Planski i izvještajni dokumenti

Hrvatski autoklub javno objavljuje godišnji Program rada te Financijski plan kao i izvješća o njihovom izvršenju.

Sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), Hrvatski autoklub objavljuje i izvještaje neovisnog revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja.

Repozitorij