Procedura za polaganje stručnog ispita

Stručni voditelji u autoškoli, predavači, ovlašteni ispitivači I ovlaštenii nadzornici moraju položiti stručni ispit. (čl.203, 206. i 208. Zakona). Program stručnog ispita te način njegove provedbe propisuje ministar nadležan za unutarnje poslove.
Strični ispit provodi ovlaštena stručna organizacija, odnosno Hrvatski autoklub.
Za polaganja stručnog ispita potrebno je:

  1. Podnijeti prijavu na propisanom obrascu (obrazac u privitku)
  2. Prijava se podnosi Hrvatskom autoklubu
  3. Uz popunjenu prijavu prilaže se propisana dokumentacija (dokazi)
  4. Nepotpuna prijava se ne razmatra
  5. Osoba koja se prijavila mora obaviti propisane pripreme
  6. Osoba koja je prijavila polaganje stručnog ispita, može pristupiti ispitu u roku koji je odredilo Povjerenstvo Hrvatskog autokluba
  7. Plan stručnih ispita nalazi se u Planu stručnog usavršavanja
  8. O terminu polaganja Povjerenstvo podnositelja prijave obavještava najkasnije mjesec dana prije održavanja stručnog ispita