Kategorija G

Upute za osposobljavanje kandidata za vozače G kategorije vozila.

U osposobljavanje kandidata za vozače G kategorije vozila možete se uključiti ako:

  1. pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom G kategorije vozila od nadležne zdravstvene ustanove
  2. niste mlađi od 15 godina i šest mjeseci

 

1. OSPOSOBLJAVANJE

Predviđen fond sati koje kandidat za vozača F kategorije vozila treba realizirati je 30 nastavnih sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, 9 nastavnih sati iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i 15 nastavnih sati iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom (radni stoj).  

Ako kandidat za vozača posjeduje vozačku dozvolu  za AM kategoriju vozila tada je dužan realizirati 4 nastavna sata iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila i 10 nastavnih sati iz Upravljanja vozilom, a ako posjeduje vozačku dozvolu F  kategorije vozila  tada mora realizirati 10 nastavnih sati iz Upravljanja vozilom.

Pregled minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozača vozila iz nastavnih predmeta Prometni propisi sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom nalaze se u prilogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače („Narodne novine“ br: 132/2017, 6/2018,102/2020) vidi odjeljak Propisi i upute.

Za lakše svladavanje programa, samostalno učenje i pripremanje za ispit pribavite Priručnik.

Nastava iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom u pravilu traje 15 nastavnih sati, a može trajati i duže, sve dok instruktor vožnje ne ocjeni da ste svladali nastavni program tog nastavnog predmeta.

Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći provodi Hrvatski crveni križ. Nastava iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći započinje nakon započete nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila. Kandidat  za vozača koji već posjeduje vozačku dozvolu bilo koje kategorije ili vrste vozila  nije dužan polagati ispit iz nastavnog predmeta Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći. Također ispit iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama  ozlijeđenima u prometnoj nesreći nisu dužni polagati kandidati za vozača koji su stekli zvanja: doktora medicine, medicinske sestre/medicinskog tehničara i primalje.

 Vozač kojem je izdana vozačka dozvola kategorije A1, A2, A, B, C1, C, D1, D i H ima pravo upravljati AM, F i G kategorijom vozila.2. PRIJAVA KANDIDATA ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA 

Polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje se ovlaštenoj stručnoj organizaciji.

Autoškola prijavljuje kandidata za ispit iz pojedinog nastavnog predmeta nakon što završi osposobljavanje prema propisanom planu i programu iz tog nastavnog predmeta te nakon što je stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao to potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača, osim nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, gdje realizaciju programa potpisuje predavač, a ovjerava stručni voditelj autoškole.

Iznimno, autoškola može prijaviti kandidata za vozača na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom i prije završetka osposobljavanja, a najranije ako mu je preostalo još pet nastavnih sati za B kategoriju vozila, a za ostale kategorije još tri nastavna sata do završetka minimalnog propisanog plana i programa, uz uvjet da se osposobljavanje završi najmanje 48 sati prije polaganja ispita. Kandidat za vozača smije pristupiti polaganju ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom samo ako je u cijelosti završio propisani plan i program osposobljavanja.

 

3. VOZAČKI ISPIT

 Kandidat za vozača G kategorije vozila dužan je nakon završenog osposobljavanja polagati ispit iz nastavnih predmeta Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, Pružanja prve pomoći i Upravljanja vozilom (radnim strojem).