Najčešće postavljena pitanja

Međunarodna vozačka dozvola – MVD   

 

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu

 

Odgovori

 • Što je međunarodna vozačka dozvola (MVD)?
  Međunarodna vozačka dozvola (MVD) je međunarodno priznati prijevod nacionalne vozačke dozvole. Izdaje se temeljem Međunarodne konvencije o prometu na cestama, Beč, 8. studenog 1968. (u nastavku teksta Bečka konvencija) i Ženevske konvencije o cestovnom prometu, Ženeva, 19. rujna 1949. (u nastavku teksta Ženevska konvencija).
   
 • Što je sve potrebno za izdavanje međunarodne vozačke dozvole (MVD) i koja je cijena?
  Za izdavanje međunarodne vozačke dozvole potrebne su dvije fotografije vozača (3,5*4,5 cm), važeća hrvatska vozačka dozvola, osobna iskaznica ili putovnica ili ovjerene preslike ovih dokumenata ne starije od 90 dana, a cijena je 22,56 €.
   
 • Koliko traje izdavanje međunarodne vozačke dozvole (MVD) i koliko ona vrijedi?
  Samo izdavanje traje nekoliko minuta, a MVD prema Bečkoj konvenciji izdaje se s rokom važenja od tri (3) godine od dana izdavanja odnosno do dana isteka važenja hrvatske vozačke dozvole ako je rok njenog važenja kraći od tri (3) godine. MVD prema Ženevskoj konvenciji izdaje se s rokom važenja od jedne (1) godine od dana izdavanja odnosno do dana isteka važenja hrvatske vozačke dozvole ako je rok njenog važenja kraći od jedne (1) godine.
   
 • Moram li osobno biti prisutan pri izdavanju međunarodne vozačke dozvole (MVD)?
  Da.
   
 • Može li vozač sa stranom vozačkom dozvolom dobiti međunarodnu vozačku dozvolu (MVD) u Republici Hrvatskoj?
  Ne, MVD se može izdati samo vozaču koji ima važeću vozačku dozvolu izdanu u Republici Hrvatskoj i vozaču kojem nije izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u Republici Hrvatskoj.
   
 • Može li stranac s hrvatskom vozačkom dozvolom dobiti međunarodnu vozačku dozvolu (MVD) u Republici Hrvatskoj?
  Da.
   
 • Gdje se izdaje međunarodna vozačka dozvola (MVD)?
  Popis lokacija na kojima možete zatražiti izdavanje međunarodne vozačke dozvole (MVD) možete pronaći na poveznici https://www.hak.hr/ino/poslovnice/.
   
 • Što je dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu?
  Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu je međunarodno priznati dokument kojim vlasnik vozila registriranog u Republici Hrvatskoj dozvoljava drugoj osobi vozaču upravljanje tim vozilom u inozemstvu.
   
 • Što je sve potrebno za izdavanje dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu i koja je cijena?
  Cijena je 7,96 €.

  Ako je vlasnik vozila fizička osoba potrebni su sljedeći dokumenti:

  1. Važeća osobna iskaznica (ili putovnica) vlasnika vozila,
  2. Prometna dozvola vozila za koje se traži Dozvola,
  3. Važeća osobna iskaznica (ili putovnica) korisnika,
  4. Važeća vozačka dozvola korisnika,
  5. Ovjerena punomoć (ako vlasnik nije prisutan).

  Ako je vlasnik vozila pravna osoba potrebni su sljedeći dokumenti:

  1. Izvadak iz sudskog registra,
  2. Važeća osobna iskaznica (ili putovnica) prisutne osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe - vlasnika vozila,
  3. Prometna dozvola vozila za koje se traži Dozvola,
  4. Važeća osobna iskaznica (ili putovnica) korisnika,
  5. Važeća vozačka dozvola korisnika,
  6. Ovjerena punomoć (ako vlasnik nije prisutan).
    
 • Moraju li i vlasnik i korisnik vozila biti prisutni prilikom izdavanja dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu?
  Vlasnik i korisnik vozila moraju biti prisutni prilikom izdavanja dozvole za upravljanje tuđim vozilom. Dozvola se bez prisutnosti vlasnika vozila može iznimno izdati ako:
  • korisnik vozila posjeduje punomoć vlasnika vozila – fizičke osobe, ovjerenu po javnom bilježniku ili od strane diplomatskih i drugih predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu, kojom je ovlašten ishoditi izdavanje Dozvole ispred ovlaštenog izdavatelja.
  • Ako je potrebna javnobilježnička punomoć izdana na stranom jeziku i ovjerena po stranom javnom bilježniku, ista mora biti prevedena na hrvatski jezik po nekom od ovlaštenih sudskih tumača u Republici Hrvatskoj (više pročitajte u pravilniku).
    
 • Gdje se izdaje dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu?

  Popis lokacija na kojima možete zatražiti izdavanje dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu možete pronaći na poveznici https://www.hak.hr/ino/poslovnice/.