Kategorija F

Upute za osposobljavanje kandidata za vozače F kategorije vozila.

 U osposobljavanje kandidata za vozače F kategorije vozila možete se uključiti ako:

1. pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom F kategorije  od nadležne zdravstvene ustanove

2. niste mlađi od 15 godina i šest mjeseci

3. možete samostalno rješavati ispitne testove
 

1.OSPOSOBLJAVANJE 

Predviđen fond sati koje kandidat za vozača F kategorije vozila treba realizirati je 30 nastavnih sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, 9 nastavnih sati iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i 15 nastavnih sati iz Upravljanja vozilom (traktorom).  

Ako kandidat za vozača posjeduje vozačku dozvolu AM kategorije vozila tada je dužan realizirati 4 nastavna sata iz Prometnih propia i sigurnosnih pravila i 10 nastavnih sati iz Upravljanja vozilom, a ako posjeduje G kategoriju vozila tada je dužan realizirati 10 nastavnih sati iz Upravljanja vozilom.

Pregled minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozača vozila iz nastavnih predmeta Prometni propisi sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom nalaze se u prilogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače („Narodne novine“ broj: 124/12.,129/12., 146/12., 151/13. i 160/13.) vidi odjeljak Propisi i upute.

Za lakše svladavanje programa, samostalno učenje i pripremanje za ispit pribavite Priručnik.

Nastava iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom u pravilu traje 15 nastavnih sati, a može trajati i duže, sve dok instruktor vožnje ne ocjeni da ste svladali nastavni program tog nastavnog predmeta.

Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći provodi Hrvatski crveni križ. Nastava iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći započinje nakon započete nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila. Kandidat  za vozača koji već posjeduje vozačku dozvolu bilo koje kategorije ili vrste vozila  nije dužan polagati ispit iz nastavnog predmeta Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći. Također ispit iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama  ozlijeđenima u prometnoj nesreći nisu dužni polagati kandidati za vozača koji su stekli zvanja: doktora medicine, medicinske sestre/medicinskog tehničara i primalje.

Vozač kojem je izdana vozačka dozvola kategorije A1, A2, A, B, C1, C, D1, D i H ima pravo upravljati AM, F i G kategorijom vozila.


2.  PRIJAVA KANDIDATA ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA 

Polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje se ovlaštenoj stručnoj organizaciji. 

Ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta može se prijaviti putem autoškole, koja prijavljuje kandidata za polaganje ispita korištenjem računalnog programa ili web-stranice ili podnošenjem popunjene prijavnice ovlaštenoj stručnoj organizaciji osobno ili putem elektroničke pošte (e-mail ili korištenje web-adrese). Ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta kandidat može prijaviti nakon što završi osposobljavanje prema propisanom programu iz tog nastavnog predmeta te nakon što mu je to stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao potpisao i ovjerio tijek osposobljavanja u Knjižici kandidata za vozača, osim nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, što radi predavač.


3. VOZAČKI ISPIT 

Kandidat za vozača F kategorije vozila dužan je nakon završenog osposobljavanja polagati ispit iz nastavnih predmeta Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, Pružanja prve pomoći i Upravljanja vozilom. 

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom sastoji se od ispitivanja sadržaja na prometnom vježbalištu i  na javnoj cesti.