Press kit

Što je Hrvatski autoklub?

Hrvatski autoklub je nacionalna, neprofitna i nestranačka udruga u koju su udruženi autoklubovi, te građani, vozači i vlasnici vozila na motorni pogon. U ovom trenutku u Hrvatski autoklub udruženo je 77 autoklubova s cijelog područja Republike Hrvatske, a udruga broji više od 197.000 aktivnih članova.

Djelatnosti Hrvatskog autokluba:

Hrvatski autoklub obnaša niz različitih djelatnosti iz kojih financira svoje aktivnosti:

 • Sustav članskih prava i pogodnosti za članove Hrvatskog autokluba
 • Tehnička pomoć vozačima na cesti,
 • Touring pomoć i touring usluge članovima i ostalim vozačima,
 • Informiranje javnosti o stanju i prohodnosti cesta,
 • Sigurnost i preventiva u prometu,
 • Izdavačka djelatnost,
 • Zaštita okoliša.

Položaj i ovlasti Hrvatskog autokluba:

Položaj i ovlasti Hrvatskog autokluba uređeni su Zakonom o Hrvatskom autoklubu (NN br. 2/94) te Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Navedenim zakonima Hrvatski autoklub ovlašten je i zadužen za obnašanje značajnih javnih ovlasti kao što su:

 • pružanje tehničke pomoći vozačima na cestama
 • informiranje javnosti o stanju i prohodnosti cesta u Republici Hrvatskoj
 • izdavanje međunarodnih vozačkih dozvola
 • dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu

Pored ovih ovlasti, odlukama tijela državne uprave, Hrvatskom autoklubu povjerena je i:

 • Organizacija i provedba vozačkih ispita za sve kategorije i vrste vozila
 • Obavljanje stručnog nadzora nad subjektima koji obavljaju osposobljavanje kandidata za vozače,
 • Obavljanje stručnog nadzora nad radom stanica za tehnički pregled vozila,
 • Organizacija i provođenje homologacije vozila