Uvjeti korištenja mrežnih usluga Hrvatskog autokluba

Hrvatski autoklub je jedinstvena nacionalna udruga građana koja obavlja poslove koji su mu kao javne ovlasti povjerene zakonom, a jedna od njih je i pružanje informacija o stanju i prohodnosti cesta u Republici Hrvatskoj. Također, Hrvatski autoklub posebno brine, unapređuje i podupire razvitak domaćeg i međunarodnog motoriziranog turizma.

Sadržaji koji se nalaze na ovom web-sjedištu (www.hak.hr), interaktivnoj karti Hrvatske HAK-a (map.hak.hr) te mobilnim aplikacijama HAK-a isključivo su vlasništvo Hrvatskog autokluba. Nije dopušteno, bez odobrenja Hrvatskog autokluba, reproduciranje, umnožavanje, prerada i objava navedenih sadržaja.

Prenošenje informacija iz redovitih objava Hrvatskog autokluba na svom web-sjedištu, što se osobito, ali ne isključivo odnosi na informacije o stanju i prohodnosti cesta, dopušteno je samo uz objavljivanje izvora informacija, odnosno na elektroničkim medijima postavljanje poveznice na originalni tekst, pazeći pritom na prenošenje točnog datuma i vremena objavljivanja tih informacija. Nije dopušteno, bez pisane suglasnosti Hrvatskog autokluba, takve informacije prerađivati ili objavljivati na proizvodima, uslugama i elektroničkim medijima koji za krajnje korisnike nisu besplatni, odnosno one koje krajnji korisnik mora kupiti i/ili platiti naknadu za njihovo korištenje.

Hrvatski autoklub je udruga građana koja prikuplja, uređuje, objavljuje i distribuira informacije o stanju u prometu u svrhu informiranja svojih članova, kao i drugih zainteresiranih korisnika. Informacije prikuplja od nadležnih institucija i društava (Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatske autoceste, Hrvatske autoceste – održavanje i naplata cestarine d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., županijske uprave za ceste i drugih), ne odgovara za njihovu točnost i istinitost, te se informacije koje se nalaze na stranicama Hrvatskog autokluba ne mogu koristiti kao dokazi u sudskim postupcima.