• Model Optimum plus
  • Obiteljski Model Optimum plus

Pogodnosti članskog modela "Optimum plus"

Općenito

Općenito Članarina za članski model Optimum plus iznosi 65,00 € (489,74 kn).
Član može učlaniti dodatnog člana za 22,00 € (165,76 kn).
Redovni i dodatni član zajednički koriste pogodnosti odabranog članskog modela.
Članska godina dodatnom članu ističe kad i redovnom članu, neovisno o datumu uplate godišnje članarine za dodatnog člana.
Područje pružanja usluga je teritorij Republike Hrvatske.
Članske pogodnosti mogu se koristiti samo za uredno registrirana vozila.
Član snosi troškove koji su veći od bonusa navedenih u Pravilima članskog modela Optimum plus.
Popust od 50% za učenike i redovne studente od 18 do 25 godina i za osobe koje su navršile 65 godina u trenutku početka članske godine.

Besplatne usluge Pomoći na cesti ukupnog iznosa do 331,81 € (2.500,00 kn) (s PDV-om)

Besplatne usluge Pomoći na cesti i Dodatne usluge do ukupnog iznosa bonusa od 331,81 € (2.500,00 kn) (s PDV-om) za vozila M1 i N1 kategorije Članske pogodnosti Pomoć na cesti i Dodatne usluge član može ostvariti višekratno tijekom članske godine, uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom upravljao vozilom M1/N1 kategorije ili se nalazio u vozilu M1/N1 kategorije, te je pozivom na jedinstveni broj 1987 zatražio pomoć na cesti i pričekao pružanje usluge.

Jedna besplatna usluga prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće ili krađe ukupno najviše do iznosa bonusa od 464,53 € (3.500,00 kn) (s PDV-om)

Jedna besplatna usluga Prijevoza vozila M1/N1/L kategorije u slučaju prometne nesreće ili krađe te jednu besplatnu uslugu Prijevoza vozila L kategorije u slučaju kvara najviše do ukupnog iznosa bonusa od 530,89 € (4.000,00 kn) (s PDV-om) Člansku pogodnost Prijevoz vozila M1/N1/L kategorije u slučaju prometne nesreće ili krađe član može ostvariti jednom tijekom članske godine uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom upravljao vozilom M1/N1/L kategorije ili se nalazio u/na vozilu M1/N1/L kategorije, te je pozivom na jedinstveni broj 1987 zatražio prijevoz vozila M1/N1/L kategorije i pričekao pružanje usluge. Člansku pogodnost Prijevoz vozila L kategorije u slučaju kvara član može ostvariti jednom tijekom članske godine.

Neograničen broj usluga prijevoza vozila uz naplatu prema cjeniku za članove

Neograničen broj usluga uz naplatu prema Pregledu naknada za usluge tehničke pomoći

Vozilo za nastavak putovanja na području Republike Hrvatske, do otklona kvara, najdulje tri dana i najviše do iznosa od 53,09 € (400,00 kn) po danu

Vozilo za nastavak putovanja na području Republike Hrvatske, do otklona kvara, najdulje tri dana i najviše do iznosa od 53,09 € (400,00 kn) po danu Pogodnost vozila za nastavak putovanja može se ostvariti jednom tijekom članske godine ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti za vozila M1/N1 kategorije ili Prijevoza vozila M1/N1/L kategorije u slučaju prometne nesreće ili Prijevoza vozila L kategorije u slučaju kvara. Ista se može koristiti samo ako je zatražena istog dana kada je zatražena usluga Pomoći na cesti za vozila M1/ N1 kategorije ili Prijevoza vozila M1/N1/L kategorije u slučaju prometne nesreće ili Prijevoza vozila L kategorije u slučaju kvara. Ako se 100 ili više km od adrese prebivališta člana dogodila prometna nesreća odnosno kvar koji nije moguće otkloniti tijekom radnog dana, Član može koristiti uslugu vozila za nastavak putovanja za vrijeme popravka vozila M1/N1/L kategorije najdulje tri dana i najviše do iznosa od 53,09 € (400,00 kn) po danu.

