Procedura za dobivanje dozvola

Dozvolu instruktoru vožnje, predavaču u autoškoli, stručnom voditelju autoškole i ovlaštenom ispitivaču  i ovlaštenom nadzorniku izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova, s rokom važenja od 10 godina. O izdanim dozvolama vodi se registar.

Za dobivanje dozvole potrebno je:

  1. Podnijeti zahtjev na propisanom obrascu
  2. Zahtjev se podnosi Hrvatskom autoklubu, odnosno Ministarstvu unutarnjih poslova
  3. Uz zahtjev se prilaže dokumentacija (dokazi) sukladno popisu
  4. Nakon što je zahtjev kompletiran, dostavlja se MUP-u
  5. MUP izrađuje dozvolu i dostavlja je Hrvatskom autoklubu
  6. Osoba koja je podnijela zahtjev osobno uz potpis preuzima dozvolu u Hrvatskom autoklubu

Popis potrebnih dokumenata koji se moraju priložiti uz zahtjev, mogu se naći u repozitoriju.

Repozitorij