Stručno usavršavanje

Vrlo značajne iskorake i usklađivanje s praksom u EU Hrvatski autoklub napravio je u području stručnog usavršavanja. Nema više isključivo provjere stručnih djelatnika autoškola testom već postoji i niz drugih stručnih aktivnosti koje nudimo. Regionalno, tijekom cijele godine organiziramo pripremne seminare stručnog usavršavanja, u kojima osiguravamo visoku kvalitetu prezentacija i predavača iz Hrvatskog autokluba, ali i s Fakulteta prometnih znanosti, visokoškolskih ustanova i instituta s kojima surađujemo te i nastupe vrlo kvalitetnih predavača iz autoškola.

Savjetovanja s autoškolama organiziramo uz uvažavanje tema za koje autoškole pokazuju najveći interes, a za one naše kolege koji nemaju ambicija da potrebne bodove za provjeru stručne osposobljenosti steknu isključivo kroz aktivnosti stručnog usavršavanja organiziramo i provedbu provjere stručne osposobljenosti kroz održavanja oglednih nastavnih sati iz nastavnih predmeta UV ili PPSP.

Samo oni koji ne prihvate nijedan od tih ponuđenih oblika stručnog usavršavanja ići će na provjeru stručne osposobljenosti testom.

Onima koji imaju potrebne uvjete omogućavamo provedbu stručnih ispita za stručne voditelje i predavače u autoškolama, kao i ovlaštene ispitivače i nadzornike, a isto tako pomažemo im u stjecanju potrebnih dopuštenja (licenci) kod nadležnih tijela vlasti.