Vozila

Na ovom dijelu web stranica Hrvatskog autokluba možete dobiti korisne informacije o nizu djelatnosti koje Hrvatski autoklub obavlja temeljem javnih ovlasti, povjerenih mu od strane Republike Hrvatske odnosno tijela državne uprave.

Riječ je o informacijama iz područja tehničkih pregleda i registracije vozila, s obzirom da Hrvatski autoklub obavlja poslove stručnog nadzora nad radom stanica za tehnički pregled vozila.

Nadalje, dostupne su Vam informacije iz područja homologacije vozila, s obzirom da je u nadležnosti Hrvatskog autokluba praćenje i koordinacija načina obavljanja poslova homologacije pojedinačno uvezenih vozila, te stručni nadzor nad radom ispitnih mjesta za homologaciju vozila.

Također, na ovim stranicama možete pronaći informacije o prodaji vozila i plovila pod carinskim nadzorom s obzirom da Hrvatski autoklub obavlja poslove prikupljanja, preuzimanja, čuvanja i javne prodaje privremeno uvezenih ili oduzetih stranih prijevoznih sredstava.