ili

Korištenje jednodnevnog smještaja na području Republike Hrvatske, najviše do iznosa od 66,36 € (500,00 kn) po noćenju s doručkom

Korištenje jednodnevnog smještaja na području Republike Hrvatske, najviše do iznosa od 66,36 € (500,00 kn) po noćenju s doručkom Ova se pogodnost može ostvariti jednom tijekom članske godine ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti za vozila M1/N1 kategorije ili Prijevoza vozila M1/N1/L kategorije u slučaju prometne nesreće ili Prijevoza vozila L kategorije u slučaju kvara. Ista se može koristiti samo ako je zatražena istog dana kada je zatražena usluga Pomoći na cesti za vozila M1/N1 kategorije ili Prijevoza vozila M1/N1/L kategorije u slučaju prometne nesreće ili Prijevoza vozila L kategorije u slučaju kvara. Ako se 100 ili više km od adrese prebivališta člana dogodila prometna nesreća odnosno kvar koji nije moguće otkloniti tijekom radnog dana, Član može koristiti uslugu jednodnevnog smještaja, najviše do iznosa od 66,36 € (500,00 kn) za jedno noćenje s doručkom.

ili

Nastavak putovanja ili povratak u mjesto stanovanja na području Republike Hrvatske javnim prijevozom, najviše do iznosa od 33,18 € (250,00 kn)

Nastavak putovanja ili povratak u mjesto stanovanja na području Republike Hrvatske javnim prijevozom, najviše do iznosa od 33,18 € (250,00 kn) Ova se pogodnost može ostvariti jednom tijekom članske godine ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti za vozila M1/N1 kategorije ili Prijevoza vozila M1/N1/L kategorije u slučaju prometne nesreće ili Prijevoza vozila L kategorije u slučaju kvara. Ista se može koristiti samo ako je zatražena u roku od sedam radnih dana od dana kada je zatražena usluga Pomoći na cesti za vozila M1/N1 kategorije, a kvar nije otklonjen ili Prijevoza vozila M1/N1/L kategorije u slučaju prometne nesreće ili Prijevoza vozila L kategorije u slučaju kvara. Ako se 100 ili više km od adrese prebivališta člana dogodila prometna nesreća odnosno kvar koji nije moguće otkloniti tijekom radnog dana, Član može nastaviti putovanje ili se vratiti u mjesto stanovanja vlakom ili autobusom. HAK će nadoknaditi trošak karte najviše do iznosa od 33,18 € (250,00 kn).

Napomena: Pogodnosti Vozilo za nastavak putovanja, Smještaj i Nastavak putovanja ili povratak u mjesto stanovanja ne mogu se međusobno nikako kombinirati. Ostvarivanjem jedne od navedenih usluga, član je iskoristio mogućnost korištenja ostalih dviju usluga.

Jedan kontrolni pregled vozila

Kontrolni pregledi i ostale pogodnosti vezane uz vozilo Kontrolni pregledi mogu se ostvariti tijekom članske godine na području Republike Hrvatske. Pogodnost obuhvaća jednu provjeru ispravnosti rada motora, i jednu kontrolu i podešavanje svjetala za vozila M1/N1 kategorije te jednu kontrolu i podešavanje svjetala za vozila L kategorije. Član također ima pravo dva puta tijekom članske godine koristiti pogodnost demontaže i montaže guma te balansiranje kotača na vozilu M1/N1 kategorije, a ostvaruje se najavom u radionicu autokluba.

