Procedura za polaganje provjere stručne osposobljenosti

Stručni djelatnici autoškole (instruktori vožnje, stručni voditelji, predavači), ovlašteni nadzornici i ovlašteni ispitivači obvezni su se stručno usavršavati. Dužni su pristupiti provjeri stručne osposobljenosti najmanje jedanput u četiri godine i na njoj moraju zadovoljiti, osim ovlaštenog ispitivača, koji je dužan to učiniti svake dvije godine. Osoba koja ne zadovolji ili ne pristupi provjeri stručne osposobljenosti ne smije obavljati poslove za koje je ovlaštena, dok ne zadovolji na provjeri.
Stručno usavršavanje i provjeru stručne osposobljenosti provodi ovlaštena stručna organizacija, odnosno Hrvatski autoklub. Pravilnikom o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti stručnih voditelja autoškola, predavača, instruktora vožnje, ovlaštenih ispitivača i ovlaštenih nadzornika (N.N., broj 148/08.) predviđeni su različiti oblici stručnog usavršavanja kao što su individualni oblik, stručni aktivi, stručna savjetovanja i seminari koje provodi Hrvatski autoklub, pripremljeno i uspješno održano predavanje na tim seminarima, prisustvovanje ili održano predavanje na  znanstveno – stručnim seminarima u zemlji i inozemstvu i ostali oblici stručnog usavršavanja. Istim Pravilnikom  predviđeni su i različiti oblici provjere stručne osposobljenosti djelatnika autoškole, a koji mogu biti polaganjem testa znanja ili održavanjem oglednog nastavnog sata iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila ili nastavnog predmeta  Upravljanje vozilom.

Za prijavu provjere stručne  osposobljenosti potrebno je:

  1. Osobno podnijeti prijavu na propisanom obrascu.
  2. Prijavu podnijeti Hrvatskom autoklubu najkasnije šest mjeseci prije proteka četiri, odnosno dvije godine od zadnje provjere.
  3. Prvi izlazak na provjeru je besplatan, a svaki slijedeći se plaća 33,18 €. Uplatnica u repozitoriju.

Napomena:

  1. Hrvatski autoklub može organizirati pripremne seminare prije provjere
  2. Plan održavanja pripremnih seminara i rokova provjere  stručne osposobljenosti nalazi se u Planu i programu stručnog usavršavanja, koji se također nalazi na web stranicama Hrvatskog autokluba.