Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Hrvatski autoklub otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu novog pravilnika:

PRAVILNIK O MEĐUNARODNIM VOZAČKIM DOZVOLAMA I DOZVOLAMA ZA UPRAVLJANJE TUĐIM VOZILOM U INOZEMSTVU

Hrvatska je bila stranka samo Bečke konvencije iz 1968. prema kojoj međunarodne vozačke dozvole izdane u Republici Hrvatskoj ne vrijede u državama koje su isključivo stranke Ženevske konvencije. Postoje brojne države koje nisu stranke Bečke konvencije, a stranke su Ženevske konvencije. Ističemo Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Japan, Australiju i Argentinsku Republiku. Zbog toga je aktualizirano pitanje i problem nepriznavanja nacionalnih i međunarodnih vozačkih dozvola izdanih u Republici Hrvatskoj.

Iako kronološki starija, Konvencija o cestovnom prometu iz 1949. (Ženevska konvencija) u Republici Hrvatskoj je stupila na snagu 8. ožujka 2020. Trenutno je na snazi Pravilnik o izdavanju međunarodnih vozačkih dozvola i dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu NN 126/2008. koji u sebi ne sadrži odredbe Ženevske konvencije o izdavanju međunarodnih vozačkih dozvola. S tim u vezi, nacrtom novog Pravilnika o međunarodnim vozačkim dozvolama i dozvolama za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu nastoji se eliminirati trenutna pravna praznina i olakšati hrvatskim državljanima boravak u odnosnim državama.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću održalo se u razdoblju od 7. listopada do 21. listopada 2020.

Izvješće o savjetovanju se nalazi u prilogu.