Unutarnji ustroj Stručne službe Hrvatskog autokluba

Stručna služba Hrvatskog autokluba sastoji se od Glavnog ureda i Sektora. Zbog postizanja postavljenih ciljeva HAK-a Stručna služba ustrojena je matrično, i to funkcionalno prema uredima, sektorima, službama i odjelima koji objedinjuju obavljanje pojedinih grupa poslova, i teritorijalno, organizirana u regionalne ispitne centre koji čine zaokružene zemljopisne cjeline.

Glavni tajnik i Zamjenik glavnog tajnika operativno upravljaju Stručnom službom te obavljaju sve poslove potrebne za uspješno rukovođenje u skladu s odredbama zakona, Statuta te odluka Skupštine i Upravnog odbora.

Unutarnji ustroj Stručne službe Hrvatskog autokluba čine šest ureda unutar Glavnog ureda HAK-a te pet sektora koji pokrivaju djelatnosti HAK-a.

U Glavnom uredu se promišljaju, pripremaju i operativno razrađuju razvojne aktivnosti za najvažnije poslovne funkcije HAK-a kao jedinstvene nacionalne udruge: članstvo, prometnu preventivu i tehničku pomoć te javne ovlasti. Sektori u obavljanju svoje poslovne funkcije surađuju s nadležnim državnim tijelima te domaćim i inozemnim organizacijama, gospodarskim i znanstvenim ustanovama čije je područje rada iz domene predmetnih javnih ovlasti HAK-a.

Uredi:

 • Ured predsjednika i glavnog tajnika
 • Ured sigurnosti cestovnog prometa
 • Ured interne kontrole
 • Ured provjere stručne osposobljenosti
 • Uredništvo Revije HAK i novih medija
 • Ured informatike

Sektori:

 • Sektor članstva
 • Sektor tehničke pomoći i informacija
 • Sektor stručnih nadzora i utvrđivanja sukladnosti vozila
 • Sektor za vozače
 • Sektor podrške poslovanju

Osnovni organigram Stručne službe Hrvatskog autokluba