Vozački ispiti

 

Što čini vozački ispit?

Vozački ispit čini jedinstvenu cjelinu i sastoji se od nastavnih predmeta:

1. Prometni propisi i sigurnosna pravila (PPSP)

2. Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći (PPP)

3. Upravljanje vozilom (UV).

 

Tko može polagati vozački ispit?

Vozački ispit može polagati samo kandidat za vozača koji je završio osposobljavanje po propisanom programu i ako je navršio broj godina potrebnih za izdavanje vozačke dozvole za kategoriju za koju se osposobio.

 

Naknada za polaganje vozačkog ispita

Visinu naknade za polaganje vozačkog ispita utvrđuje ministar nadležan za unutarnje poslove. Naknadu za polaganje vozačkog ispita snosi kandidat za vozača koji je prijavljen za polaganje vozačkog ispita.

Kandidat naknadu za polaganje vozačkog ispita iz pojedinog nastavnog predmeta, putem uplatnice, uplaćuje Hrvatskom autoklubu na broj računa: HR1523600001101244010, Zagrebačka banka.

Autoškola je dužna u prijemnom uredu na vidnom mjestu istaknuti Odluku o visini naknade za polaganje vozačkog ispita, kao i visinu naknade za ispitni sat iz predmeta Upravljanje vozilom, koja se plaća autoškoli.

Naknadu za sudjelovanje instruktora vožnje i korištenje vozila autoškole u svrhu provedbe ispita iz Upravljanja vozilom prema ugovoru kandidat plaća izravno autoškoli.

Visina naknade za polaganje vozačkog ispita po pojedinom nastavnom predmetu iznosi:

Redni broj

Naziv nastavnog predmeta

Visina naknade

1.

Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći

15,76 €

2.

Prometni propisi i sigurnosna pravila

19,58 €

3.

Upravljanje vozilom

3.1.

AM ,A1, A2, A, F, G

27,21 €

3.2.

B

31,35 €

3.3.

B –kod 96, BE, C1, D1

33,51 €

3.4.

C1E, D1E, C

40,81 €

3.5.

CE

43,96 €

3.6.

D, DE, H

50,10 €

Odluka o visini naknade za polaganje vozačkog ispita objavljena je u «Narodnim novinama», broj 155/2022. U naknadi Odluke nije sadržan porez na dodanu vrijednost.

Naknadu za sudjelovanje instruktora vožnje i korištenje vozila autoškole u svrhu provedbe ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom kandidat plaća autoškoli. 

Naknadu za korištenje vozila Hrvatskog autokluba u svrhu polaganja vozačkog ispita kandidat uplaćuje Hrvatskom autoklubu, a koju utvrđuje ovlaštena stručna organizacija svojim općim aktom.