Propisi o tehničkim pregledima i registraciji vozila

Zakon o sigurnosti prometa na cestama [NN, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17],

Pravilnik o registraciji i označavanju vozila[NN, broj 130/17],

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila [NN, broj 16/18],

Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama[NN, broj 85/16 i 24/17],

Pravilnik o ispitivanju vozila[NN, 152/09 i 8/15],

Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila[NN, broj 122/14, 122/16 i 130/17],

Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila[NN, broj 96/15 i 98/15],

Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine [NN, broj 136/2011],

Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon[NN, broj 156/14],

Uredba o dopunama Uredbe o tarifi upravnih pristojbi[NN, broj 129/17],

Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica[NN, broj 58/16 i 130/17],

Pravilnik o starodobnim vozilima (oldtimerima)[NN, broj 58/09],

Pravilnik o tehničkim uvjetima za turističko vozilo[NN, broj 86/15].