Besplatno čuvanje vozila u kvaru ili oštećenog u prometnoj nesreći, do najdulje pet dana

Besplatno čuvanje vozila u kvaru ili oštećenog u prometnoj nesreći, do najdulje pet dana

Jednokratna novčana pomoć u slučaju smrti, u iznosu od 1.327,23 € (10.000,00 kn) ili trajnog tjelesnog oštećenja u iznosu od 2.654,46 € (20.000,00 kn), kao posljedice prometne nesreće

Jednokratna novčana pomoć u slučaju smrti, u iznosu od 1.327,23 € (10.000,00 kn) ili trajnog tjelesnog oštećenja u iznosu od 2.654,46 € (20.000,00 kn), kao posljedice prometne nesreće

Neograničeni broj pravnih savjeta o cestovnom prometu i vozilu

Neograničeni broj pravnih savjeta o cestovnom prometu i vozilu Pogodnost pravnog savjetovanja Član ostvaruje kontaktiranjem HAK-a elektroničkom poštom na adresu pravni.savjeti@hak.hr

Besplatno primanje Revije HAK u tiskanom ili elektroničkom obliku – prema odabiru Člana

Besplatno primanje članskog glasila Revije HAK Revija se može primati u tiskanom ili elektroničkom obliku – prema odabiru Člana.

Korištenje popusta u programima HAK preporučuje!

Korištenje popusta u programu ušteda "HAK preporučuje"

Sudjelovanje u HAK-ovu programu vjernosti

Sudjelovanje u HAK-ovu programu vjernosti

Posebne cijene za članove u web-shopu HAK-a

Posebne cijene za članove u web-shopu HAK-a

Detaljan opis članskog modela i način ostvarivanja pogodnosti možete pogledati ovdje.

Pogodnosti Obiteljskog članskog modela "Optimum Plus"

Općenito

Općenito Članarina za Obiteljsko članstvo modela Optimum plus iznosi 90,00 € (678,11 kn). U Obiteljskom članstvu sudjeluju najmanje dvije osobe: nositelj članstva i ostali članovi obitelji, odnosno roditelji, partneri te njihova djeca do 25. godine života koji zajednički koriste ovdje navedene pogodnosti. Svaki član Obiteljskog članskog modela dobiva vlastitu iskaznicu i može samostalno koristiti pogodnosti. Članska godina obiteljskim članovima ističe kad i nositelju, neovisno o datumu učlanjenja drugih članova obitelji. Članske pogodnosti vezane uz vozilo dostupne su članovima obitelji starijima od 18 godina, a maloljetnici imaju pravo na ostale pogodnosti. Područje pružanja usluga je teritorij Republike Hrvatske. Članske pogodnosti mogu se koristiti samo za uredno registrirana vozila. Članovi Obiteljskog članstva ovog modela snose troškove koji su veći od bonusa navedenih u Pravilima Obiteljskog članskog modela Optimum plus.

Besplatne usluge Pomoći na cesti ukupnog iznosa do 464,53 € (3.500,00 kn) (s PDV-om)

Besplatne usluge Pomoći na cesti i Dodatne usluge do ukupnog iznosa bonusa od 464,53 € (3.500,00 kn) za vozila M1 i N1 kategorije (s PDV-om) Članske pogodnosti Pomoć na cesti i Dodatne usluge članovi Obiteljskog članstva mogu ostvariti višekratno tijekom članske godine, uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom jedan od punoljetnih članova Obiteljskog članstva upravljao vozilom M1/N1 kategorije ili se nalazio u vozilu M1/N1 kategorije, te je pozivom na jedinstveni broj 1987 zatražio pomoć na cesti i pričekao pružanje usluge.

