Najčešće postavljena pitanja

Pitanja

Odgovori

 • Koja je razlika u pojmovima uvoz i unos vozila?
  Unos vozila je svaki unos u Republiku Hrvatsku s teritorija države članice Europske unije, kako je propisano zakonodavstvom Europske unije, osim iz trećih teritorija dok je uvoz vozila svaki unos u Europsku uniju iz trećih država odnosno trećih teritorija.

 • Koja su davanja prilikom unosa vozila?
  Prilikom unosa vozila potrebno je platiti:
  • Posebni porez na motorna vozila (tzv. Trošarinu)
  • Naknada gospodarenja otpadnim vozilima
  • Upravna pristojba na stjecanje rabljenog motornog vozila - plaća se u stanici za tehnički pregled.
   Ova pristojba plaća se ukoliko je vozilo kupljeno od fizičke osobe (po ugovoru) ili je kupljeno od pravne osobe, a izdan je račun bez iskazanog PDV-a.
  • Postupak utvrđivanja sukladnosti (detaljne informacije pogledajte na popisu naknada)
  • Ostali troškovi (transport i sl.)

 • Koji su mi dokumenti potrebni prilikom unosa vozila?
  Prilikom uvoza potrebno je imati sljedeće dokumente:
  • 1. dokaz o vlasništvu vozila:
   • 1.1. kupoprodajni ugovor (ukoliko je vozilo kupljeno od fizičke osobe) ili
   • 1.2. račun o kupnji vozila (ukoliko je vozilo kupljeno u trgovini) ili
   • 1.3. prometnu dozvolu (ukoliko se uvozi vlastito vozilo)
  • 2. dokument za postupak utvrđivanja sukladnosti
   • CoC dokument(izdan od tvornice ili EUROCOC-a)
   • Potvrda proizvođača
   • Prometni dokument
  • 3. Prometni dokument (original prometne dozvole)

 • Koja su davanja prilikom uvoza vozila?
  Novčana davanja možemo podijeliti u tri skupine:
  • 1. Carina, trošarina, naknada gospodarenja otpadnim vozilima i PDV.
  • 2. Postupak utvrđivanja sukladnosti (detaljne informacije pogledajte na popisu naknada)
  • 3. Ostali troškovi (transport i sl.)
    
 • Koji su mi dokumenti potrebni prilikom uvoza vozila?
  Prilikom uvoza potrebno je imati sljedeće dokumente:
  • 1. dokaz o vlasništvu vozila:
   • 1.1. kupoprodajni ugovor (ukoliko je vozilo kupljeno od fizičke osobe) ili
   • 1.2. račun o kupnji vozila (ukoliko je vozilo kupljeno u trgovini) i
   • 1.3. prometnu dozvolu (ukoliko se uvozi vlastito vozilo)
  • 2. dokument za postupak utvrđivanja sukladnosti
   • 2.1. Potvrda proizvođača (izdaje ovlašteni zastupnik u RH)
   • 2.2. CoC dokument (EC Certificate of conformity)
  • 3. Prometni dokument (original prometne dozvole)
 • Da li je povratnik oslobođen postupka utvrđivanja sukladnosti?
  Povratnik i useljenik u RH ima mogućnost zatražiti postupak utvrđivanja sukladnosti prema alternativnim zahtjevima.
   
 • Smije li se uvesti vozilo u dijelovima (smije li se uvesti samo motor vozila ili samo šasija)?
  Fizička osoba smije uvoziti robu (dakle i dijelove vozila) samo za svoje potrebe, a ne za dalju prodaju odnosno preprodaju. Odnosno smije uvoziti dijelove vozila samo ako ima istovrsno oštećeno vozilo - Što dokazuje prometnom dozvolom; a ako je riječ o vitalnim dijelovima vozila (karoserija, motor) dokazom o oštećenju vozila (policijski zapisnik ili neka druga isprava).
  Pravna osoba smije uvoziti rabljene (i nove) dijelove vozila ako je registrirana za takvu djelatnost. Ako je riječ o uvozu dijelova radi dalje prodaje - pravne osobe pri uvozu moraju dobiti uvjerenje tržišnog inspektora da roba odgovara domaćim normama u skladu sa Zakonom o nadzoru kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu (NN broj 21/95).
   
 • Mogu li se uvoziti automobili iz SAD-a?
  Mogu se uvoziti ukoliko udovoljavaju homologacijskim propisima o pojedinačnoj homologaciji vozila.
  Za vozila koja su rađena za uporabu u SAD-u (tj. nisu homologirana za europsko tržište) potrebno je kontaktirati Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu koji će pregledati vozilo i izraditi elaborat.
  Prije kupnje vozila i uvoza poslati upit na FSB sa sljedećim podacima:
  • 1. Fotografija pločice proizvođača (Certification Label, nalazi se u otvoru vozačkih vrata)
  • 2.Fotografija pločice o razini štetne emisije vozila (Vehicle Emission Information, nalazi se u blizini motora vozila).
    
 • Da li traktorska prikolica podliježe postupku utvrđivanja sukladnosti?
  Sve traktorske prikolice koje se registriraju podliježu postupku utvrđivanja sukladnosti.