Najčešće postavljena pitanja

Pitanja

Odgovori

 • Međunarodna vozačka dozvola - MVD

 • Što je međunarodna vozačka dozvola?
  Međunarodna vozačka dozvola je prijevod hrvatske vozačke dozvole koji se priznaje širom svijeta. Hrvatska međunarodna vozačka dozvola izdaje se sukladno Bečkoj konvenciji o cestovnom prometu iz 1968.
   
 • Što je sve potrebno za izdavanje međunarodne vozačke dozvole?
  Za izdavanje međunarodne vozačke dozvole potrebna je važeća hrvatska vozačka dozvola, osobna iskaznica ili putovnica, 2 fotografije (3,5x4,5 cm), a cijena je 170,00 kn.
   
 • Koliko traje izdavanje međunarodne vozačke dozvole i koliko ona vrijedi?
  Samo izdavanje traje nekoliko minuta, a izdaje se na razdoblje od tri (3) godine. Ukoliko Vaša hrvatska vozačka dozvola ističe unutar tri godine, međunarodna vozačka dozvola izdaje se do datuma važenja hrvatske vozačke dozvole.
   
 • Moram li osobno biti prisutan pri izdavanju međunarodne vozačke dozvole?
  Da.
   
 • Kada mi je potrebna međunarodna vozačka dozvola? Međunarodna vozačka dozvola vam je potrebna za upravljanje vozilom hrvatskih registarskih oznaka u nekim europskim zemljama koje nisu članice EU (Kraljevina Norveška, Island, Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, Moldova, Turska, Albanija, Kosovo ), za sve izvaneuropske zemlje i uvijek kada upravljate vozilom stranih registarskih oznaka u inozemstvu, u  svim zemljama koje nisu članice  EU.
  Ulaskom Republike Hrvatske u EU, direktivom 2006 / 126 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama propisano je da se vozačke dozvole koje su izdale države članice priznaju uzajamno, a da od 19.01.2033. godine , u opticaju mogu biti samo vozačke dozvole u kartičnom obliku. Slijedom toga , države članice EU trebaju priznati i vozačke dozvole koje su izdane u Republici hrvatskoj u papirnatom obliku i prije 01.07.2013. godine i nemaju osnovu zahtijevati Međunarodnu vozačku dozvolu.
   
 • Može li vozač sa stranom vozačkom dozvolom dobiti međunarodnu vozačku dozvolu u Republici Hrvatskoj? Ne, vozač može dobiti samo međunarodnu vozačku dozvolu zemlje koja je izdala i nacionalnu vozačku dozvolu. Međunarodnu vozačku u gotovo cijelom svijetu izdaju nacionalni autoklubovi, pa savjetujemo da se vozači obrate autoklubu u svojoj zemlji.
   
 • Može li stranac s hrvatskom vozačkom dozvolom dobiti međunarodnu vozačku dozvolu u Republici Hrvatskoj? Da.
   
 • Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu

 • Što je dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu (punomoć)? Dozvola za upravljanje tuđim motornim vozilom u inozemstvu je unificirani obrazac FIA-e koji, sukladno čl. 35 Bečke konvencije o cestovnom prometu iz 1968., izdaje Hrvatski autoklub na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku. Potrebna vam je kada upravljate tuđim vozilom izvan granica Republike Hrvatske i služi kao dokaz upravljanja vozilom uz pristanak vlasnika.
   
 • Što je sve potrebno za izdavanje dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu (punomoći)? Za izdavanje punomoći vlasnik mora donijeti svoju osobnu iskaznicu i prometnu dozvolu vozila, a korisnik vozila (osoba koja će upravljati vozilom u inozemstvu) putovnicu ili osobnu iskaznicu ako je državljanin RH. Ukoliko je vlasnik vozila pravna osoba, morate imati još i pečat/žig pravne osobe, odnosno kopiju ugovora o leasingu, ako je vozilo u sustavu leasinga (kopija ugovora ostaje u arhivi Hrvatskog autokluba).
  Cijena punomoći je 60,00 kn.
   
 • Moraju li i vlasnik i korisnik vozila biti prisutni prilikom izdavanja dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu (punomoći)? Vlasnik mora biti prisutan prilikom izdavanja punomoći ili može ovlastiti drugu osobu putem punomoći javnog bilježnika. Korisnik ne mora biti prisutan pri izdavanju punomoći.
   
 • Ostalo

 • Smije li hrvatski državljanin u Hrvatskoj upravljati vozilom stranih registarskih oznaka? Temeljem Konvencije o privremenom uvozu, Carinskog zakona i Uredbe o provođenju Carinskog zakona, hrvatski državljanin ne može upravljati vozilom stranih registarskih oznaka u Republici Hrvatskoj.
  Iznimke su kad hrvatski državljanin posjeduje važeću radnu ili boravišnu vizu države u kojoj je vozilo registrirano, ili je u vozilu prisutan vlasnik vozila.
   
 • Moram li na vozilu imati naljepnicu HR? Svako vozilo koje napušta matičnu zemlju mora imati naljepnicu s međunarodnom oznakom države. Naljepnica mora biti ovalnog oblika, bijele boje s crnim rubom veličine 175x115 mm. Slovna oznaka zemlje mora biti crne boje.
  Izgled ovih oznaka je propisan 3. Aneksom Bečke konvencije o cestovnom prometu iz 1968. godine. Razne reklamne naljepnice, koje nisu u skladu s definiranim izgledom, su nevažeće.