Jedna besplatna usluga prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće ili krađe ukupno najviše do iznosa bonusa od 663,61 € (5.000,00 kn) (s PDV-om)

Jedna besplatna usluga prijevoza vozila M1/N1/L kategorije u slučaju prometne nesreće ili krađe te jednu besplatnu uslugu Prijevoza vozila L kategorije u slučaju kvara najviše do ukupnog iznosa bonusa od 663,61 € (5.000,00 kn) (s PDV-om) Člansku pogodnost Prijevoz vozila M1/N1/L kategorije u slučaju prometne nesreće ili krađe član Obiteljskog članstva može ostvariti jednom tijekom članske godine uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom član Obiteljskog članstva upravljao vozilom M1/N1/L kategorije ili se nalazio u/na vozilu M1/N1/L kategorije, te je pozivom na jedinstveni broj 1987 zatražio prijevoz vozila M1/N1/L kategorije i pričekao pružanje usluge. Člansku pogodnost Prijevoz vozila L kategorije u slučaju kvara član Obiteljskog članstva može ostvariti jednom tijekom članske godine.

Neograničen broj usluga uz naplatu prema Pregledu naknada za usluge tehničke pomoći

Neograničen broj usluga uz naplatu prema Pregledu naknada za usluge tehničke pomoći

Vozilo za nastavak putovanja na području Republike Hrvatske, do popravka kvara, najdulje četiri dana i najviše do iznosa od 53,09 € (400,00 kn) po danu

Vozilo za nastavak putovanja na području Republike Hrvatske, do popravka kvara, najdulje četiri dana i najviše do iznosa od 53,09 € (400,00 kn) po danu Pogodnost vozila za nastavak putovanja može se ostvariti jednom tijekom članske godine ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti za vozila M1/N1 kategorije ili Prijevoza vozila M1/N1/L kategorije u slučaju prometne nesreće ili Prijevoza vozila L kategorije u slučaju kvara. Ista se može koristiti samo ako je zatražena istog dana kada je zatražena usluga Pomoći na cesti za vozila M1/N1 kategorije ili Prijevoza vozila M1/N1/L kategorije u slučaju prometne nesreće ili Prijevoza vozila L kategorije u slučaju kvara. Ako se 100 ili više km od adrese prebivališta ili boravišta člana Obiteljskog članstva dogodila prometna nesreća odnosno kvar koji nije moguće otkloniti tijekom radnog dana, član Obiteljskog članstva može koristiti uslugu vozila za nastavak putovanja za vrijeme popravka vozila M1/N1/L kategorije do najdulje četiri dana i najviše do iznosa od 53,09 € (400,00 kn) po danu.

ili

Korištenje dvodnevnog smještaja na području Republike Hrvatske, najviše do iznosa od 66,36 € (500,00 kn) za noćenje s doručkom

Korištenje dva dana smještaja na području Republike Hrvatske, najviše do iznosa od 66,36 € (500,00 kn) za noćenje s doručkom Ovu pogodnost Obiteljsko članstvo može ostvariti jednom tijekom članske godine ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti za vozila M1/N1 kategorije ili Prijevoza vozila M1/N1/L kategorije u slučaju prometne nesreće ili Prijevoza vozila L kategorije u slučaju kvara. Ista se može koristiti samo ako je zatražena istog dana kada je zatražena usluga Pomoći na cesti za vozila M1/N1 kategorije ili Prijevoza vozila M1/N1/L kategorije u slučaju prometne nesreće ili Prijevoza vozila L kategorije u slučaju kvara. Ako se 100 ili više km od adrese prebivališta ili boravišta člana Obiteljskog članstva dogodila prometna nesreća odnosno kvar koji nije moguće otkloniti tijekom radnog dana, svaki član Obiteljskog članstva koji se nalazio u vozilu može koristiti uslugu dva dana smještaja, najviše do maksimalnog iznosa od 66,36 € (500,00 kn) za jedno noćenje s doručkom.

ili

Nastavak putovanja ili povratak u mjesto stanovanja na području Republike Hrvatske javnim prijevozom, najviše do iznosa od 33,18 € (250,00 kn)

