Savjetovanje s javnošću

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita

Predmetni Pravilnik, odnosno opći akt Hrvatskog autokluba kao ovlaštene stručne organizacije iz članka 206. važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama, mijenja se zbog zakonske obveze usklađivanja s provedbenim propisom (podzakonski akt) koji je donio ministar nadležan za unutarnje poslove. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču („Narodne novine“, broj 102/2020.), objavljen je 16. rujna 2020., a stupio je na snagu 24. rujna 2020. Hrvatski autoklub kao ovlaštena stručna organizacija dužan je uskladiti i organizirati provođenje vozačkih ispita u skladu s provedbenim propisom i donijeti opći akt. Izmjenama i dopunama općeg akta, Hrvatski autoklub želi pobliže propisati i uskladiti način rada i postupanja prilikom provedbe vozačkih ispita.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću održavalo se u razdoblju od 7. do 21. listopada 2020. U prilogu se nalaze izvješća o provedenom savjetovanju.