Kategorija D1

Upute za osposobljavanje kandidata za vozače D1 kategorije vozila.

U osposobljavanje kandidata za vozače D1 kategorije vozila možete se uključiti ako:

1. pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom D1 kategorije  od nadležne zdravstvene ustanove

2. posjedujete vozačku dozvolu  B, C1 ili C kategorije vozila i niste mlađi od 20 godina i šest mjeseci,

3. možete samostalno rješavati ispitne testove

1. OSPOSOBLJAVANJE

Predviđen fond sati koje kandidat za vozača D1 kategorije vozila treba realizirati ako posjeduje vozačku dozvolu B kategorije vozila je 20 nastavnih sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila i 20 nastavnih sati iz nastavnog premeta Upravljanje vozilom, odnosno ako posjeduje vozačku dozvolu  C, CE kategorije vozoila tada je dužan realizirati 10 nastavnih sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila i 15 nastavnih sati iz Upravljanja vozilom.

Pregled minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozača vozila iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom nalaze se u prilogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače („Narodne novine“ broj: 124/12.,129/12., 146/12., 151/13. i 160/13.) vidi odjeljak Propisi i upute.

Za lakše svladavanje programa, samostalno učenje i pripremanje za ispit pribavite Priručnik.

Po položenom teorijskom ispitu autoškola kandidatu određuje instruktora vožnje za nastavu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. 

Nastava iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom izvodi se individualno, najdulje 2 nastavna sata dnevno, osim provedbe nastave na autocesti ili noću. Osposobljavanje iz ovog nastavnog predmeta se izvodi  na javnoj cesti. Za vrijeme trajanja osposobljavanja iz ovog nastavnog predmeta morate imati kod sebe Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača D1 kategorije vozila i knjižicu kandidata za vozača u koju instruktor vožnje treba uredno upisivati sve podatke o pojedinoj nastavnoj jedinici i potpisivati ih. 

Nastava u pravilu traje koliki je propisani fond nastavnih sati, a može trajati i duže, sve dok instruktor vožnje ne ocjeni da ste svladali nastavni program tog nastavnog predmeta.

Kandidat  za vozača koji već posjeduje vozačku dozvolu bilo koje kategorije ili vrste vozila  nije dužan polagati ispit iz nastavnog predmeta Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

2. PRIJAVA KANDIDATA ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA

Polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje se ovlaštenoj stručnoj organizaciji.

Ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta može se prijaviti putem autoškole, koja prijavljuje kandidata za polaganje ispita korištenjem računalnog programa ili web-stranice ili podnošenjem popunjene prijavnice ovlaštenoj stručnoj organizaciji osobno ili putem elektroničke pošte (e-mail ili korištenje web-adrese). 

Ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta kandidat može prijaviti nakon što završi osposobljavanje prema propisanom programu iz tog nastavnog predmeta te nakon što mu stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao potpiše i ovjeri tijek osposobljavanja u Knjižici kandidata za vozača.

3. VOZAČKI ISPIT 

Kandidat za vozača D1 kategorije dužan je nakon završenog osposobljavanja polagati vozački ispit iz nastavnog predmeta Prometnih propisa i sigurnosnih pravila i Upravljanja vozilom.

Ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta kandidat može prijaviti nakon što završi osposobljavanje prema propisanom programu iz tog nastavnog predmeta te nakon što mu te nakon što mu stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao potpiše i ovjeri tijek osposobljavanja u Knjižici kandidata za vozača.