Oglašavanje u Reviji HAK

U primjeni je nova Odluka o cjeniku i uvjetima oglašavanja u Reviji HAK, koju možete preuzeti iz repozitorija ispod.