Međunarodna suradnja

FIA

FIA - Fédération Internationale de l'Automobile je osnovana 1904. godine i od tada zastupa interese autoklubova i automobilista u cijelome svijetu. Ona ujedno organizira i upravlja međunarodnim automobilističkim sportom, te se pri međunarodnim instancama kao što su Organizacija Ujedinjenih Nacija i Europska unija zalaže za rješavanje pitanja vezanih uz sigurnost na cestama, očuvanje okoliša i zaštitu potrošača.

Ova međunarodna organizacija okuplja 150 automobilističkih udruga iz 117 zemalja, a HAK je i njenim članom postao 1992. godine.

CIECA - Commission Internationale des Examens de Conduite Automobile

Hrvatski je autoklub aktivni član međunarodne asocijacije CIECA, asocijacije koja okuplja organizacije koje se bave provedbom vozačkih ispita u više od trideset zemalja svijeta. Članstvom u CIEC-i HAK stjeće izravni uvid u načine provođenja vozačkih ispita u pojedinim zemljama ali i uvid u kriterije i standarde koji će se primjenjivati glede uspostave buduće jedinstvene vozačke dozvole Europske unije.

CITA - Međunarodni komitet za tehničku kontrolu vozila

CITA je međunarodna neprofitna udruga organizacija ovlaštenih za kontrolu tehničke ispravnosti vozila.

HAK je od 1999. godine punopravni član CITA u svojstvu stručne organizacije koja obavlja nadzor rada stanica za tehnički pregled vozila u Republici Hrvatskoj.

Osnovni ciljevi CITA su trajna izmjena informacija i iskustava među članovima udruge iz područja obaveznog tehničkog pregleda vozila u svrhu promicanja sigurnosti prometa na cestama i zaštite okoliša kao i standardizacija metoda i uvjeta tehničkog pregleda vozila te informacijskih sustava za pohranjivanje podataka o provedenim tehničkim pregledima vozila. U ostvarivanju ciljeva CITA tijesno surađuje sa institucijama Europske unije i Ujedinjenih naroda (UN/ECE) te drugim međunarodnim tijelima i institucijama.

ARC Europe

HAK kao i ostali ARC Europe klubovi pruža brojne i raznovrsne članske usluge i povlastice. Možete se pouzdati u najbolje usluge pomoći na cesti, ali isto tako i u široku ponudu raznovrsnih ušteda i drugih beneficija na vašem putovanju u zemlji i inozemstvu.

ARC Europe program pod nazivom Show your Card! - Pokaži svoju iskaznicu! jedinstveni je svjetski program kojim se u Europi kao i u SAD, Kanadi, Koreji, Meksiku, i u još puno drugih zemalja za članove autoklubova nude uštede prigodom putovanja, najma vozila, odsjedanja u hotelima, posjete muzejima, zabavnim parkovima, najma skija, kupovine modne odjeće i još mnogo, mnogo toga....

Na http://www.arceurope.com/ možete pronaći sve što ARC Europe kao asocijacija nudi u svakoj pojedinoj zemlji preko ARC Europe autoklubova.

EuroRAP (European Road Assesment Programme)

Međunarodna je neprofitna udruga registrirana u Brusselsu koju su formirale automobilističke organizacije i cestovne vlasti kako bi zajednički unapređivali sigurnost prometa na europskim cestama.

EuroRAP trenutno okuplja 30 članovaiz 20 zemalja. Početkom 2005. godine Hrvatski autoklub postao je punopravni član EuroRAP udruge. EuroRAP podržavaju i vodeći proizvođači automobila, te on predstavlja sestrinski program EuroNCAP-u (European New Car Assesment Programme / Europski program procjene novih automobila) u okviru kojeg se provode crash testovi novih vozila na osnovu kojih im se dodjeljuju zvjezdice za sigurnost.

EuroRAP dodjeljuje zvjezdice cestama za sigurnost i izrađuje karte koje pokazuju rizik nastanka prometnih nesreća koje uzrokuju smrt i po život opasne ozljede. Ističe poboljšanja koja se mogu provesti na cestama da se smanji vjerojatnost nastanka prometnih nesreća, odnosno smanji razina stradanja ako ipak dođe do istih.