Pregled naknada

I. USLUGE POMOĆI NA CESTI I DODATNE USLUGE

NAZIV USLUGE IZNOS NAKNADE
1. PAUŠAL dijagnoza kvara i/ili popravak (do 30 minuta rada i do 20 km) 37,16 €
2. PAUŠAL – zamjena kotača na vozilu (do 30 minuta rada i do 20 km) 37,16 €
3. PAUŠAL istakanje i zbrinjavanje pogrešno utočenog goriva (do 60 minuta rada i do 20 km) 66,36 €
4. PAUŠAL otvaranje zaključanog vozila (do 60 minuta rada i do 20 km) Klasično 39,82 €
Vozilo s elektroničkim blokadama 66,36 €
5. PAUŠAL – osposobljavanje nefunkcionalne unutarnje brave (na upravljaču)
za pokretanje vozila (do 30 minuta rada i do 20 km)
37,16 €
6. PAUŠAL – zamjena žarulje kratkog svijetla (u noćnim uvjetima vožnje ili
uvjetima smanjenje vidljivosti) - (do 30 minuta rada i do 20 km)
37,16 €
7. Rad mehaničara na cesti (do 30 minuta) 13,27 €
8. Naknada za dodatni kilometar 1,00 €
 • Obračun kilometraže za usluge Pomoći na cesti i Dodatne usluge računa se za dolazak na intervenciju i povratak s intervencije, kao polazna točka računa se lokacija baze-stacionara iz koje je vozilo krenulo, a koja je kao takva prijavljena i odobrena od strane HAK-a.
 • Ukoliko dođe do otkaza usluge, bez krivnje izvršitelja, HAK priznaje trošak ukupno prijeđenih kilometara po naknadi za dodatni kilometar (bez obračuna naknade Paušala). HAK će također priznati i sve stvarno nastale troškove naknada za upotrebu cesta, mostova, tunela i trajekata.
 • Ugrađeni dijelovi u vozilo naplaćuju se od korisnika usluge.
 • Za usluge pod rednim brojem 3., 4. i 5. korisnik usluge je dužan potpisati izjavu o prihvaćanju rizika.

 

II. USLUGE UKLANJANJA VOZILA S CESTE I PRIJEVOZA VOZILA

NAZIV USLUGE IZNOS NAKNADE
1. PAUŠAL – utovar, istovar i prijevoz (do 20 km) 50,43 €
2. Naknada za dodatni kilometar 1,33 €
3. Upotreba hidrauličnih sustava 79,63 €
4. Izvlačenje vozila iz podzemne garaže 53,09 €
5. Izvlačenje vozila na cestu 39,82 €
6. Otežan utovar vozila s ceste 26,54 €
 • Standardni utovar i istovar vozila uključeni su u naknadu paušalnog iznosa.
 • Obračun usluga uklanjanja i prijevoza vozila temelji se na “punoj vožnji”, tj. obračunava se kilometraža koju je specijalno vozilo za uklanjanje i prijevoz prešlo od mjesta utovara do mjesta istovara.
 • Ukoliko dođe do otkaza usluge, bez krivnje izvršitelja, HAK priznaje trošak u visini 50% ukupno prijeđenih kilometara po naknadi za dodatni kilometar (bez obračuna naknade Paušala). HAK će također priznati i sve stvarno nastale troškove naknada za upotrebu cesta, mostova, tunela i trajekata.
 • Naknada za uklanjanje i prijevoz vozila viših od 2 m, dužih od 6 m ili vozila čija je masa praznog vozila od 2001 kg do 2500 kg uvećava se 25%, a za vozila čija je masa praznog vozila od 2501 kg do 3500 kg za 50%. U slučaju da u vozilu ima tereta koji značajno povećava masu vozila, obavezno kontaktirati Kontaktni centar i dostaviti fotografiju tereta i vozila radi odobrenja.
 • Za usluge pod rednim brojem 3., 4., 5., i 6. potrebno je obavezno kontaktirati Kontaktni centar i dostaviti fotografiju vozila i mjesta intervencije na e-mail 1987@hak.hr radi odobrenja.
 • Ukoliko se pruža usluga vuče prikolice uz osnovni prijevoz vozila (prijevoz skupa vozila) naknada se uvećava za 50%.
 • Ukoliko Kontaktni centar izda nalog za izvršenje usluge izvan područja djelovanja izvršitelja, priznaje se trošak u visini 50% prijeđenih "praznih" kilometara umanjenih za broj prijeđenih kilometara u "punoj vožnji". Ukoliko je "puna vožnja" bila unutar Paušala, ukupno prijeđeni "prazni" kilometri umanjuju se za broj kilometara priznat u Paušalu.
 • Ukoliko se nakon usluga Izvlačenje vozila na cestu i Izvlačenje vozila iz podzemne garaže ne izvrši usluga uklanjanja ili prijevoza vozila, izvršitelju se priznaje trošak u visini 50% ukupno prijeđenih "praznih" kilometara po naknadi za dodatni kilometar (bez obračuna naknade Paušala).

 

III. USLUGE ČUVANJA VOZILA

NAZIV USLUGE IZNOS NAKNADE
1. Čuvanje vozila - do 6,0 m dužine ili 4,0 m širine 3,98 €
2. Čuvanje vozila - preko 6,0 m dužine ili 4,0 m širine 7,96 €

ZAJEDNIČKE ODREDBE

 • Naknade za noćni rad od 22-06 sati, rad nedjeljom, državnim praznikom ili blagdanom uvećavaju se 30%.
 • Za čekanje korisnika usluge više od jednog sata obračunava se 7,96 € po započetom satu i naplaćuje se od korisnika usluge. Za čekanje korisnika usluge obvezna je najava i odobrenje Kontaktnog centra, a odnosi se na obvezu čekanja na mjestu intervencije kod policijskog očevida ili čekanja u redu za trajekt kao i vrijeme provedeno na trajektu.
 • Stvarno nastali troškovi naknade za ceste, mostove, tunele i trajekte obračunavaju se u dolasku i odlasku.
 • HAK posebnim korisnicima sukladno zaključenom ugovoru može odobriti popust na naknade definirane ovim pregledom.
 • U iznose naknada nije uračunat porez na dodanu vrijednost (PDV).

Ovaj Pregled naknada za usluge tehničke pomoći stupa na snagu i primjenjuje se od 1. lipnja 2022. S danom primjene ovog Pregleda prestaje važiti Pregled naknada za usluge tehničke pomoći što ga je Upravni odbor Hrvatskog autokluba donio na svojoj 9. sjednici održanoj 29. travnja 2021.