Najčešće postavljena pitanja

Pitanja

Odgovori

 • Kako se mogu učlaniti ?

Učlaniti se možete osobno u bilo kojem autoklubu na području Republike Hrvatske (popis možete pronaći ovdje), osobno u poslovnicama HAK-a, na našim mrežnim stranicama www.hak.hr, putem poziva na besplatni broj telefona 0800/9987 gdje će Vam operateri na Vašu adresu poslati pristupnicu i uplatnicu za učlanjenje.
 

 • Koje članske modele nudite?

Hrvatski autoklub nudi 8 (osam) članskih modela, to su: Start, Optimum,  Optimum plus, Europa, Obiteljsko članstvo modela Start, Obiteljsko članstvo modela Optimum, Obiteljsko članstvo modela Optimum plus, Obiteljsko članstvo modela Europa. Više informacija o modelima možete pročitati ovdje
 

 • Što je obiteljsko članstvo?

Obiteljsko članstvo podrazumijeva obitelj odnosno zajednicu obiteljskog života koju čine roditelji, partneri te njihova djeca do 25. godine života, uključujući i djecu koja ne žive s obitelji ako nisu zasnovala vlastitu obitelj. Obiteljsko članstvo podrazumijeva i jednoroditeljske obitelji koje čine jedan roditelj i dijete ili djeca, kao i obitelji bez djece.
 

 • Koje modele obiteljskog članstva nudite?

Hrvatski autoklub nudi 4 (četiri) modela obiteljskog članstva: Start, Optimum, Optimum plus i Europa. Više informacija o modelima obiteljskog članstva dostupno je ovdje.
 

 • Kada počinje vrijediti moje članstvo u HAK-u?

Članstvo u HAK-u počinje u 00:00 sati dana nakon zaprimljene Pristupnice i uplate godišnje članarine. HAK nema obvezu ispuniti zahtjeve koji se odnose na realiziranje članskih pogodnosti prije početka članstva.
 

 • Mogu li svoje članstvo prebaciti na drugu osobu?

Članstvo nije prenosivo.
 

 • Kome se mogu obratiti za detaljne informacije o članstvu?

Za detaljne informacije o članstvu se možete obratiti Službi za korisnike na besplatan broj telefona 0800/9987. 
 

 • Moram li platiti članarinu da dobijem člansku iskaznicu?

HAK će članu u roku deset dana po primitku Pristupnice i evidentiranju uplate godišnje članarine dostaviti člansku iskaznicu. 
 

 • Zašto nisam dobio novu člansku iskaznicu, a obnovio sam članstvo?

Članska iskaznica koju ste već primili je trajna te vrijedi sve dok obnavljate članarinu u istom članskom modelu i ostajete član istog autokluba.
 

 • Što trebam učiniti ako izgubim člansku iskaznicu?

Prijavite gubitak iskaznice na besplatan broj telefona 0800/9987, a mi ćemo Vam izdati novu iskaznicu.
 

 • Moram li popuniti pristupnicu i poslati je u HAK?

Pristupnica je dokument za učlanjenje kojim se iskazuje prihvaćanje ciljeva HAK-a, Općih uvjeta i Pravila članskih modela i kojim članovi daju svoje osnovne podatke potrebne za učlanjenje. Članstvo u HAK-u se ostvaruje potpisom Pristupnice odnosno njenom dostavom i uplatom godišnje članarine. Zbog svega navedenog potrebno je poslati ispunjenu i potpisanu Pristupnicu u HAK.

 

 • Zašto moram dati svoj OIB i datum rođenja?

Sukladno Zakonu o udrugama, HAK mora voditi evidenciju svojih članova sa podacima o OIB-u i datumu rođenja. Navedeni podaci nam olakšavaju prepoznavanje članova u slučaju istog imena i prezimena. 
 

 • Kome mogu prijaviti promjenu osobnih podataka?

