Vozila

Na ovom dijelu web stranica Hrvatskog autokluba možete dobiti korisne informacije o nizu djelatnosti koje Hrvatski autoklub obavlja temeljem javnih ovlasti, povjerenih mu od strane Republike Hrvatske odnosno tijela državne uprave.

Riječ je o informacijama iz područja tehničkih pregleda i registracije vozila, s obzirom da Hrvatski autoklub obavlja poslove stručnog nadzora nad radom stanica za tehnički pregled vozila.

Nadalje, dostupne su Vam informacije iz područja utvrđivanja sukladnosti vozila (homologacija), s obzirom da je u nadležnosti Hrvatskog autokluba praćenje i koordinacija načina obavljanja poslova utvrđivanja sukladnosti pojedinačno uvezenih vozila, te stručni nadzor nad radom ispitnih mjesta za utvrđivanje sukladnosti vozila.