Ekologija

Ekologija

Zadaci i obveze u području zaštite okoliša i učinkovitom korištenju energije

Međunarodni zadaci i obveze

 • potpora za uspostavu regulative o ograničenju emisije CO2 u automobilima
 • senzibilizacija javnosti i promjena promišljanja osobne uloge
 • potpora politici i mjerama za poboljšanje kvalitete zraka
 • promocija prihvatljivijih goriva za okoliš
 • promocija čišćih “zelenih tehnologija vozila”
 • stvaranje navika za manjom i efikasnijom potrošnjom goriva (urbano planiranje, cestovna infrastruktura)
 • promicanje “zelenog oporezivanja”
 • poticanje javnosti za rjeđe korištenje osobnih automobila (kvalitetan alternativni prijevoz)
 • usvajanje dugoročne aktivne politike za ubrzanje eko modernizacije vozila
 • učinkovitije informiranje potrošača (poticanje kupnje čistih vozila)
 • poticanje eko vožnje

Nacionalni zadaci i obveze

Senzibiliziranje javnosti i poticanje donošenja zakonskih i fiskalnih mjera
 • kampanja “Make cars green”
 • upućivanje prijedloga osiguravateljima glede stimulacije vlasnika “zelenih vozila” u sustavu premija
 • organiziranje i održavanje stručnih skupova
Neposredne aktivnosti HAK-a i autoklubova
 • nabavka ekološki prihvatljivih vozila
 • korištenje i objava rezultata ADAC ECO-Testa
 • organizacija za članove besplatnog ispitivanja ispušnih plinova vozila (EKO-test)
 • provođenje kampanje “ECODRIVEN”
 • kontrola kvalitete goriva na benzinskim postajama
 • uspostava suradnje s nadležnim ministarstvima i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i udrugama za ukapljeni naftni plin (UNP) i prirodni stlačeni plin (NGV CEFTA) te INA-PROPLIN-om
 • praćenje problematike zaštite zraka u području cestovnog prometa, ostvarivanja strategije FIA i Deklaracije o kakvoći zraka, klimatskim promjenama i ekonomičnosti goriva na globalnoj razini te Programa mjera i aktivnosti HAK-a i autoklubova (na nacionalnoj razini)