Promjenu osobnih podataka možete prijaviti na besplatan broj telefona 0800/9987 ili putem elektronske pošte na adresu clanstvo@hak.hr i samostalno na portalu MojHAK.
 

 • Što je MojHAK?

MojHAK je portal samo za članove HAK-a gdje je moguće produljiti članstvo, ažurirati osobne podatke, pregledati svoje intervencije, čitati Reviju HAK i sl.
 

 • Mogu li vidjeti i podatke svojih obiteljskih članova na portalu MojHAK?

Ne, svaki član može pregledavati samo svoje osobne podatke uz prethodnu registraciju.
 

 • Je li članstvo vezano uz osobu ili uz vozilo?

Članstvo u HAK-u je vezano uz osobu te isključivo osoba čije je ime i prezime navedeno na članskoj iskaznici može koristiti članske pogodnosti.
 

 • Mogu li nadoplatiti članarinu i promijeniti članski model u tekućoj članskoj godini?

Članarinu nije moguće nadoplatiti. Moguće je ponovo učlaniti se u drugi članski model.
 

 • Što je dodatni član?

Uz redovnog člana može se učlaniti jedan dodatni član. Redovni i dodatni član zajednički koriste članske pogodnosti redovnog člana. Članska godina dodatnog člana završava istog datuma kao i članska godina redovnog člana, neovisno o datumu uplate godišnje članarine za dodatnog člana. HAK se obvezuje dodatnom članu izdati iskaznicu.
 

 • Tko ima pravo na 50% popusta na članarinu?

Učenici i redovni studenti koji su u trenutku početka članske godine stariji od 18, a mlađi od 25 godina mogu ostvariti popust od 50% na iznos godišnje članarine. Popust se ostvaruje prigodom učlanjenja i plaćanja godišnje članarine uz predočenje potvrde škole ili potvrde fakulteta o redovnom školovanju. Pravo na navedeni popust prestaje gubitkom statusa učenika ili redovnog studenta odnosno navršenom 25. godinom života.
 

Osobe koje su u trenutku početka članske godine navršile 65 godina mogu ostvariti popust od 50% na iznos godišnje članarine. Popust se ostvaruje prigodom učlanjenja i plaćanja godišnje članarine, uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta iz kojeg je vidljiv datum rođenja.

Osobe s utvrđenim tjelesnim oštećenjem od najmanje 50% mogu ostvariti popust od 50% na iznos godišnje članarine. Popust se ostvaruje prigodom učlanjenja i plaćanja godišnje članarine, uz predočenje Rješenja nadležne Područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđivanju postotka tjelesnog oštećenja ili Rješenja nadležnog upravnog tijela županije odnosno Grada Zagreba za osobe s utvrđenim statusom hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata. Ovaj popust nije moguće ostvariti za plaćanje godišnje članarine u članskom modelu Optimum plus.

Popusti se ne odobravaju na iznos godišnje članarine za sve modele obiteljskog članstva.
 

 • Mogu li osobe koje koriste popuste imati dodatnog člana i mogu li ostvariti popust na cijenu članarine za dodatnog člana?

Osobe koje, prema pravilima članskih modela, imaju pravo na korištenje popusta na redovnu cijenu članarine ne mogu imati dodatnog člana. Ne odobravamo popust na iznos godišnje članarine za dodatnog člana.
 

 • Mogu li obnoviti svoje članstvo u bilo kojem autoklubu neovisno kojeg autokluba sam član?

Članstvo možete obnoviti u bilo kojem autoklubu ili izravno u poslovnicama HAK-a.
 

 • Zašto na uplatnici koju mi šaljete nije naveden iznos?

Hrvatski autoklub nudi više članskih modela s različitim iznosima članarine te svojim članovima nudi na izbor koji model žele platiti za novu člansku godinu.
 

 • Mogu li umjesto Revije HAK izabrati nešto drugo?

