Najčešće postavljena pitanja

Pitanja

Odgovori

 • Koliki su troškovi tehničkog pregleda i registracije vozila?
  Troškove tehničkog pregleda i registracije vozila možete provjeriti u stanicama za tehnički pregled vozila.
   
 • Mogu li obaviti tehnički pregled i registraciju vozila izvan mjesta svog prebivališta?
  Tehnički pregled i registraciju vozila, odnosno produljenje valjanosti prometne dozvole možete obaviti u bilo kojoj stanici za tehnički pregled vozila na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Napomena, ukoliko se radi o popunjenoj prometnoj dozvoli istu je potrebno ovjeriti u policijskoj upravi po adresi prebivališta vlasnika vozila.
   
 • Može li se izvršiti tehnički pregled vozila ako su izgubljene registarske pločice?
  Može, no vozilu će u postupku registracije vozila biti dodjeljene nove registracijske pločice sa novim brojem kao i sa novom prometnom dozvolom. Vlasnik vozila je dužan prije tehničkog pregleda u nadležnoj PU/PP prijaviti gubitak ili krađu registracijskih pločica. Važno je napomenuti da se može zamijeniti jedino oštećena i dotrajala pločica u nadležnoj PU/PP.
   
 • Kada istječe valjanost prometne dozvole?
  Valjanost prometne dozvole određuje se prema isteku police obveznog osiguranja od autodgovornosti ili prema zadnjem danu u mjesecu isteka tehničkog pregleda vozila, ako tehnički pregled istiće ranije. Valjanost prometne dozvole treba provjeravati na poleđini prometne dozvole u rubrici prometna dozvola vrijedi do.
   
 • Plaća li se za vozila u vlasništvu invalidnih osoba godišnja naknada za uporabu javnih cesta?
  Pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila imaju invalidne osobe sa 60% tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta, odnosno s ukupno 80% ili više tjelesnog oštećenja.
   
 • Gdje mogu provjeriti katalošku vrijednost rabljenog vozila zbog plaćanja poreza na kupoprodaju vozila?
  Katalošku vrijednost rabljenog vozila možete provjeriti u Poreznoj upravi ili u Centru za vozila Hrvatske na broj telefona 060 66-26-62.
     
 • Kojim identifikacijskim dokumentima stranka može pristupiti tehničkom pregledu i registraciji vozila?
  Kada tehničkom pregledu i registraciji vozila pristupa vlasnik vozila potrebno je dati na uvid važeću osobnu iskaznicu koja sadrži osobni identifikacijski broj (OIB) ili staru važeću osobnu iskaznicu s potvrdom o OIB-u. U slučaju kada umjesto vlasnika vozila dolazi druga osoba, mora dati na uvid važeću osobnu iskaznicu vlasnika vozila, a identifikacija osobe koja je dovezla vozilo u stanicu za tehnički pregled vozila vrši se uvidom u bilo koji važeći dokument s fotografijom (putovnica, vozačka dozvola i sl.). Također, prilikom tehničkog pregleda može se prihvatiti punomoć ovjerena od strane javnog bilježnika čija se preslika odlaže uz kontrolni list u STP.
   
 • Koji je postupak u slučaju gubitka ili krađe prometne dozvole i registarskih pločica?
  Vlasnik vozila dužan je bez odgode prijaviti krađu ili gubitak prometne dozvole i registarskih pločica policijskoj postaji na čijem području su prometna dozvola odnosno registarske pločice ukradene ili izgubljene. Iznimno gubitak ili krađa prometne dozvole i registarskih pločica mogu se prijaviti i nadležnom tijelu koje vozilo vodi u evidenciji. Za izdavanje novog dokumenta u zamjenu za ukradenu ili nestalu prometnu dozvolu potrebno je priložiti: dokaz o identitetu, upravnu pristojbu u biljezima u iznosu od 50,00 kuna i dokaz o uplati iznosa od 35,00 kuna.
   
 • Koji su brojevi telefona stanica za tehnički pregled vozila u Republici Hrvatskoj?
  Brojeve telefona možete potražiti na internetskoj stranici http://www.hak.hr/vozila/tehnicki-pregledi/popis-stp/ ili pozivom na brojeve telefona 01/6441-301 (302-305)