Kategorija BE

Upute za osposobljavanje kandidata za vozače BE kategorije vozila.

U osposobljavanje kandidata za vozače BE kategorije vozila možete se uključiti ako:

  1. pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom B+E kategorije od nadležne zdravstvene ustanove
  2. posjedujete vozačku dozvolu B kategorije


1.
OSPOSOBLJAVANJE

Predviđen fond sati koje kandidat za vozača BE kategorije vozila treba realizirati je 5 nastavnih sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila i 10 nastavnih sati iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom.

Pregled minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozača vozila iz nastavnih predmeta Prometni propisi sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom nalaze se u prilogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače („Narodne novine“ br: 132/2017, 6/2018,102/2020) vidi odjeljak Propisi i upute.

Za lakše svladavanje programa, samostalno učenje i pripremanje za ispit pribavite Priručnik.

Po položenom teorijskom ispitu autoškola kandidatu određuje instruktora vožnje za nastavu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. 

Nastava iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom izvodi se individualno, najdulje 2 nastavna sata dnevno, osim provedbe nastave na autocesti ili noću. Za vrijeme trajanja osposobljavanja iz ovog nastavnog predmeta morate imati kod sebe Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača BE kategorije vozila i knjižicu kandidata za vozača u koju instruktor vožnje treba uredno upisivati i potpisivati sve podatke o pojedinoj nastavnoj jedinici. Osposobljavanje iz ovog nastavnog predmeta se izvodi na prometnom vježbalištu i na javnoj cesti. 

Nastava u pravilu traje 10 nastavnih sati, a može trajati i duže, sve dok instruktor vožnje ne ocjeni da ste svladali nastavni program tog nastavnog predmeta. Za vrijeme trajanja nastave u drugoj polovici propisanog fonda sati vučno i priključno vozilo trebaju biti opterećeni teretom mase propisanim Programom vozačkog ispita. Priključno vozilo s kojom se ispit obavlja mora biti opterećeno kako bi ukupna masa iznosila najmanje 800 kg. Osposobljavanje iz ovog nastavnog predmeta se izvodi na prometnom vježbalištu i na javnoj cesti. 

Kandidat  za vozača koji već posjeduje vozačku dozvolu bilo koje kategorije ili vrste vozila nije dužan polagati ispit iz nastavnog predmeta Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći. Također ispit iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama  ozlijeđenima u prometnoj nesreći nisu dužni polagati kandidati za vozača koji su stekli zvanja: doktora medicine, medicinske sestre/medicinskog tehničara i primalje.


2. PRIJAVA KANDIDATA ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA

Polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje se ovlaštenoj stručnoj organizaciji.


Autoškola prijavljuje kandidata za ispit iz pojedinog nastavnog predmeta nakon što završi osposobljavanje prema propisanom planu i programu iz tog nastavnog predmeta te nakon što je stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao to potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača, osim nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, gdje realizaciju programa potpisuje predavač, a ovjerava stručni voditelj autoškole.

Iznimno, autoškola može prijaviti kandidata za vozača na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom i prije završetka osposobljavanja, a najranije ako mu je preostalo još pet nastavnih sati za B kategoriju vozila, a za ostale kategorije još tri nastavna sata do završetka minimalnog propisanog plana i programa, uz uvjet da se osposobljavanje završi najmanje 48 sati prije polaganja ispita. Kandidat za vozača smije pristupiti polaganju ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom samo ako je u cijelosti završio propisani plan i program osposobljavanja.


3. VOZAČKI ISPIT 

Kandidat za vozača BE kategorije dužan je nakon završenog osposobljavanja polagati ispit iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila i Upravljanja vozilom.

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom sastoji se od provedbe ispita na prometnom vježbalištu i provedbe ispita na javnoj cesti.