Revija HAK je pogodnost koju članovi imaju u sklopu svih članskih modela te se ne može zamijeniti za nešto drugo.
 

 • Što je HAK preporučuje i što mi nudi te na koji način ?

HAK preporučuje je sustav popusta na usluge članovima koji Hrvatski autoklub razvija dugi niz godina. HAK želi omogućiti svojim članovima korištenje usluga pod što povoljnijim uvjetima i to u hotelsko-turističkim objektima, servisima, autoradionicama, kampovima, trgovinama i u drugim djelatnostima vezanim uz putovanje, odmor, održavanje ili popravak vozila, kupovinu rezervnih dijelova i drugih roba i usluga kod partnera uključenih u ovaj sustav.

Popuste na usluge članovi HAK-a mogu ostvariti temeljem važeće članske iskaznice HAK-a, a kada usluge koriste u hotelskim i ugostiteljskim objektima, pravo popusta imaju i članovi obitelji, odnosno osobe koje se u trenutku korištenja usluge nalaze u društvu s članom.

Popis naših partnera i mjesta gdje možete ostvariti popuste pronađite ovdje
 

 • Kako mogu sudjelovati u nagradnom programu „Član učlani novog člana“ ?

U programu mogu sudjelovati svi članovi Hrvatskog autokluba odnosno članovi autokluba udruženog u Hrvatski autoklub (sudionici programa). Pravo na poklon mogu ostvariti učlanjenjem novog člana kada novi član u članskim modelima Start, Optimum, Optimum plus, Europa plaća punu članarinu bez popusta, a sve u skladu s Pravilima koje možete pročitati ovdje.  

Sudionik Programa popunjava kupon Programa koji se objavljuje u Reviji HAK. U obrazac kupona upisuje ime i prezime, članski broj, redni broj odabranog poklona, te podatke za novog člana. Tako popunjen kupon s podacima i uplatnicom za novog člana dostavlja na adresu: Hrvatski autoklub ("Član učlani novog člana"), 10010 Zagreb, Avenija Dubrovnik 44.
 

 • Što je Pomoć na cesti?

Pod pojmom Pomoć na cesti podrazumijeva se usluga dijagnoze ili otklona kvara na vozilu na cesti te usluga prijevoza vozila ako kvar nije moguće otkloniti.
 

 • Zašto me HAK ne 'šlepa' do kuda ja želim?

Ako je kvar vozila takav da otklon kvara na licu mjesta nije moguć, vozilo će biti prevezeno do najbliže radionice ili ovlaštenog servisa, po procjeni HAK-a. Ako do kvara vozila dođe u mjestu gdje postoji više radionica ili ovlaštenih servisa član može odabrati u koji želi prevesti vozilo. Ako se vozilo ne može popraviti u radionici ili ovlaštenom servisu tijekom radnog dana, član može odabrati kamo će vozilo biti prevezeno, pri čemu sukladno Pravilima modela snosi trošak pružene usluge koji prelazi iznos preostalog bonusa Pomoći na cesti. 
 

 • Mogu li člansku pogodnost Vozilo za nastavak putovanja ili Smještaj koristiti kad ja to želim?

Ne, jednu od navedenih članskih pogodnosti se može koristiti isključivo ako je zatražena isti dan kada i članska pogodnost Pomoć na cesti za vozila M1/N1 kategorije ili Prijevoz vozila u slučaju prometne nesreće za vozila M1/N1/L kategorije ili Prijevoz vozila L kategorije u slučaju kvara te ako ste udaljeni od 100 ili više km od Vašeg prebivališta, a kvar nije moguće otkloniti istog dana.
 

 • Koji članski model mi omogućava prijevoz za motocikl/moped?

Članski model Optimum plus i obiteljsko članstvo modela Optimum plus su namijenjeni svima onima koji osim vozila M1 i N1 kategorije koriste i vozila L kategorije (npr. mopedi, motocikli, tricikli, četverocikli…).
 

