Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski autoklub uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03 i 144/10).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Hrvatskom autoklubu. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu Hrvatskog autokluba, Avenija Dubrovnik 44, 10.000 Zagreb
  • na broj fax-a: 01 6623 111
  • elektroničkom poštom na: sluzbenik.za.informiranje@hak.hr
  • ili donijeti osobno u pisarnicu Hrvatskog autokluba, Avenija Dubrovnik 44, 10.000 Zagreb od 08:00 do 16:00 sati.