Propisi o tehničkim pregledima i registraciji vozila

 

Zakon o sigurnosti prometa na cestama [NN, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22],

Pravilnik o registraciji i označavanju vozila [NN, broj 130/17],

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila [NN, broj 16/18, 63/19, 117/20 i 100/22],

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila na cesti [NN, broj 132/17, 117/20 i 100/22],

Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama [NN, broj 85/16, 24/17, 70/19 i 60/20],

Pravilnik o ispitivanju vozila [NN, 152/09 i 8/15],

Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila [NN, broj 155/22],

Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila [NN, broj 96/15 i 98/15],

Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine [NN, broj 136/2011],

Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon [NN, broj 156/14],

Uredba o tarifi upravnih pristojbi [NN, broj 156/22],

Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica [NN, broj 58/16, 130/17, 6/21, 64/21 i 155/22],

Pravilnik o starodobnim vozilima (oldtimerima) [NN, broj 58/09] i

Pravilnik o tehničkim uvjetima za turističko vozilo [NN, broj 86/15].