 • Hoće li mi u slučaju kvara na motociklu mehaničar na licu mjesta otkloniti isti?

Ne, bit će organiziran prijevoz motocikla.
 

 • Koji broj zovem kada trebam pomoć u inozemstvu?

Broj za pozive iz inozemstva je +385 1 1987 ili  +385 1 4693 700.
 

 • U kojim državama mogu koristiti članski model Europa?

Područje pružanja usluga je teritorijalno područje Republike Hrvatske i sljedećih država: Albanije, Austrije, Belgije, Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Cipra, Crne Gore, Češke, Danske, Estonije, Finske, Francuske (uključujući Monako i Korziku), Grčke, Irske, Islanda, Italije (uključujući San Marino, Vatikan, Sardiniju), Kosova, Latvija, Litve, Luksemburga, Mađarske, Republike Sjeverne Makedonije, Malte, Nizozemske, Norveške, Njemačke, Poljske, Portugala, Rumunjske, Rusije, Slovačke, Slovenije, Srbije, Španjolske (uključujući Gibraltar i Andoru), Švedske, Švicarske, Turske (europski i azijski dio), Ukrajine te Velike Britanije.
 

 • Kako ostvariti pravo na kontrolne preglede i što uključuju?

Član ostvaruje Kontrolne preglede najavom u radionicu autokluba. Kontrolni pregledi vozila M1 i N1 kategorije obuhvaćaju jednu provjeru ispravnosti rada motora te jednu kontrolu i podešavanje svjetala. Kontrolni pregledi vozila L kategorije obuhvaćaju jednu kontrolu i podešavanje svjetala u modelu Optimum plus i Obiteljskom članstvu modela Optimum plus.
 

 • Kako mogu ostvariti pogodnost montaže, demontaže guma i balansiranja kotača?

Član ostvaruje ovu pogodnost samo za vozila M1 i N1 kategorije i to najavom u radionicu autokluba.
 

 • Koliko puta u članskoj godini mogu koristiti pogodnost demontaže, montaže i balansiranja kotača?

Član može koristiti ovu pogodnost u članskoj godini ovisno o članskom modelu. Model Start pruža jedno korištenje u članskoj godini, a modeli Optimum, Optimum plus i Europa dva puta u članskoj godini. Navedena pogodnost namijenjena je vozilima M1 i N1 kategorije.
 

 • Što je jednokratna novčana pomoć? Kako je zatražiti?

Jednokratna novčana pomoć u slučaju smrti ili tjelesnog oštećenja Korisnika članskih pogodnosti ostvaruje se tijekom članske godine sukladno Pravilniku o ostvarivanju jednokratne novčane pomoći u slučaju smrti ili tjelesnog oštećenja kao posljedice prometne nesreće korisnika članskih pogodnosti Hrvatskog autokluba. Više o ovoj članskoj pogodnosti pročitajte u Pravilniku koji se nalazi na linku Opći uvjeti članstva.
 

 • Pravne osobe – imaju li pravo na popust, mogu li imati dodatnog člana, mora li biti navedena fizička osoba kao nositelj članstva?

Pravne osobe ne mogu ostvariti popuste koje nudi Hrvatski autoklub niti imaju mogućnost učlanjenja dodatnog člana.
Pravne osobe mogu biti članovi HAK-a ako su registrirane na području Republike Hrvatske i ako odrede fizičku osobu kao člana najkasnije s danom uplate godišnje članarine.  
 

 • Što je program „Moje prvo članstvo“ i kakve pogodnosti nudi?

Program „Moje prvo članstvo“ je dobrovoljan i jednokratan program čiji su Korisnici punoljetne fizičke osobe do 25. godine života koje su neposredno nakon položenog vozačkog ispita B kategorije potpisale Pristupnicu za sudjelovanje.  Svojim korisnicima omogućuje sigurnost i mobilnost na prvim samostalnim kilometrima vožnje. Više informacija o programu dostupno je ovdje.