O HAK-u

Što je Hrvatski autoklub?

Hrvatski autoklub je nacionalna, neprofitna i nestranačka udruga u koju su udruženi autoklubovi, te građani, vozači i vlasnici vozila na motorni pogon. U ovom trenutku u Hrvatski autoklub udruženo je 60 autoklubova s cijelog područja Republike Hrvatske, a udruga broji oko 230.000 aktivnih članova i korisnika članskih pogodnosti.

Djelatnosti Hrvatskog autokluba

Hrvatski autoklub obnaša niz različitih djelatnosti iz kojih financira svoje aktivnosti:

 • Sustav članskih prava i pogodnosti za članove Hrvatskog autokluba
 • Tehnička pomoć vozačima na cesti,
 • Touring pomoć i touring usluge članovima i ostalim vozačima,
 • Informiranje javnosti o stanju i prohodnosti cesta,
 • Sigurnost i preventiva u prometu,
 • Izdavačka djelatnost,
 • Zaštita okoliša.

Položaj i ovlasti Hrvatskog autokluba

Položaj i ovlasti Hrvatskog autokluba uređeni su Zakonom o Hrvatskom autoklubu (NN br. 2/94) te Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Navedenim zakonima Hrvatski autoklub ovlašten je i zadužen za obnašanje značajnih javnih ovlasti kao što su:

 • pružanje tehničke pomoći vozačima na cestama
 • informiranje javnosti o stanju i prohodnosti cesta u Republici Hrvatskoj
 • izdavanje međunarodnih vozačkih dozvola
 • dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu

Pored ovih ovlasti, odlukama tijela državne uprave, Hrvatskom autoklubu povjerena je i:

 • Organizacija i provedba vozačkih ispita za sve kategorije i vrste vozila
 • Obavljanje stručnog nadzora nad subjektima koji obavljaju osposobljavanje kandidata za vozače,
 • Obavljanje stručnog nadzora nad radom stanica za tehnički pregled vozila,
 • Organizacija i provođenje homologacije vozila

Stručne, razvojne, materijalno-financijske i administrativno tehničke poslove obavljaju zaposlenici u radnom odnosu u Hrvatskom autoklubu kojih je trenutno više od 200, od kojih preko 70% ima visoku ili višu stručnu spremu što je garancija obavljanja poslova na visokoj stručnoj i profesionalnoj razini.

Povijest Hrvatskog autokluba

Hrvatski autoklub nastavlja djelovanje i zasniva svoje postojanje na tradicijama Prvog hrvatskog automobilnog kluba utemeljenog 1. lipnja 1906. godine, Prvog hrvatskog moto-kluba utemeljenog 1921. godine, Automobilističko-motociklističkog saveza Hrvatske osnovanog 1946. godine i Auto-moto saveza Hrvatske osnovanog 1948. godine.

Članstvo u međunarodnim asocijacijama

Hrvatski autoklub član je značajnih i respektabilnih međunarodnih organizacija, kao što je FIA (Federation Internationale de l'Automobile) - međunarodna automobilistička federacija koja okuplja oko 80 milijuna članova.