EuroRAP

Dionice državnih cesta D100, D101, D102, D103, D104, D105 i D106

U okviru Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Fakultet prometnih znanosti, akreditirani poslužitelj usluga prema EuroRAP/iRAP metodologiji kao tehnički partner Hrvatskog autokluba, koji je nositelj licence EuroRAP/iRAP, u prosincu 2019. godine, proveo je inspekciju i kodiranje 6 odabranih državnih cesta hrvatskog otočja, ukupne duljine 244,3 km:

  • D101 i D100 na otocima Cresu i Lošinju,
  • D102, D103 i D104 na otoku Krku,
  • D105 na otoku Rabu te
  • D106 na otoku Pagu.

Na temelju provedene analize rizika na promatranim državnim cestama utvrđeno je da se na relativno velikom broju cestovnih segmenata uz cestu nalaze stabla većeg promjera te vertikalne izbočene stijene, pri čemu se na takvim lokacijama često ne primjenjuju adekvatni sustavi za sprječavanje sudara poput zaštitnih odbojnih ograda i ublaživača udara što najčešće rezultira teškim prometnim nesrećama. Osim toga, na velikom broju segmenata pregledanih prometnica postoji mogućnost od naleta vozila na nezaštićene početne i završne elemente zaštitnih odbojnih ograda. Mjesta na kojima postoji mogućnost naleta vozila na čvrste objekte smještene uz rub ceste također su jedna od čestih situacija koje mogu dovesti do teških ili smrtnih ozljeda sudionika prometa u slučaju nastanka prometne nesreće.

Na osnovi dobivenih rezultata, očito je da je na relativno velikom dijelu promatrane cestovne mreže utvrđena nezadovoljavajuća razina sigurnosti. Rezultati utvrđivanja sigurnosti cestovne infrastrukture na temelju postupka ocjenjivanja zvjezdicama (Star Rating) prikazani su za različite klase cestovnih korisnika (na ljestvici od 1 do 5) – vozač i putnici u vozilu, motociklisti, pješaci i biciklisti.

Na temelju identificiranih prioritetnih lokacija ili segmenata ceste predložen je plan protumjera pogodan za specifične okolnosti što je korisno ukoliko se mjere sanacije moraju provesti uz ograničena proračunska sredstva. Prevladavajuće predložene mjere sanacije od kojih se očekuju maksimalni učinci su:

  • Izgradnja dodatnog prometnog traka (2 + 1, cesta s ogradom)
  • Postavljanje ili obnavljanje zaštitnih odbojnih ograda s lijeve i desne strane ceste;
  • Postavljanje zvučnih/vibrirajućih traka na bankine ceste
  • Uklanjanje opasnih objekata uz cestu;
  • Iscrtavanje horizontalnih oznaka na kolniku;
  • Asfaltiranje bankine;


Cjelovito izvješće je dostupno u Repozitoriju.