EuroRAP

Projekt „10-4 Kids“

Fédération Internationale de l'Automobile (u daljnjem tekstu: FIA) 2021. godine objavila je međunarodni natječaj za prijavu projekata ocjenjivanja prometne infrastukture u zonama škola.  Hrvatski autoklub (u daljnjem tekstu:HAK) kao član FIA-e i European Road Assassment Programme (u daljnjem tekstu: EuroRAP) prijavio je projekt „10-4Kids“. Predloženi projekt je nagrađen i odobren za provedbu.

Odabrano je deset reprezentativnih škola i provedena detaljna analiza sigurnosti prometa na cestama u neposrednom okruženju škola prema SR4S (engl. Star Rating for Schools) metodologiji. SR4S je u prosincu 2018. nagrađen prestižnom Međunarodnom nagradom za sigurnost cestovnog prometa Prince Michael, čime je dokazan ogroman potencijal aplikacije za smanjenje rizika i spašavanje života pješaka diljem svijeta. SR4S je metodologija zasnovana na mjerenjima, upravljanju prometom i komunikaciji kako bi se identificirao rizik kojem su djeca izložena na putu do škole, a predlaže efikasne intervencije koje spašavaju živote i preveniraju ozbiljne ozljede.

Odabir škola proveden je na temelju sljedećih kriterija:

  1. Kriterija ravnomjernosti odabira po regijama,
  2. Kriterija tipa područja (urbano/ruralno),
  3. Kriterija udaljenosti škola od mreže magistralnih gradskih prometnica, državnih i županijskih cesta koje se nalaze u njihovom gravitacijskom području,
  4. Kriterija veličine prosječnog godišnjeg dnevnog prometna (PGDPa) na mreži magistralnih gradskih prometnica, državnih i županijskih cesta u gravitacijskom području školskih zona i
  5. Procijenjenih troškova istraživanja.

Ocjenu prometnih zona u okružju odabranih škola u Republici Hrvatskoj i izradu studije proveo je Fakultet prometnih znanosti (FPZ), licencirani tehnički partner EuroRAP-a.

Rbr.

Osnovna škola

Regija

Županija

Mjesto

Tip područja

Adresa

1

Otok

Središnja Hrvatska

Grad Zagreb

Zagreb

Urbano

Stjepana Gradića 4

2

Sela

Središnja Hrvatska

Sisačko-moslavačka

Sela

Ruralno

Sela 103

3

Višnjevac

Slavonija i Baranja

Osječko-baranjska

Višnjevac

Urbano

Crni put 41

4

Bršadin

Slavonija i Baranja

Vukovarsko-srijemska

Bršadin

Ruralno

Duje Zaharića 1

5

Dr. Jure Turića

Lika

Ličko-senjska

Gospić

Urbano

Miroslava Kraljevića 15

6

Plitvička Jezera

Lika

Ličko-senjska

Plitvička Jezera

Ruralno

Mukinje 30

7

Veli Vrh Pula

Hrvatsko primorje i Istra

Istarska

Pula

Urbano

Josipa Zahtile 1

8

Tar - Vabriga

Hrvatsko primorje i Istra

Istarska

Tar

Ruralno

Istarska  21

9

Visoka

Dalmacija

Splitsko-dalmatinska

Split

Urbano

Vrh visoke 32

10

Poličnik

Dalmacija

Zadarska

Poličnik

Ruralno

Ulica dr. Franje Tuđmana 68