Izuzeća i alternativni zahtjevi

Prema članku 44. Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica utvrđivanje sukladnosti ne provodi se za:

 1. vozila uvezena/unesena za članove diplomatskih i konzularnih predstavništava stranih država u Republici Hrvatskoj koja će imati registracijske oznake diplomatskog ili konzularnog predstavništva;
 2. vozila koja nisu predviđena za vožnju u cestovnom prometu i koja neće biti registrirana;
 3. vatrogasna vozila uz prethodno mišljenje Državne uprave za spašavanje i zaštitu;
 4. vozila namijenjena vojnim potrebama Oružanih snaga Republike Hrvatske, osim gospodarskih vozila i vozila za prijevoz putnika.

Ravnatelj zavoda može donijeti odluku da se vozilo izuzme od postupka utvrđivanja sukladnosti vozila.

Zahtjev za izuzeće od postupka utvrđivanja sukladnosti iz točaka 1. i 3. stavka 1. i stavka 2. ovoga Pravilnika podnosi se Zavodu za mjeriteljstvo.

Za primjenu odredbe iz točke 4., Ministarstvo obrane Republike Hrvatske izdaje odgovarajuću izjavu.


Alternativni zahtjevi

Osim izuzeća, utvrđivanje sukladnosti se može tražiti prema alternativnim zahtjevima i to za ova vozila:

 1. starodobna vozila kojima se smatraju vozila starija od 30 godina i vozila koja predstavljaju doprinos njegovanju i obogaćivanju tehničke kulture;
 2. vozila koja radi preseljenja unose/uvoze fizičke osobe ako su vozila bila u njihovom vlasništvu najmanje 6 mjeseci;
 3. vozila koja uvoze/unose osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, stečena na temelju pravomoćnog sudskog rješenja o nasljeđivanju;
 4. rabljenih vozila posebne namjene (sukladno točki C 5. Priloga I);
 5. vozila koja se po prestanku diplomatske i konzularne službe stavljaju u prodaju u Republici Hrvatskoj u skladu s recipročnom primjenom privilegije za diplomatsko-konzularna predstavništva i njihovo osoblje;
 6. vozila koja se stavljaju u prodaju, a nalazila su se u sustavu carinskog nadzora.
  Zahtjev za primjenu alternativnog postupka utvrđivanja sukladnosti iz točaka 1. do 6. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se Zavodu za mjeriteljstvo.