Vozila proizvedena prema američkim standardima

Utvrđivanje sukladnosti vozila koja nemaju europsku homologaciju zbog čega za to vozilo ne postoji EU COC dokument i za koje se ne može izdati Potvrda proizvođača.

1. korak

Prije uvoza vozila potrebno je poslati (e-mailom ili poštom) UPIT na:

Državni zavod za mjeriteljstvo
Odjel za homologaciju vozila
Ul. Grada Vukovara 178
10 000 Zagreb
homologacija@dzm.hr
Fakultet strojarstva i
brodogradnje
Katedra za motore i vozila
Ulica Ivana Lučića 5
10 000 Zagreb
zoran.lulic@fsb.hr

 

sa sljedećim podacima, odnosno dokumentima vozila:

  • a1) Fotografija pločice proizvođača (Certification Label, nalazi se u otvoru vozačkih vratiju).
  • a2) Fotografija pločice o razini štetne emisije vozila (Vehicle Emission Information, u motorskom prostoru).

Ako je odgovor na UPIT pozitivan, vozilo prema dokumentaciji ispunjava homologacijske zahtjeve RH, te ga se može dovesti na prethodno dogovoren pregled u Laboratorij za motore i vozila Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Kontakt osobe:

  • voditelj Laboratorija doc. dr. sc. Zoran Lulić (091/ 652 34 19) 
     

Ako vozilo nije registrirano u jednoj od članica EU:
(te slijedom toga nije ni usklađeno s prometnim propisima EU)

Na vozilu je prije pregleda u Laboratoriju za motore na Fakultetu strojarstva i brodogradnje potrebno izvršiti preinake na svjetlosno-signalnom sustavu vozila. Ako za vozilo nedostaju neki bitni tehničko-homologacijski podaci koji se obično utvrđuju kad se vozilo registrira u EU (a3), postoji mogućnost da se vozilo u kasnijem postupanju (korak C.) uputi na dodatna ispitivanja (buke, snage motora itd.).

 

Ako je vozilo registrirano u jednoj od članica EU:

Ako je riječ o tzv. američkom vozilu koje je već registrirano u nekoj o zemalja članica EU obratite se DZM-u za daljnje postupanje.

2. korak

PB. Na temelju pregleda vozila i dostavljene dokumentacije (a) u Laboratoriju za motore i vozila (FSB) izrađuje se dokument: Ocjena sukladnosti vozila za izvaneuropska tržišta s obzirom na Europske homologacijske propise. Taj dokument zamjenjuje potvrdu proizvođača ili COC dokument, a sadrži popis izvaneuropskih i odgovarajućih ECE/EU propisa koje je predmetno vozilo zadovoljavalo u trenutku proizvodnje.

3. korak

Nakon toga se vozilo podvrgava pregledu i ispitivanju izvršenih preinaka i funkcioniranju izvorne (američke) opreme i uređaja u Laboratoriju za homologacijska ispitivanja (u Stanici za tehnički pregled 'Institut', Centar za vozila Hrvatske, Velika Gorica, Sisačka 39c, kontakt: Janko Presečki, tel. 01 / 637 92 26). Izdavanjem pozitivnog izvještaja vozilo može pristupiti konačnoj homologacijskoj provjeri u istoj stanici

4. korak

Provjeru sukladnosti pojedinačnog vozila (homologacije) u Stanici za tehnički pregled 'Institut' Centra za vozila (Velika Gorica, Sisačka 39c) obavlja ovlašteni ispitivač, a završni dokument, Potvrda o sukladnosti pojedinačnog vozila ('E 25') uvjet je za carinjenje vozila.

Dakle, tek nakon izdavanja Potvrde o sukladnosti pojedinačnog vozila sigurno je da se američko vozilo može ocariniti i uvesti, a zatim i registrirati.

 

TROŠKOVI
Predmet Iznos
Pregled vozila i izrada elaborata (B), FSB, Zagreb 786,38 €
Ispitivanja uređaja na vozilu (C) koja se provode zbog provjere naknadno obavljenih preinaka i funkcioniranja izvornih (američkih) uređaja. CVH, Velika Gorica
signalno-svjetlosna oprema
retrovizori
brzinomjer
ispitivanje buke
(po potrebi i drugo)
318,53 €
Provjera sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila (D), CVH, Velika Gorica 82,95 €
Preinaka/izmjena svjetlosno-signalne opreme prema EU homologacijskim propisima (po potrebi i drugo):
ugradnja pozicijskog svjetla
preinaka načina aktiviranja pokazivača smjera, položaja i boje njihovog svjetla
ugradnja svjetla za vožnju unatrag
ugradnja stražnjeg svjetla za maglu
ugradnja svjetala za osvjetljenje registarske tablice
ugradnja stražnjih katadioptera
995,42 €*
*Procjena na temelju provedenih preinaka na nekim tipovima vozila u ovlaštenim servisnim radionicama.