Nastavak putovanja ili povratak u mjesto stanovanja na području Republike Hrvatske javnim prijevozom, najviše do iznosa od 33,18 € (250,00 kn) Ovu pogodnost Obiteljsko članstvo može ostvariti jednom tijekom članske godine ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti za vozila M1/N1 kategorije ili Prijevoza vozila M1/N1/L kategorije u slučaju prometne nesreće ili Prijevoza vozila L kategorije u slučaju kvara. Ista se može koristiti samo ako je zatražena u roku od sedam radnih dana od dana kada je zatražena usluga Pomoći na cesti za vozila M1/N1 kategorije, a kvar nije otklonjen ili Prijevoza vozila M1/N1/L kategorije u slučaju prometne nesreće ili Prijevoza vozila L kategorije u slučaju kvara.
Ako se 100 ili više km od adrese prebivališta ili boravišta člana Obiteljskog članstva dogodila prometna nesreća odnosno kvar koji nije moguće otkloniti tijekom radnog dana, svaki član Obiteljskog članstva koji se nalazio u vozilu može nastaviti putovanje ili vratiti se u mjesto stanovanja vlakom ili autobusom. HAK će nadoknaditi trošak karte za svakog člana Obiteljskog članstva najviše do iznosa od 33,18 € (250,00 kn).

Napomena: Pogodnosti Vozilo za nastavak putovanja, Smještaj i Nastavak putovanja ili povratak u mjesto stanovanja ne mogu se međusobno nikako kombinirati. Ostvarivanjem jedne od navedenih usluga, član je iskoristio mogućnost korištenja ostalih dviju usluga.

Jedan kontrolni pregled vozila

Kontrolni pregledi i ostale pogodnosti vezane uz vozilo Kontrolni pregledi mogu se ostvariti tijekom članske godine na području Republike Hrvatske. Pogodnost Kontrolnih pregleda vozila M1/N1 kategorije Obiteljskog članstva obuhvaća jednu provjeru ispravnosti rada motora i jednu kontrolu i podešavanje svjetala, dok pogodnost Kontrolnog pregleda vozila L kategorije obuhvaća jednu kontrolu i podešavanje svjetala. Obiteljsko članstvo također ima pravo dva puta tijekom članske godine koristiti pogodnost demontaže i montaže guma te balansiranje kotača na vozilu M1/N1 kategorije, a ostvaruje se najavom u radionicu autokluba.

Besplatno čuvanje vozila u kvaru ili oštećenoga u prometnoj nesreći, do najdulje pet dana

Besplatno čuvanje vozila u kvaru ili oštećenoga u prometnoj nesreći, do najdulje pet dana

Jednokratna novčana pomoć u slučaju smrti, u iznosu od 1.327,23 € (10.000,00 kn) ili trajnog tjelesnog oštećenja u iznosu od 2.654,46 € (20.000,00 kn), kao posljedice prometne nesreće

Jednokratna novčana pomoć u slučaju smrti, u iznosu od 1.327,23 € (10.000,00 kn) ili trajnog tjelesnog oštećenja u iznosu od 2.654,46 € (20.000,00 kn), kao posljedice prometne nesreće

Neograničeni broj pravnih savjeta o cestovnom prometu i vozilu

Neograničeni broj pravnih savjeta o cestovnom prometu i vozilu Pogodnost pravnog savjetovanja Član ostvaruje kontaktiranjem HAK-a elektroničkom poštom na adresu pravni.savjeti@hak.hr

Besplatno primanje članskog glasila Revije HAK

Besplatno primanje članskog glasila Revije HAK Revija se može primati u tiskanom ili elektroničkom obliku – prema odabiru Člana. Jedan primjerak revije se dostavlja za cijelu obitelj.

Korištenje popusta u programima HAK preporučuje!

Korištenje popusta u programu ušteda "HAK preporučuje"

Sudjelovanje u HAK-ovu programu vjernosti

Sudjelovanje u HAK-ovu programu vjernosti

Posebne cijene za članove u web-shopu HAK-a

Posebne cijene za članove u web-shopu HAK-a

Detaljan opis članskog modela i način ostvarivanja pogodnosti možete pogledati ovdje.