biva ozlijeđeno 50 milijuna ljudi. Upravni odbor Hrvatskog autokluba donio je odluku o uključivanju u ovu UN-ovu aktivnost, tako što će pokrenuti kampanju na cijelom području Republike Hrvatske. Kampanjom se apelira na Glavnu skupštinu UN-a koja bi trebala usvojiti moćnu Rezoluciju o sigurnosti prometa na cestama širom svijeta, u okviru 62. sjednice koja će se održati u listopadu 2007. godine. Naročiti interes Hrvatskog autokluba je da Glavna skupština UN-a podrži i odobri ključne preporuke izvješća "Učinimo ceste sigurnima" koje je izradila Komisija nadležna za sigurnost na cestama širom svijeta. Te preporuke uključuju između ostaloga, sljedeće:

  • Osigurati 300 milijuna američkih dolara vrijedan desetogodišnji Akcijski plan vezan za sigurnost na cestama širom svijeta kojim bi upravljala nova služba Svjetske banke nadležna za globalnu sigurnost na cestama, a čiji bi cilj bio katalizirati kapacitete održive sigurnosti na cestama i dotične programe u zemljama s niskim i srednje visokim prihodima. Stoga se predlaže da ovaj Akcijski plan financiraju Vlade kao donatori i privatne zaklade i korporacije;
  • Rigoroznu primjenu sredstava za poboljšanja cestovne infrastrukture pomoću zajmova osiguranih od strane multilateralnih i bilateralnih donatora sukladno smjernici utvrđenoj od strane Svjetske banke, a temeljem koje je potrebno izmjestiti najmanje 10% projektnih prometnih troškova radi poboljšanja sigurnosti na cestama (građevinske mjere, procjene sigurnosti i sveobuhvatne inicijative o sigurnosti). 
  • Ministarska konferencija trebala bi se održati 2008. god. Pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda s ciljem ocjenjivanja ispunjavanja preporuka navedenih u Svjetskom izvješću o prevenciji prometnih nesreća, koje su izradile WHO i Svjetska banka, kao i ispitivanja u kojoj mjeri sigurnost na cestama doprinosi ispunjavanju Milenijskih razvojnih ciljeva te promicanja dobre prakse u kontekstu prevencije prometnih nesreća.

Predloženi iznos od 300 milijuna američkih dolara vrijednog Akcijskog plana predstavlja znatno manji iznos od onoga koji aktualni donator kani utrošiti na suzbijanje malarije i tuberkuloze, iako je smrtnost u prometnim nesrećama na sličnoj razini. Vjerujemo, kako bismo provedbom Akcijskog plana potaknuli mnoge zemlje s niskim i srednje visokim prihodima da uvaže preporuke navedene u Svjetskom izvješću o prevenciji prometnih nesreća i tako razviju vlastite programe o održivoj sigurnosti na cestama.

Hrvatski je autoklub svjestan ozbiljnosti problema stradavanja u prometu na cestama Republike Hrvatske isto kao i problema koji postoji na svjetskoj razini. Svakodnevna izvješća, kako o broju poginulih na cestama u našoj zemlji, tako i teško stradalih sudionika u prometu na društveno su neprihvatljivoj razini i nameću obvezu svim subjektima odgovornim za provođenje sigurnosti u Republici Hrvatskoj.

Hrvatski autoklub među prvima je prepoznao značaj svjetske kampanje UČINIMO CESTE SIGURNIMA i bezrezervno podržava inicijativu Ujedinjenih naroda kako bi se donio desetogodišnji globalni Akcijski plan namijenjen poboljšavanju sigurnosti na cestama.

Potpisavši FIA deklaraciju o globalnoj sigurnosti na cestama Hrvatski autoklub ne samo što doprinosi realizaciji ciljeva kampanje, već pokazuje i dokazuje svoje nedvojbeno i trajno opredjeljenje bavljenjem sigurnošću prometa. Ulaganje i investiranje u cestovnu sigurnost i preventivu u prometu predstavlja veliki potencijal za izbjegavanje sudara i smanjenje rizika od smrti i ozljeđivanja na cestama, kako za vozače tako i za sve ostale sudionike prometa na cestama.

Galerija fotografija

Učinimo ceste sigurnima Učinimo ceste sigurnima Učinimo ceste sigurnima Učinimo ceste sigurnima

Repozitorij